Wydarzenia 2015/2016 - SP nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia 2015/2016

Szkoła podstawowa
KONKURSU Z ODKRYWCĄ- PRZYRODA  (DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
14 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu przyrodniczego. Konkurs składał się z 6 etapów. Jego celem było utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z przyrody. Uczniowie zdobywali wiadomości na temat klimatu, znaczeniu kolorów w przyrodzie, zmysłów roślin, młodych drapieżców i superwulkanu. Dowiedzieli się również, czego uczy nas porażka.
Konkurs został opracowany na podstawie czasopisma Odkrywca, które znajduje się w bibliotece szkolnej.
Za każdy etap uczestnik otrzymał nagrodę, jeżeli zebrał wszystkie możliwe punkty.
Zwycięzcą całego konkursu zostawał uczeń, który we wszystkich etapach zgromadził maksymalną liczbę punktów, czyli 125.
Konkurs zorganizował nauczyciel przyrody - Barbara Pacek
Laureaci konkursu:
I miejsce - Kamila Krzywiec kl.5a i Igor Miłosz kl.5a
II miejsce - Adam Puławski kl. 6b
III miejsce - Marek Falkowski kl. 6b
W maju 2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie I-go szkolnego konkursu czytelniczo-plastycznego dla klas 3 
pt. ,,Na najpiękniejszy zeszyt lektur i nie tylko..’’. 
Konkurs miał na celu propagowanie czytelnictwa u uczniów klas młodszych. Wymagał cierpliwości i systematyczności. Trwał pół roku.
 W tym czasie uczniowie czytali wybrane przez siebie książki, po czym krotko je opisywali, dodając własny komentarz oraz ilustrację.
 Konkurs prowadziła p. Ewa Górska.  
Laureaci konkursu to:
I MIEJSCE - MILENA KAMOLA-3b
II MIEJSC E- EWA GRZELAK-3b
III MIEJSCE - ALEKSANDRA SIKORSKA-3a
WYRÓŻNIENIE - PATRYK SĄGAŁA-3a
„Kubuś Puchatek i jego Przyjaciele uczą zachowania się przy stole" -przedstawienie
„ Savoir – vivre – czyli dobre maniery przy stole” - konkurs
Dnia 31 maja 2016 r. w szkole odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno – literackiego połączonego z przedstawieniem adresowanym do uczniów klas 1-3 SP.
Celem inscenizacji i konkursu było wzbogacenie wiedzy na temat kulturalnego zachowania się przy stole oraz kształtowanie umiejętności i pozytywnych postaw w tym zakresie.
Zaproszono dyrekcję, uczniów i nauczycieli.
Podczas przedstawienia uczniowie zaprezentowali kilka ważnych kulturalnych zasad jakie powinniśmy stosować przy stole.
Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie wcielając się w następujące role:
Wróżka - Martyna Madoń kl. 2d, Kubuś Puchatek – Wiktoria Walasek kl. 2a,
Kłapouchy – Alicja Prządka kl. 2d, Króliczek – Julia Lasek kl. 2a, Prosiaczek – Emilia Kulik kl. 2a, Tygrysek – Kinga Kujda kl. 3b i Krzyś – Piotr Burek kl. 3b.
Do udziału w przedstawieniu dzieci przygotowywały się pod kierunkiem nauczyciela świetlicy p. Małgorzaty Kałaski.
                                                  PAMIĘTAJMY!!!
  „W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, lecz jedz, jak należy” (Epiktet)
Po przedstawieniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – literacki
pt.: „ Savoir – vivre – czyli dobre maniery przy stole”.
Zadaniem konkursu było przygotowanie pracy plastycznej na temat właściwego zachowania się przy stole oraz pracy literackiej – na którą składał się minimum 4-wersowy rymowany wiersz własnego autorstwa, dotyczący tematyki pracy dołączony do plakatu. Jury przyznało I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
Uczniowie za udział w konkursie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i słodki upominek. Nagrody zostały ufundowane od sponsora.
Laureaci konkursu
I miejsce - Klara Graczyk kl. 2a
II miejsce - Antoni Jędrych kl. 1a i Jan Wyczółkowski kl. 2c, Martyna Madoń kl. 2d
III miejsce - Julia Lasek kl. 2a, Wiktoria Walasek kl. 2a i Maja Piotrowska kl. 2b
Wyróżnienia otrzymali:
Matylda Chmielewska - Rylel z kl. 2b, Martyna Wieczorek kl. 2c, Maja Rzemiszewska kl. 2c, Kinga Kujda kl. 3b, Milena Kamola kl. 3b, Aleksandra Substelna kl. 3b
Dyplom za udział otrzymała także Marysia Dąbrowska kl. 1c i Paulina Konopka kl. 1c.
Organizatorem konkursu była p. Małgorzata Kałaska
                                                               Gratulujemy!!!
30 maja 2016r. uczniowie klas piątych byli na wycieczce w Lublinie. 
Zwiedzili - Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie zgromadzone są zabytki architektury drewnianej, murowanej i zbiory etnograficzne z rejonu dawnego województwa lubelskiego; wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Dowiedzieli się m.in. jak dawniej mielono zboże w wiatraku z Zygmuntowa, jak wyglądała kuźnia, w której podkuwano konie i w jaki sposób żyli mieszkańcy dawnej wsi.
W Ogrodzie Botanicznym w dziale roślin górskich realizowany był projekt edukacyjny: Gatunki chronione i zagrożone polskich Karpat. Podczas zwiedzania zbirów roślinnych uczniowie ćwiczyli posługiwanie się z planem ogrodu. Na zakończenie piątoklasiści obejrzeli film pt. „Mój przyjaciel orzeł”.     
         Barbara Pacek, Katarzyna Flis, Anna Ośko
Upiększamy nasze otoczenie -16 maja 2016r.             Klub Naszej Ziemi
Uczniowie z KNZ oraz uczniowie gimnazjum zaangażowali się w realizację projektu „Uniwersytet Trzeciego Wieku dla społeczności”, który polegał na upiększaniu naszego otoczenia poprzez założenie klombów kwiatowych.
Grupa wolontariuszy przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rykach realizuje projekt „UTW dla społeczności”, który polega na upiększaniu naszego otoczenia poprzez założenie klombów kwiatowych, aby cieszyć oko naszego społeczeństwa. Projekt jest koordynowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie. 
Do projektu zaangażowała się również młodzież szkolna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach, w tym członkowie KNZ, pomagając wolontariuszkom UTW przy pracach fizycznych związanych z założeniem klombów kwiatowych na terenie parku miejskiego w Rykach.
               Barbara Pacek, Danuta Krzemińska
        Powiatowy konkurs plastyczny „ Zgaś ryzyko – ogień w lesie, na polu i na łące”
Nasza szkoła ZSO nr 1 w Rykach przystąpiła do powiatowego konkursu plastycznego pt. : „ Zgaś ryzyko – ogień w lesie, na polu i na łące”.
Głównym organizatorem konkursu był Lubelski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
W ramach realizacji projektu pn. "Edukacja przeciwpożarowa dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego", dnia 06.05.2016 r. zorganizowano spotkanie
z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w Rykach z p. mł. bryg. Krzysztofem Rułką.
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat "Ogień niszczy przyrodę", wzięli udziału w pogadance, na koniec ogłoszono konkurs plastyczny.
Wśród dzieci klas 1-6 SP wybrano 20 uczniów, którzy wyróżniali się zdolnościami plastycznymi i reprezentowali naszą szkołę w konkursie.
Najlepsze prace zostały nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych:
- I grupa – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
- II grupa - uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
Należało wykonać techniką dowolną pracę w formacie A4 lub A3. Do Komendy Powiatowej PSP w Rykach złożono łącznie 47 prac z I grupy wiekowej i 45 prac z II grupy wiekowej.

Uczniowie nagrodzeni z naszej szkoły:
 I grupa - Maja Marciniak z kl. 1c, Wiktoria Walasek z kl. 2a – nauczyciel prowadzący p. M. Kałaska
 II grupa - Kamila Krzywie z kl. 5a, Weronika Antolak z kl. 5b, Oskar Nurzyński z kl. 6a – nauczyciel prowadzący p. H. Celej

Laureaci konkursu na szczeblu powiatowym otrzymali nagrody dnia 29 maja 2016 r. na XVIII Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na stadionie miejskim w Rykach.
Nagrodami w konkursie były urządzenia do wykrywania czadu, dymu oraz gazu.


Najlepszą laureatką pracy plastycznej z naszej szkoły została:
KAMILA KRZYWIEC - klasa 5a
Uczennica dnia 01.06.2016 wzięła udział w pikniku w Lublinie, gdzie otrzymała nagrodę od głównego organizatora konkursu.

Organizatorem projektu pn. "Edukacja przeciwpożarowa dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego" była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
                         Małgorzata Kałaska – nauczyciel świetlicy
    UWAGA!!!    KONKURS!!!
Zbuduj coś wspaniałego i oryginalnego , zgłoś, a może to właśnie Ty wygrasz i zostaniesz Konstruktorem Roku.
W listopadzie został ogłoszony szkolny konkurs dla uczniów klas 1-3 SP pt.„Mali konstruktorzy – wielkie dzieła !!!
Celem konkursu było rozwijanie myślenia przestrzennego i inwencji twórczej dziecka oraz uczenie się konstruowania.
Konkurs polegał na opisaniu i skonstruowaniu wynalazku lub budowli. Wpłynęło 25 prac konkursowych. Wielkie dzieła można było podziwiać na korytarzu szkolnym.
Technika prac była różnorodna i bardzo pomysłowa. Prace były przepiękne i bardzo ciekawe. Trudno było ocenić, która budowla czy wynalazek był najbardziej pomysłowy i oryginalny. Z tego względu po długich dyskusjach i naradach jury w składzie: p. Hanna Cieślik, p. Małgorzata Franczak, p. Jadwiga Miłosz, p. Ewa Kociołek i p. M. Kałaska zdecydowało, że wszyscy uczniowie zasługują za swoją pracę na wyróżnienie w konkursie i otrzymają nagrody i dyplomy.
Nagrody zostały zakupione z Rady Rodziców przy ZSO Nr 1 w Rykach, a słodycze od sponsora.
WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU 
pt. „Mali konstruktorzy – wielkie dzieła” !!!
Uczniowie z klas 1, którzy zostali wyróżnieni w konkursie:
Krzysztof Sadura z kl. 1a , Filip Ściślak z kl. 1a, Cezary Lange z kl. 1a, Aleksander Rafał z kl. 1a, Martyna Zielińska z kl. 1b, Jakub Grudka z kl. 1b, Szymon Cybula z kl. 1c, Alicja Grzegrzółka z kl. 1c. 
Uczniowie z klas 2, którzy zostali wyróżnieni w konkursie:
Emilia Kulik z kl.2a, Wiktoria Walasek z kl. 2a, Klara Graczyk z kl. 2a, Maja Jońska z kl. 2a, Damian Socha z kl. 2b, Jan Wyczółkowski z kl. 2c, Martyna Wieczorek z kl. 2c, Lena Jancz z kl. 2c, Mikołaj Krzemiński z kl. 2d, Julia Czelej z kl. 2d, Karolina Pośpiech z kl. 2d, Martyna Madoń z kl. 2di Alicja Prządka z kl. 2d.
Uczniowie z klas 3, którzy zostali wyróżnieni w konkursie:
Aleksandra Rusa z kl.3a, Maja Grudka z kl. 3a i Oskar Szczotka z kl. 3a, Mateusz Jeżewskiz kl.3b, Aleksandra Substelna z kl. 3b, Zuzanna Kępka z kl. 3bi Maja Kowalczyk z kl. 3b
             GRATULUJEMY!!!

Oprócz jury w konkursie pt. „Mali konstruktorzy – wielkie dzieła” możliwość głosowania i oceny prac konkursowych mieli także uczniowie klas 1-3 SP. Uczniowie mogli oddać tylko jeden głos na pracę, która ich zdaniem była najciekawsza i najbardziej oryginalna. Głosowało 164 uczniów i 1 nauczyciel. Liczenie głosów odbywało się przy komisji składającej się z uczniów: Julii Czelej, Martyny Madoń, Bartosza Jaworskiego, Katarzyny Rzeżnik z kl. 2d, Lukasa Lukjan, Tobiasza Głodka, Krystiana Warownego, Julii Lasek i Wiktorii Walasek z kl. 2a, Piotra Burka i Kingi Kujdy z kl. 3b.
Uczniowie z klas 1-3 zdecydowali, że
I miejsce otrzymali - Martyna Wieczorek i Jan Wyczółkowski z kl. 2c za projekt „ Eko- budy”,( 24 głosy),
II miejsce otrzymała - Emilia Kulik z kl. 2a za budowle „ Góralski domek”( 22 głosy),
III miejsce otrzymała - Klara Graczyk z kl. 2a za projekt pt. „ Domolot” ( 18 głosów).
         Organizatorem konkursu była p. Małgorzata Kałaska
                                     Gratulujemy !!!
Zapraszamy na poszukiwanie sił ukrytych w przyrodzie.
Klub Naszej Ziemi
Dnia 26 kwietnia 2016 roku odbył się Dzień Ziemi, pod nazwą SZUKAMY SIŁ UKRYTYCH W PRZYRODZIE. 
Doświadczenia prezentowali członkowie KNZ oraz dzieci z klas V : Kamila, Kinga, Igor, Gosia i Zuzia. 
Prezentowali oni wytwarzanie CO2, gaszenia płomienia, turbinkę wodną, poduszkowiec, wulkan, wulkan podwodny, wytwarzanie energii z owoców i warzyw. 
Pokazy oglądały dzieci z klas 1 i 2. Same też wykonywały doświadczenia. Były zachwycone.
                                                                          Barbara Pacek

Pancake Day

W lutym 2016 odbył się po raz kolejny w naszej szkole Dzień Naleśnika. Uczennice z klasy 6a serwowały przepyszne gofry i naleśniki. 
Kiermasz był odniesieniem do tradycji celebrowanej przez Brytyjczyków. 
W nawiązaniu do tego zwyczaju nauczycielka języka angielskiego 
p. M. Stępniak przybliżyła uczniom tą tradycję. 
Było pysznie!


Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego

15 kwietnia 2016 odbyła się XXV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z języka angielskiego. 
Do konkursu przystąpili również uczniowie z naszej szkoły.
 Koordynatorem i osobą przygotowującą uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do konkursu była nauczycielka języka angielskiego 
p. M. Stępniak. 
Osobom, które uzyskały świetne wyniki serdecznie gratulujemy.

XII ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2016 - 30-31 STYCZNIA
Klub Naszej Ziemi
Zimowe Ptakoliczenie jest coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". 
W Polsce organizacją zajmuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę i niedzielę stycznia. 
Nasz Klub po raz trzeci uczestniczył w liczeniu ptaków. 
 Zadanie polegało na przeprowadzeniu obserwacji i zanotowaniu, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. 
Liczenie skupiało się na tych gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka. 
W ten sposób OTOP tworzy zestawienia najliczniej spotykanych ptaków o tej porze roku 
w parkach i ogrodach.
                                                                                                                     Barbara Pacek
II SZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ
8 stycznia 2016r. w naszej szkole odbył się przegląd piosenki angielskiej.
Uczniowie z klas 1-3 śpiewali piosenki z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego.
Laureatki:
1 miejsce – Aleksandra Rusa 3a (Katie Melua „Nine milion bicycles”)
2 miejsce – Aleksandra Cygan 1a („Hello”)
3 miejsce – Julia Miłosz 1a („Rainbow song”)
      Nikola Popis 1a („Hello”)
Nagroda publiczności – duet: Zuzanna Kępka i Maja Kowalczyk 3b (Elsa „Let it go”)
Edyta Niewadzi
KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM
W grudniu 2015 roku uczniowie z klas 1-3 wzięli udział w konkursie plastycznym, w którym należało przygotować kartkę świąteczną, a w niej napisać życzenia w języku angielskim. Prace przygotowane przez uczniów były tak piękne i pomysłowe, że jury miało niemały kłopot w wyborze tych najlepszych. 
W związku z tym postanowiło, że przyzna nagrody zarówno wśród klas 1, 2 jak i 3.
Wyniki
1 KLASY
1 MIEJSCE – GABRIELA KWAS 1c
                  SZYMON TARKA 1a
2 MIEJSCE – JULIA MIŁOSZ 1a
3 MIEJSCE – JULIA ŚWITAJ 1 c
                     MACIEJ JÓŹWIK 1b
2 KLASY
1 MIEJSCE – KLAUDIA STĘPNIAK 2d
2 MIEJSCE – MARTYNA MADOŃ 2d
               KLARA GRACZYK 2a
3 MIEJSCE – MAJA PIOTROWSKA 2b
3 KLASY
1 MIEJSCE – NATALIA DANILUK 3b
2 MIEJSCE – FILIP KĘPKA 3b
3 MIEJSCE – OSKAR SZCZOTKA 3a
WYRÓŻNIENIA
LENA PŁACHTA 1c
OLA RZEMISZEWSKA 1c
WERONIKA DĘBEK 1b
EMILKA GĄGAŁA 2a
MATYLDA CHMIELEWSKA-RYTEL 2b
ZUZIA KĘPKA 3b
                                    OLA RUSA 3a           GRATULACJE!!!!
Nowy sprzęt do pracowni przyrodniczej    Klub Naszej Ziemi w Rykach
KNZ w Rykach w ubiegłym roku szkolnym brał udział w konkursie zorganizowanym w ramach projektu Przyjaciele Bałtyku edycja 2015. 
Był to Konkurs na projekt edukacyjny. Organizatorem konkursu była Fundacja Nasza Ziemia. 
Praca, którą przedstawiliśmy w ramach konkursu otrzymała wyróżnienie. 
Nagrodę, którą otrzymaliśmy, przeznaczyliśmy na zakup sprzętu do pracowni przyrodniczej 
- mikroskop cyfrowy z wyposażeniem, preparaty tkanek zwierzęcych i lornetkę.
                                                                                         Barbara Pacek

The Master of Spelling

Na przełomie listopada i grudnia 2016 odbył się dla klas IV-VI konkurs językowy „Mistrz Literowania”. Uczniowie wykazali się doskonalą znajomością języka angielskiego. 
        Organizatorem konkursu była p. M. Stępniak

W klasach IV najlepszymi uczniami okazali się:
Franciszek Polak, Gabrysia Jońska, Natalia Marcinkowska. 

W klasach VI laureatami zostali :
Oskar Nurzyński, Jan Pośpiech, Andżelika Pilzak.

Europejskie Dni Ptaków 2015 - Klub Naszej Ziemi w Rykach
W tym roku KNZ w Rykach po raz pierwszy brał udział w Europejskim Dniu Ptaków 2015. Jest to impreza organizowana w pierwszą sobotę i niedzielę października w całej Polsce. W Polsce organizatorem tej imprezy jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Poprzez tę akcję organizatorzy pragną zwrócić uwagę ludzi na jeden z największych spektakli w świecie przyrody – jesienną wędrówkę ptaków.
Członkowie naszego Klubu na obserwację i liczenie ptaków wybrali się nad lokalny zbiornik wodny. Niestety, żadnych ptaków wodnych nie widzieliśmy. Udało nam się zaobserwować kilka gołębi i mazurków. 
                                                               Barbara Pacek
Konkurs „MOJA EKOokolica”   Klub Naszej Ziemi w Rykach
W tym roku członkowie KNZ w Rykach wzięli udział w konkursie „MOJA EKOokolica”.
Organizatorem konkursu upowszechniającego wiedzę ekologiczną pod nazwą „MOJA EKOokolica” była Agencja Wydawnicza AGA PRESS Sp. z o. o. Głównym celem Konkursu było zachęcenie do aktywnego zbadania okolicy pod kątem segregacji i recyklingu zużytych opakowań, określenia zagrożeń i wypunktowania pozytywnych zachowań. Konkurs miał również uświadomić uczestnikom, jak duży wpływ na ochronę środowiska, ale też wygląd okolicy, w której mieszkają, mają ich własne zachowania, zachowania ich kolegów, rodzin, sąsiadów.
Naszym zadaniem było przygotowanie dwóch zdjęć: pozytywnego –pokazującego przykład właściwego gospodarowania odpadami i negatywnego – przedstawiającego zagrożenia, źle posortowane opakowania. Aby wykonać zadanie wybraliśmy się na wycieczkę po najbliższej okolicy.

Pierwsze zdjęcie, pokazujące przykład właściwego gospodarowania odpadami, zrobiliśmy na osiedlu Karola Wojtyły w Rykach. 
Znajdują się tu pojemniki do segregowania odpadów, w których są właściwie posegregowane przez mieszkańców śmieci.
W innej części tego samego osiedla zobaczyliśmy zupełnie inny widok. Na niewielkim placu, obok pojemników na odpady, leżała sterta nieposegregowanych odpadów.
Barbara Pacek
The „Master of Spelling”
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczą się języka angielskiego i rozwijają swoje zdolności językowe. Uwzględniając ich zainteresowania od wielu lat przeprowadzane są w naszej szkole konkursy.
Jednym z nich jest „Mistrz Literowania”. Podczas tegorocznej VIII edycji po pierwszym etapie, po przeprowadzeniu konkursu dla klas 4-6 szkoły podstawowej, wyłoniono następujących laureatów:
22.10.2015r. - I etap klasy 4
 I miejsceFranciszek Polak kl. 4a
 II miejsce ex aequo
               - Gabriela Jońska kl. 4a
               - Patrycja  Zduniak kl. 4a
               - Natalia Marcinkowska kl. 4a
Wszystkich uczniów do konkursu przygotowała: p. M. Stępniak
Kolejne edycje w poniżej podanych terminach:
19.11.2015r. - II etap klasy 5
                                16.12.2015r. - III etap klasy 6      Monika Stępniak
To już 22. „Sprzątanie Świata”!
„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem odbywała się tegoroczna akcja Sprzątania Świata – Polska 2015. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracaliśmy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie. Poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna jest nam wiedza i chęć nas wszystkich do współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska. Aby odpady mogły być powtórnie wykorzystane, trzeba je posegregować. Powinniśmy to robić my wszyscy- w domu, w szkole, dorośli i dzieci. Segregowanie to jedno z działań, które możemy podjąć, aby nasza gmina była czysta. Możemy też dobrze planować zakupy, aby wytwarzać mniej śmieci.
Zachęcamy do wspólnego działania przez cały rok . Tylko wtedy jest szansa, że z poboczy naszych dróg znikną śmieci, że będzie mniej dzikich wysypisk.                          Klub Naszej Ziemi
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego