2016/2017 - SP nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

2016/2017

Osiągnięcia szkolne
Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 w szkole podstawowej
   W tym roku do szkoły podstawowej uczęszczało 326 uczniów. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało 269 uczniów klas 1-5, w tym promocję z wyróżnieniem w klasach 4 i 5 – 41 uczniów.  Klasę 6 ukończyło 57 uczniów (w tym 21 z wyróżnieniem). Średnia ocen w klasach  4 – 6 szkoły podstawowej wynosi 4,3 i najwyższa  jest w klasie 6a - 4,7. 82 uczniów z klas 4-6 ma wzorowe zachowanie, a 41 można uznać za prymusów, ponieważ osiągnęli średnią 5,0 i więcej przy wzorowym zachowaniu.  Wszyscy prymusi otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Gratulujemy uczniom sukcesów, a rodzicom zdolnych i utalentowanych dzieci. 
Do najważniejszych osiągnięć uczniów szkoły podstawowej należy zaliczyć:
·   I miejsce jednej z grup Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego "Ryki" w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie (kategoria wiekowa 11 -14 lat),
·   III miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego “ Na owocowym szlaku” w Opolu Lubelskim; z uczniami pracują M. Franczak, K. Piątek, G. Walasek. Zespół jest finansowany przez Burmistrza Ryk, wspierany przez Towarzystwo "Tradycja" oraz społeczną pracę przyjaciół i sympatyków. W lipcu będzie reprezentował Polskę, Lubelszczyznę i Ryki na Międzynarodowym Festiwalu w Bułgarii;
·   I miejsce Marii Markiewicz w eliminacjach powiatowych oraz nominacja do etapu wojewódzkiego w Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK, z uczennicą pracuje p. K. Piątek,
·   tytuł laureataWeroniki Antolak w Jesiennym Konkursie Recytatorskim oraz nagroda podczas eliminacji powiatowych wraz z nominacją  na etap wojewódzki Małego Konkursu Recytatorskiego, uczennicę przygotowywała p. K.Flis,
·   nagroda dla Szkolnego Koła Teatralnego w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych  na etapie powiatowym, kołem opiekuje się p. K.Flis,
·   I miejsce duetu GWIAZDECZKI w składzie:  Emilia Kulik i Martyna Wieczorek w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, z uczennicami pracuje p.K.Piątek,
·   wyróżnienie Kamili Krzywiec w regionalnym etapie XIII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik organizowanym przez UMCS w Lublinie, uczennicę przygotowała p. B. Pacek,
·   Jaśmina Oumedjebeur otrzymała wyróżnienie w Małym Konkursie Recytatorskim, uczennicę przygotowała  p. K. Flis,
·   Wiktoria Abramek i Aleksandra Rusa otrzymały wyróżnienia w Jesiennym Konkursie Recytatorskim, z uczennicami pracowała p. E. Cieślak.
   Nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Sportowych Talentów” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Zrealizowaliśmy10 zadań konkursowych i zdobyliśmy certyfikat : „Szkoła Aktywna Sportowo”.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli   udział w 48 imprezach sportowych, zajmując w nich czołowe lokaty. Oto niektóre z nich:
·   I i III miejsce w powiecie chłopców i dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych; chłopcy zajęli również IV miejsce w rejonie, opiekun p. A. Ośko,
·   I miejsce w gminie i III w powiecie chłopców w turnieju piłki nożnej oraz II miejsce w gminie w halowej piłce nożnej, opiekun p.P. Nowak,
·   III miejsce w powiecie chłopców w czwórboju lekkoatletycznym, opiekun p. A. Ośko.
   Uczniowie szkoły podstawowej trenują w UKS Aqua Ryki i na wielu zawodach pływackich osiągają sukcesy. Do zawodników wyróżniających się należą: Aleksandra Kapusta, Alicja Pryjomska, Jan Jankowski, Nikola Szymańska,  Magdalena Niedźwiadek, Maja Oumedjebeur.          
  Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w konkursach wiedzy, plastycznych, recytatorskich, wokalnych oraz w zawodach sportowych odbywających się na terenie szkoły. Organizowali je nauczyciele pracujący ze uczniami zdolnymi, m.in. p. B. Pacek, p. M.Stępniak, p. A. Żaczek, a także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Niektóre działania uczniów wpisywały się w akcje ogólnopolskie. Wielu z nich odniosło sukcesy, serdecznie im gratulujemy, otrzymają dzisiaj nagrody i dyplomy.
   Przedstawiając osiągnięcia, mówiąc o sukcesach, nie można zapomnieć o tych, którzy pomagają szkole w jej funkcjonowaniu. Szczególne podziękowania należą się rodzicom naszych uczniów. Dziękujemy tym z Państwa, którzy chętnie pomagali nauczycielom w organizowaniu imprez szkolnych, akcji charytatywnych, wycieczek, aktywnie pracowali w Radzie Rodziców czy Towarzystwie "Tradycja".
   W tym roku szczególnie doceniamy zaangażowanie w przygotowanie święta szkoły – Majówki z Jedynką. Dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz wielu rodziców odbyła się wspaniała impreza plenerowa. Posłużyła integracji środowiska i promocji szkoły. Serdecznie Państwu dziękujemy. 

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 w gimnazjum
   Do gimnazjum uczęszczało w tym roku szkolnym 226 uczniów. 145 uczniów klas I i II otrzymało promocję do klasy programowo wyższej (w tym promocję z wyróżnieniem  24 uczniów). 81 uczniów klas III ukończyło gimnazjum (w tym 17 z  wyróżnieniem). Średnia ocen w klasach I – III gimnazjum wynosi 3,77. Najwyższą średnią osiągnęły klasy IIIai IIIc - 4,173  uczniów uzyskało wzorową ocenę z zachowania, a 23 można uznać za prymusów, ponieważ osiągnęli średnią 5,0 i więcej przy najwyższej ocenie z zachowania. Wszyscy prymusi otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Gratulujemy uczniom sukcesów, a rodzicom zdolnych i utalentowanych dzieci. Uczniowie gimnazjum brali udział w licznych konkursach, turniejach, zawodach sportowych.
Oto najważniejsze osiągnięcia:
·   III miejsce zespołu  ECHO w XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek,  z zespołem pracuje p. K. Piątek, a tworzą go uczennice: Alicja Chmielewska, Amelia Nowak, Karolina Zając. Nasze szkolne talenty wokalne brały udział w wielu festiwalach i konkursach wojewódzkich, powiatowych czy gminnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia,
·   I i III miejsce Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego "Ryki"w różnych kategoriach wiekowych podczas XVII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie,
·   III miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego  Na owocowym szlaku w Opolu Lubelskim; z uczniami pracują M. Franczak, K. Piątek, G. Walasek. Zespół jest finansowany przez Burmistrza Ryk, wspierany przez Towarzystwo "Tradycja" oraz społeczną pracę przyjaciół i sympatyków.W lipcu będzie reprezentował Polskę, Lubelszczyznę i Ryki na Międzynarodowym Festiwalu w Bułgarii;
·   Julia Markiewicz zdobyła tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego “Przebudzeni do życia” na etapie powiatowym i została nominowana do etapu wojewódzkiego, uczennicę przygotowała p. K. Flis,
·   nagrodę na etapie powiatowym zdobyło Szkolne Koło Teatralne podczas Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, koło prowadzi p.K.Flis,
·   II miejsce zajęła Aneta Jędrys w wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną poświęconą twórczości Henryka Sienkiewicza, uczennicę przygotowała p. Anna Żaczek,
·   I miejsce w II Powiatowej Olimpiadzie Czytelniczej zajęła Natalia Jankowska, z uczennicą pracowała p. E.Piątek,
·   I miejsce zajęła Julia Szwargolińska w  konkursie literackim zorganizowanym w ramach XII Parafiady Diecezji  Siedleckiej, uczennicę przygotowała p. Elżbieta Cieślak
·   nagrodę specjalną Starosty Ryckiego otrzymała Karolina Zając podczas Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK, z uczennicą pracuje p. K. Piątek,
·   Konrad Lubański uzyskał wyróżnienie na etapie powiatowym w Jesiennym Konkursie Recytatorskim, ucznia przygotowała p.E.Piątek,
·   Wiktoria Stolarczyk, Alicja Chmielewska, Julia Bogusz zajęły  II miejsce w konkursie „Ryki kręcą młodych - Młodzi kręcą Ryki”, z uczennicami pracowała p.E. Piątek,  
·   wyróżnienie w tym samym konkursie zdobyłyNatalia Jankowska, Katarzyna Szymańska, Kamila Gos, Julia Grabek, Kamila Szczygielska – również pod opieką p.E. Piątek,
·   W Międzyszkolnym  Konkursie Recytatorskim poezji angielskiej Marcin Jędrzejewski  zajął I miejsce, Maja Krauze - II miejsce, a  Konrad Lubański III miejsce, uczniów przygotowały p. Monika Stępniak i p. Marta Pośpiech.
   Nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła Sportowych Talentów zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Zrealizowaliśmy10 zadań konkursowych i zdobyliśmy certyfikat : Szkoła Aktywna Sportowo.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli   udział w 48 imprezach, zajmując w nich czołowe lokaty. Oto niektóre z nich:
·   I w gminie, I miejsce w powiecie i III rejonie w piłce siatkowej zajęli chłopcy, z uczniami pracowała p. U.Miłosz,
·   I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie i V w rejonie zajęli chłopcy w koszykówce, pracowali z nimi K.Piątek i A.Ośko,
·   I miejsce w gminie w tenisie stołowym zajął Arkadiusz Filipek,
·   w tej samej dyscyplinie III miejsce w powiecie zajęła Paulina Wesołek, a IV Oliwia Butrym, uczniami opiekowała się p. U.Miłosz,
·   II w gminie w piłce siatkowej zajęły dziewczęta pod opieką p. U.Miłosz,
·   II miejsce w gminie zajęły dziewczęta i zdobyli chłopcy w piłce ręcznej, opiekun p. M.Jońska,
·   II miejsce w gminie i III miejsce w powiecie zajęli chłopcy w halowej piłce nożnej, opiekun p. P. Nowak.
   Uczniowie gimnazjum trenują w UKS Aqua Ryki i na wielu zawodach pływackich osiągają sukcesy. Do zawodników wyróżniających się należą: Natalia Jankowska, Karolina Kalbarczyk, Julia Wardal, Arkadiusz Filipek, Oskar Nurzyński, Marek Falkowski, Szymon Pryjomski.
    Nasi uczniowie brali udział w różnorodnych konkursach wiedzy,  m. in. z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych czy języków obcych. Rozwijali w ten sposób swoje zainteresowania, osiągali bardzo dobre wyniki. Takie konkursy w szkole organizowali nauczyciele: p.K. Bany, p.A. Jeżewska, p.D. Krzemińska, p.K.Tarka, p. M. Stępniak, p.M.Pośpiech, p.J.Głodek, p. A,Janiszek . Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się także ogólnopolskie akcje jak Tydzień kodowania, Dzień Bezpiecznego Internetu czy uczestnictwo w Forum Cyfrowym Młodych zorganizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W szkole akcje przeprowadziła p. K.Bany. Odbywały się także inne konkursy i turnieje wewnątrzszkolne: czytelnicze, literackie - w ramach akcji Zaczytana szkoła, wokalne, sportowe. Organizowali je nauczyciele  przedmiotów oraz p. A.Żaczek. Wielu uczniów odniosło w nich sukcesy, serdecznie im gratulujemy, będą uhonorowani nagrodami   podziękowaniami.      
   Tradycją w naszej szkole stało się przyznawanie tytułu Optimus Optimorum, czyli Najlepszy z Najlepszych. Tytuł ten otrzymuje uczeń, który wyróżnia się wzorowym zachowaniem, osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce, a ponadto aktywnie działa na rzecz środowiska, promuje, szkołę, miasto, gminę. Jest odpowiedzialny, rzetelny, kreatywny o wyjątkowej osobowości. Decyzją Kapituły tytuł Optimus Optimorum w roku szkolnym 2016/2017 otrzymuje Natalia Jankowska z kl. III a. Uczennica  otrzymuje nagrodę pieniężną ufundowaną przez Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka, Księdza Proboszcza Krzysztofa Czyrkę, Pana Tadeusza Polańskiego, Prezesa Towarzystwa "Tradycja" Marka Pajdowskiego oraz Dyrektora ZSO nr 1 Tomasza Banego.
   Przedstawiając osiągnięcia, mówiąc o sukcesach, nie można zapomnieć o tych, którzy pomagają szkole w jej funkcjonowaniu. Szczególne podziękowania należą się rodzicom naszych uczniów. Dziękujemy tym z Państwa, którzy chętnie pomagali nauczycielom w organizowaniu imprez szkolnych, akcji charytatywnych, wycieczek, aktywnie pracowali w Radzie Rodziców czy Towarzystwie "Tradycja".
   W tym roku szczególnie doceniamy zaangażowanie w przygotowanie święta szkoły – Majówki z Jedynką. Dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz wielu rodziców odbyła się wspaniała impreza plenerowa. Posłużyła integracji środowiska i promocji szkoły. Serdecznie Państwu dziękujemy.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego