Wydarzenia 2015/2016 - SP nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia 2015/2016

Świetlica
 

Serdecznie dziękujemy
wszystkim rodzicom, opiekunom
za całoroczną współpracę,
życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.

Naszym uczniom życzymy
wesołych, słonecznych
i bezpiecznych wakacji,
miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Nauczyciele Świetlicy

                  Wzorowy Świetliczak - WYBRANY!
Konkurs o tytuł „Wzorowego Świetliczaka” jest najdłuższym konkursem w świetlicy, bowiem trwa caaaały rok szkolny.
Celem konkursu jest kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w świetlicy szkolnej, wdrażanie do samodzielnej i zorganizowanej pracy związanej z odrabianiem zadań domowych oraz mobilizowanie do aktywności podczas różnorodnych zajęć świetlicowych.
W konkursie na „WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA” biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.
  WZOROWY ŚWIETLICZAK
• Bierze aktywny udział w zajęciach świetlicowych, konkursach i akcjach ogólnopolskich
• Chętnie odrabia zadaną pracę domową
• Zawsze sprząta po sobie, dba o porządek wokół siebie
• Pomaga w dekoracji i porządkach świetlicowych
• Używa zwrotów grzecznościowych
• Szanuje gry i zabawki oraz sprzęt sportowy
• Chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach, jest koleżeński
• Nie bije i nie obraża innych
• Nie używa wulgarnego słownictwa
• Reaguje na prośby nauczyciela, chętnie współpracuje
• Kulturalnie spożywa posiłek w wyznaczonym miejscu
• Przestrzega wspólnie wypracowanych reguł
• Aktywnie uczestniczy w życiu świetlicy
W roku szkolnym 2015/2016 za wzorową postawę na „ZŁOTEJ LIŚCIE” znaleźli się uczniowie:
Zosia Kępka z kl. 1a, Nikola Popis z kl. 1a, Julia Kępka z kl. 1b, Klaudia Krzywiec z kl. 1b, Rozalia Kamińska z kl. 1b, Julia Świtaj z kl. 1c, Lena Płachta z kl. 1c, Emilia Kulik z kl. 2a, Klara Graczyk z kl. 2a, Julia Lasek z kl. 2a, Wiktoria Walasek z kl. 2a, Zuzanna Wojtal z kl. 2a, Maja Piotrowska z kl. 2b, Matylda Chmielewska-Rytel z kl.2a, Martyna Wieczorek z kl. 2c, Jan Wyczółkowski z kl. 2c, Maja Rzemiszewska z kl. 2c, Martyna Madoń z kl. 2d, Julia Polak z kl. 2d, Alicja Prządka z kl. 2d, Joanna Białecka z kl. 2d, Katarzyna Rzeźnik z kl. 2d, Kinga Kujda z kl. 3b, Magdalena Warowna z kl.3b, Ewa Grzelak z kl. 3b
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane z budżetu Rady Rodziców .
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ pt. „ Wiosna wokół nas”.
Wiosna wokół nas, a wraz z nią w naszej szkole zorganizowany został konkurs piosenki wiosennej dla uczniów klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej.
Ideą konkursu było rozwijanie zamiłowania do muzyki, wspólna zabawa oraz odkrywanie talentów wokalnych i aktorskich wśród uczniów.
Zaproszono gości, panią dyr. Ewę Stonio, dzieci, rodziców i nauczycieli. Występy uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Hanna Cieślik - nauczyciel biblioteki i p. Grzegorz Walasek- nauczyciel muzyki, którzy wyłonili laureatów konkursu.
Tematyka prezentowanych utworów była różnorodna. Jak wiemy wiosna kojarzy nam się ze słońcem, kwiatami, łąką, wycieczkami jak również z porządkami wiosennymi i świętami wielkanocnymi.
Uczniowie występowali solo lub w duecie wykonując utwory z linią melodyczną.
Konkurs poprowadziła uczennica Patrycja Zduniak z klasy 4a.
Zanim zostały rozdane dyplomy i nagrody rzeczowe podczas /obrad komisji konkursowej/, uczniowie mieli okazję do wspólnych zabaw przy muzyce oraz został zorganizowany konkurs
pt. „ Król zagadek”.
Laureaci konkursu „Wiosna wokół nas” - konkursu piosenki wiosennej
I miejsce - soliści:
Aleksandra Cygan z kl. 1a
Emilia Kaczorek z kl. 2a
Joanna Białecka z kl.2d
I miejsce – duety
Alicja Filipek i Martyna Zielińska z kl. 1b
II miejsce – soliści
Julia Kępka z kl. 1b
Zuzanna Wojtal z kl. 2a
Nikola Zaremba z kl. 2b
Martyna Wieczorek z kl. 2c
Alicja Prządka z kl. 2d
II miejsce – duety
Julia Świtaj z kl. 1c i Kinga Kujda z kl. 3b
III miejsce – soliści
Klara Graczyk z kl. 2a
Martyna Madoń z kl. 2d
III miejsce - duety
Matylda Chmielewska – Rytel z kl.2b i Maja Piotrowska z kl. 2b   Gratulujemy!!!
Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
     Organizator konkursu Małgorzata Kałaska - nauczyciel świetlicy
Konkurs „ SUPER ŚWIETLICZAK”
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele świetlicy motywują uczniów do pracy ogłaszając konkurs „ SUPER ŚWIETLICZAK” .
Konkurs dotyczy:
• aktywnego udziału w zajęciach i konkursach
• wywiązywania się z obowiązków
• poprawnego zachowania, także w stosunku do innych dzieci
• zaangażowania na rzecz świetlicy i akcji ogólnopolskich
Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego.
W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 za wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu świetlicy szkolnej tytuł „SUPER ŚWIETLICZAKA „
otrzymują:
Nikola Popis z kl. 1a, Zosia Kępka z kl. 1a, Julia Kępka z kl. 1b, Zuzanna Wolniarczyk z kl. 1b, Weronika Dębek z kl. 1b, Alicja Filipek z kl. 1b, Lena Płachta z kl. 1c, Julia Świtaj z kl. 1c, Emilia Kulik z kl. 2a, Wiktoria Walasek z kl. 2a, Julia Lasek z kl. 2a, Julianna Kępka z kl. 2b, Maja Piotrowska z kl. 2b, Nikola Zaremba z kl. 2b, Martyna Wieczorek z kl. 2c, Jan Wyczółkowski z kl. 2c, Lena Jancz z kl. 2c, Martyna Madoń z kl. 2d, Alicja Prządka z kl. 2d, Katarzyna Rzeźnik z kl. 2d, Joanna Białecka z kl. 2d, Mikołaj Krzemiński z kl. 2d, Maria Markiewicz z kl. 3b, Magdalena Jarząbek z kl. 3b, Magdalena Warowna z kl.3b, Aleksandra Substelna z kl. 3b i Kinga Kujda z kl. 3b.
Uczniowie otrzymali słodki upominek.
                                          GRATULUJEMY!!!
   Nauczyciel świetlicy – Małgorzata Kałaska

        Świetlicowy turniej „Mistrz gry w warcaby”
W styczniu 2016r. w świetlicy odbyła się kolejna edycja turnieju o tytuł mistrza gry w warcaby.
Dlaczego warcaby? Ponieważ to gra towarzyska o walorach edukacyjnych , która rozwija inteligencję, zdolności twórcze, logiczne myślenie, wycisza, mobilizuje dzieci do koncentracji uwagi. Współzawodnictwo uczy dzieci nabywania umiejętności taktycznego przewidywania następstw, tworzenia strategii oraz radzenia sobie z porażką.
Organizacją i nad przebiegiem turnieju zajmowała się pani Małgorzata Kałaska – nauczyciel świetlicy. Konkurs miał na celu przede wszystkim wyłonienie mistrza gry w warcaby, ale także popularyzację zabawowej formy spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę oraz rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad
i radzenia sobie z wygraną i porażką.
Konkurs, skierowany był do wszystkich chętnych uczniów uczęszczających do świetlicy. Został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: młodszej (uczniowie klas 1) oraz starszej (uczniowie klas 2 i 3). Przed przystąpieniem do gry zawodnicy zostali zapoznani z regułami konkursu oraz tabelą rozgrywek warcabowych w systemie pucharowym. Zostało przeprowadzone losowanie w obecności komisji uczniowskiej, które miało na celu wyłonienie par walczących ze sobą w poszczególnych etapach konkursu. Zawodnik, który wygrał mecz, przechodził do następnego etapu, natomiast przegrany odpadał z turnieju. Pomimo naturalnego współzawodnictwa i emocjom, które niewątpliwie towarzyszyły zawodnikom, rozgrywki warcabowe przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Grupa młodsza:
I miejsce – Cezary Lange z klasy 1a
II miejsce – Alan Witak z klasy 1a
III miejsce – Szymon Tarka z klasy 1a
Grupa starsza:
I miejsce – Maja Jońska z klasy 2a
II miejsce – Wiktoria Walasek z klasy 2a
III miejsce – Piotr Burek klasy 3b
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
z Rady Rodziców przy ZSO nr 1 w Rykach.
                                 Gratulujemy!!!
     Nauczyciel świetlicy – Małgorzata Kałaska
WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Ja i mój przyjaciel Miś” !!!
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, został ogłoszony dla uczniów klas 1-3 SP konkurs plastyczny pt.„ Ja i mój przyjaciel Miś” .
Wpłynęło 41 prac . Technika prac była dowolna, z tego względu dzieła konkursowe były różnorodne i bardzo pomysłowe. Po długich dyskusjach
i naradach jury przyznało I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
Każdy uczeń za udział w konkursie otrzymał dyplom, nagrodę rzeczową i słodki upominek.
Nagrody zostały zakupione z Rady Rodziców przy ZSO Nr 1 w Rykach.
I miejsce otrzymali:
Aleksandra Cygan kl. 1a, Julia Kowalczyk kl. 1c, Klaudia Janiszek kl. 1c, Zuzanna Wojtal kl. 2a, Klara Graczyk kl. 2a, Julianna Kępka kl. 2b, Nikola Zaremba kl. 2b, Alicja Prządka kl. 2d, Ewa Grzelak kl. 3b
II miejsce otrzymali:
Cezary Lange kl. 1a, Weronika Dębek kl. 1b, Julia Świtaj kl. 1c, Gabriela Kwas kl. 1c, Emilia Kaczorek z kl. 2a, Martyna Wieczorek kl. 2c, Martyna Madoń kl. 2d, Oliwia Przewłoka kl. 2d i Alicja Pryjomska kl. 3b
III miejsce otrzymali:
Paulina Konopka kl. 1c, Klaudia Krzywiec kl. 1b, Szymon Cybula kl. 1c, Maciej Bielecki kl. 2c, Jan Wyczółkowski kl. 2c, Kinga Skóra kl. 2b, Wiktoria Walasek kl. 2a, Oskar Szczotka kl. 3a
Wyróżnienia otrzymali:
Maja Marciniak kl 1c, Julia Lasek kl. 2a, Alicja Grzegrzółka kl. 1c, Damian Socha kl. 2b, Lena Jancz kl. 2c.
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali:
Julia Miłosz kl. 1a, Nikola Popis kl. 1a, Zuzanna Deres kl. 1c, Lena Płachta kl. 1c, Marysia Dąbrowska kl. 1c, Maja Piotrowska kl. 2b, Aleksandra Kurzep kl. 3a, Magdalena Warowna kl. 3b.
               Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!!!
  Organizatorzy: Hanna Cieślik, Małgorzata Kałaska
 Światowy Dzień Pluszowego Misia w świetlicy
Światowy Dzień Pluszowego Misia był okazją do wesołej zabawy uczniów w świetlicy szkolnej.
Sala Radosna Szkoła udekorowana została pracami uczniów, którzy wzięli udział w konkursie
pt.: „Ja i mój przyjaciel Miś”.
 Prace wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi. 
Podziwialiśmy miśki wyklejone kawałkami włóczki, łatkami z materiałów , bibułkowymi kuleczkami oraz misie namalowane farbami i kredkami.
Podczas misiowego spotkania, przygotowanego przez panie Katarzynę Falkiewicz i Małgorzatę Kałaskę dzieci poznały historię tego święta i dowiedziały się o życiu i zwyczajach niedźwiedzi. 
Uczniowie brali udział we wspólnych zabawach przy muzyce, układali puzzle na czas, rysowali miśki z zasłoniętymi oczami. 
 W konkurencjach sprawnościowych: „Przenoszenie wykałaczek kuchenną rękawicą” czy „Skoki tygryska”, uczniowie musieli wykazać się zręcznością, pomysłowością, szybkością, no i oczywiście wiedzą. Doping był ogromny.
Spotkanie sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości i dostarczyło miłych wrażeń.
Na koniec dzieci dostały „ Małe co nieco”?.
  „ Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny Miś”.
H. Bechlerowa

                 Jesienna zbiórka książek, zabawek i gier
Na początku roku szkolnego 2015/2016 pani Małgorzata Kałaska zorganizowała w szkole jesienną zbiórkę książek, zabawek i gier dla dzieci ze świetlicy szkolnej.
Uczniowie za przyniesione rzeczy otrzymali uwagi pozytywne.
Wszystkim osobom zaangażowanym w tę akcję - nauczycielom, rodzicom, a w szczególności uczniom serdecznie dziękujemy.
                                                                                                                                                Uczniowie ze świetlicy z nauczycielami.

                               Happening z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk
Dnia 15 października po raz drugi obchodzono Światowy Dzień Mycia Rąk w naszej szkole. 
Akcję przygotowała pani Małgorzata Kałaska wraz z uczniami uczęszczającymi do świetlicy szkolnej.
Celem akcji jest uświadamianie i kreowanie nawyków mycia rąk u najmłodszych, podkreślenie ogromnego znaczenia mycia rąk wodą i mydłem, a tym samym zapobieganie chorobom związanym z nieprzestrzeganiem prawidłowej higieny.
W zorganizowanym happeningu możliwość wzięcia udziału mieli uczniowie z klas 1-3 SP. Na korytarzu szkolnym został zorganizowany Kącik Czystych Rąk. Uczniowie uczestniczyli w loterii losowej, otrzymywali kolorowanki dotyczące instrukcji mycia rąk, mieli możliwość układania puzzli z hasłami promującymi higienę rąk i rozwiązywali zagadki . Za poprawne wykonanie zadania dzieci otrzymywały chusteczki i mydełka antybakteryjne .
W świetlicy podczas zajęć dzieci dowiedziały się m.in. kiedy należy myć ręce, czym i w jaki sposób. Następnie w łazience mogły zaprezentować, jak poprawnie potrafią umyć ręce.
Ważnym momentem było złożenie uroczystego ślubowania przez dzieci, a jego treść brzmiała: „Uroczyście ślubuję zawsze myć ręce wodą i mydłem przed jedzeniem i po wizycie w toalecie". Na zakończenie uczniowie wykonali pracę plastyczną dotyczącą „Instrukcji mycia rąk”.

Akcja pozwoliła dzieciom utrwalić wiedzę na temat właściwej higieny rąk i jej wpływu na zdrowie.
PAMIĘTAJ!
Najprostszą i najtańszą metodą ograniczenia liczby zachorowań jest mycie rąk za pomocą mydła.
„Każdy z nas, każda matka, każde dziecko, każdy nauczyciel i każdy członek danej społeczności myjąc ręce wodą z mydłem może pomóc w budowie zdrowego społeczeństwa. Jeśli wiedziałbyś, jak uczynić świat lepszym, to z pewnością byś to zrobił. Okazuje się, że każdy z nas ma taką możliwość – po prostu trzeba myć ręce wodą, dodać mydło, spienić i spłukać czystą wodą”.
Sanjay Wijesekera z UNICEF
                                                                     Nauczyciel świetlicy – Małgorzata Kałaska

 „Sprzątanie Świata – Polska 2016 ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska
Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los
i wygląd naszej przestrzeni. 
W tych dniach w wielu miastach w Polsce i na świecie ludzie zbierają się w parkach, lasach itp. organizując zbiórkę odpadów 
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. 
Dlatego wzorem lat ubiegłych, uczniowie ze świetlicy szkolnej włączyli się w akcję
i wspólnie z paniami sprzątali teren wokół szkoły i ulicę Spacerową.
 Uczestniczyli również w zajęciach, których głównym celem było przekazanie informacji o ogólnoświatowym
dniu Sprzątania Świata i jego znaczeniu dla Ziemi i ludzi.
PAMIĘTAJMY!!!
„Sprzątanie Świata - Polska” = razem możemy więcej!

Uczniowie zapoznali się również z KODEKSEM MŁODEGO EKOLOGA

1. Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika.
2. Kto śmieci segreguje ten środowisko ratuje.
3. Torebka foliowa jest już niemodna, materiałowa bardziej wygodna.
4. Światło oszczędzać to ważna rzecz, niech duże rachunki idą precz.
5. Drzewa, krzewy oddychają, szanuj je bo tlen nam dają.
6. Każde zwierzę na szacunek zasługuje i godnego traktowania oczekuje.
7. Zakręcaj wodę mój przyjacielu, bo wody jest mało a chętnych na nią bardzo wielu.
8. Świat warzyw i owoców jest bardzo kolorowy, jedz je często a będziesz zdrowy.
9. Sport to zdrowie, dobra kondycja Ci o tym powie.
10. Spacer i rower lepszy niż samochód, korzysta zdrowie i przyroda wokół.
                                                                             Nauczyciel świetlicy – Małgorzata Kałaska

 WIZYTA PANA POLICJANTA W ŚWIETLICY
Dnia 16.09.2015 r. w naszej świetlicy w ramach bloku tematycznego
„Bezpieczna droga do szkoły” odwiedził nas pan policjant.
Celem spotkania było między innymi wyjaśnienie dzieciom jak bezpiecznie korzystać z drogi będąc pieszym. Następnie pan policjant omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. 
Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu lub tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba.
Potem dzieci mogły zadawać pytania, na które nasz gość chętne i długo odpowiadał – nawet na te najdziwniejsze i najśmieszniejsze.
Na koniec każde dziecko dostało odblaskowy element.
Organizatorką spotkania była p. Małgorzata Lange - Mateńka
                                                                                                        Małgorzata Kałaska

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego