2016/2017 - PSP nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

2016/2017

Samorząd Uczniowski
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
Nauczyciele opiekunowie Samorządu:
1. Patryk Nowak
2. Głowienka Małgorzata

Zarząd Samorządu:
1.Przewodnicząca: Marysia Markiewicz 
2.Zastępca: Filip Kępka

GIMNAZJUM
Nauczyciele opiekunowie Samorządu:
1.Katarzyna Tarka
2.Sylwester Franczak

Zarząd Samorządu:
1.Przewodnicząca: Paulina Wesołek
2.Zastępca: Łukasz Zduniak
3.Skarbnik: Szymon Domański
4.Stali członkowie: gospodarze wszystkich klas
Postanowienia Samorządu:
 • Samorząd to organizacja uczniów, która współpracuje z dorosłymi,
 • odpowiada za jak najlepsze wykorzystanie pomysłów i możliwości uczniów,
 • reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców,
 • informuje uczniów o swojej bieżącej działalności,
 • nawiązuje współpracę z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole i poza nią,
 • inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich potencjał twórczy, umiejętności i talenty.

Co tworzy dobrą atmosferę w grupie:
 • umiejętność kompromisu – przyjmowanie rozwiązań uwzględniających różne punkty widzenia,
 • angażowanie osób nieaktywnych, zachęcanie ich do wyrażenia własnego zdania,
 • akceptowanie propozycji innych osób, udzielanie pochwał,
 • rezygnacja z własnych pomysłów w imię wspólnych interesów grupy,
 • rozładowanie napięć poprzez żart,
 • kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego