2017/2018 - SP nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

2017/2018

Samorząd Uczniowski
Zarząd Samorządu:
1. Oliver Dietz - przewodniczący
2. Zuzanna Ośko - zastępca przewodniczącego
3. Emilia Bany - sekretarz
4. Patrycja Zduniak - członek
5. Wiktoria Stolarczyk - członek
Nauczyciele opiekunowie Samorządu:
1. Sylwester Franczak
2. Katarzyna Tarka
3. Patryk Nowak
Postanowienia Samorządu:
 • Samorząd to organizacja uczniów, która współpracuje z dorosłymi,
 • odpowiada za jak najlepsze wykorzystanie pomysłów i możliwości uczniów,
 • reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców,
 • informuje uczniów o swojej bieżącej działalności,
 • nawiązuje współpracę z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole i poza nią,
 • inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich potencjał twórczy, umiejętności i talenty.

Co tworzy dobrą atmosferę w grupie:
 • umiejętność kompromisu – przyjmowanie rozwiązań uwzględniających różne punkty widzenia,
 • angażowanie osób nieaktywnych, zachęcanie ich do wyrażenia własnego zdania,
 • akceptowanie propozycji innych osób, udzielanie pochwał,
 • rezygnacja z własnych pomysłów w imię wspólnych interesów grupy,
 • rozładowanie napięć poprzez żart,
 • kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego