Towarzystwo „Tradycja” - SP nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Towarzystwo „Tradycja”

Towarzystwo Wspierania Edukacji i Kultury „Tradycja” utworzyli w 2005 roku rodzice dzieci uczęszczających do ZSO nr 1 w Rykach.
Po co powstało?
Powstało dla wspierania działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania regionalnej historii poprzez popularyzację muzyki, śpiewu i tańca ludowego, a zwłaszcza podnoszenie kultury oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych.
Jakie są cele Towarzystwa:
 ·         Poznawanie i popularyzacja regionalnej historii
 ·         Zapoznawanie z tradycją ludową, obyczajami, obrzędami, muzyką, śpiewem i tańcem
 ·         Kształtowanie postawy szacunku wobec narodowej tradycji i kultury
 ·         Kontynuowanie pracy nad rozwojem Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego i wzbogacaniem jego repertuaru, garderoby, wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania
 ·         Podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły, miasta i regionu
 W jaki sposób Towarzystwo je realizuje?
 ·         Prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych ukierunkowanych na kształtowanie postawy poszanowania tradycji u dzieci, młodzieży i dorosłych
 ·         Pozyskiwanie funduszy od sponsorów, fundacji, z programów, projektów wspomagających rozwój edukacji i kultury oraz wychowanie młodego pokolenia
 ·         Ubieganie się o dofinansowanie od instytucji wspierających działanie organizacji pozarządowych
 ·         Organizowanie koncertów, imprez, festynów, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych
 ·         Aktywną działalność edukacyjną i kulturalną prowadzoną lokalnie i na szerszą skalę
 ·         Prowadzenie działalności wydawniczej
 Rezultaty dotychczasowej działalności:
 ·         Przygotowanie i zorganizowanie pobytu w Rykach Zespołu Tanecznego „Białe Skrzydła”z Białorusi
 ·          Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów tanecznych dla DZTL „Ryki” w Sobieszynie i Nawojowej k. Nowego Sącza
 ·         Współpraca przy organizowaniu wyjazdów Zespołu na ogólnopolskie festiwale do Częstochowy w 2006 r., Warki w 2007 i 2008, Przemyśla 2009 i 2010 roku oraz inne koncerty na terenie gminy, powiatu, województwa.
 ·         Wpółorganizowanie wyjazdów Zespołu na festiwale międzynarodowe Słowacja i Grecja 2009 oraz Hiszpania 2010
 ·         Partnerstwo programie „Szkoła równych szans” realizowanym przez ZSO nr 1 w 2007 i 2008 roku
 ·         Systematyczna współpraca przy prowadzeniu garderoby Zespołu, pozyskiwanie sponsorów i wykonawców nowych strojów
 Od lutego 2009 Towarzystwo „Tradycja” jest organizacją pożytku publicznego
  
Skład Zarządu:
 Prezes –Marek Pajdowski
 Zastępca Prezesa - Iwona Wnuk
 Skarbnik –Małgorzata Głowienka
 Sekretarz – Jolanta Bieńczak
 Członek – Małgorzata Franczak
 
Organizacja wspomagająca Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”
Towarzystwo Wspierania Edukacji i Kultury "Tradycja"
Numer KRS: 0000243454
NIP:              5060038351
REGON:        060082617
Numer konta: 76 8724 0005 2001 0019 0147 0001  (Bank Spółdzielczy  Oddział w Rykach)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego