Wydarzenia 2016/2017 - SP nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia 2016/2017

Świetlica


WAKACJE !!!
Kolejny rok szkolny za nami. Nadszedł czas refleksjii podsumowania działalności świetlicy szkolnej.
Dzieci przebywające w świetlicy przez cały rok szkolny 2016/2017 nie tylko oddawały się zabawie, ale brały także udział w różnych zajęciach: edukacyjnych, czytelniczych, plastycznych, muzycznych, tanecznych i sportowych. Uczyły się odpowiedzialności, rozwijały swoje zainteresowania, kształtowały charakter.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Dzieciom
i ich Rodzicom, Opiekunom za życzliwość, współpracę
i akceptację naszych działań.
Wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku,
radosnych i słonecznych wakacji.

Nauczyciele świetlicy
Czekamy na WAS we wrześniu!!!

ŚWIETLICOWY OMNIBUS
Omnibus – człowiek posiadający rozległą wiedzę z różnych dziedzin, samodzielnie szukający odpowiedzi na dręczące go pytania, ciekawy świata.
Dnia 19.06.2017 r. odbył się w świetlicy konkurs wiedzy ogólnej pod hasłem
„Zostań Omnibusem”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 2 i 3 SP.
Uczniowie „walczyli” w dwóch kategoriach wiekowych.
• z klas 2 o tytuł „Świetlicowy Omnibusik”
• z klas 3 o tytuł „Świetlicowy Omnibus”
W turnieju wzięło udział 20 uczniów z klas 2 i 29 uczniów z klas 3.
Cele konkursu:
- sprawdzenie własnej wiedzy z różnych dziedzin;
- wzbogacanie słownictwa;
- wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji.
Każdy uczeń miał za zadanie rozwiązać test, który składał się z 27 pytań z różnorodnej tematyki.

Świetlicowym Omnibusikiem klas 2
została Rozalia Kamińska z klasy 2b
II miejsce zajęli Aleksander Rafał z kl. 2a,
Maria Pośpiech z klasy 2b i Julia Świtaj z kl. 2c
zdobywając taką sama liczbę punktów
Świetlicowym Omnibusem klas 3 (po dogrywce 4 uczniów)
zostały Martyna Madoń z klasy 3d
i Alicja Prządka z klasy 3d
( uczennice zdobyły tą samą liczbę punktów)
II miejsce zajęli Katarzyna Rzeźnik z klasy 3d,
Mikołaj Krzemiński z klasy 3d
zdobywając taką sama liczbę punktów
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Konkurs zorganizowała p. M. Kałaska
GRATULUJEMY!!!
Najtrudniejsze pytania/zadania dla uczniów z testu:
• Adresat to osoba, która:
a) wysyła list               b) otrzymuje list           c) pisze list
• Gdzie w Polsce żyją żubry?
a) w Bieszczadach      b) w Puszczy Białowieskiej       c) w Polsce nie ma żubrów
• Wysoki głos męski to:
a)bas        b) sopran      c) tenor
• Napisz kiedy rozpoczyna się: wiosna, lato, jesień, zima:
wiosna-21 marca
lato-22 czerwca
jesień-23 września
zima-22 grudnia
lub
- Wiosna zaczyna się 20 lub 21 marca (równonoc wiosenna) i trwa do początku lata
- Lato zaczyna się 21 lub 22 czerwca (przesilenie letnie) i trwa do początku jesieni
- Jesień zaczyna się 22 lub 23 września (równonoc jesienna) i trwa do początku zimy
- Zima zaczyna się 22 grudnia (przesilenie zimowe) i trwa do początku wiosny
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Nauczyciel świetlicy - Małgorzata Kałaska

Konkurs „ WZOROWY ŚWIETLICZAK”
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele świetlicy motywują uczniów do pracy ogłaszając konkurs 
„ WZOROWY ŚWIETLICZAK”.
Konkurs o tytuł „Wzorowego Świetliczaka” jest najdłuższym konkursem w świetlicy, bowiem trwa cały rok szkolny. Celem konkursu jest kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w świetlicy szkolnej i w szkole, aktywnego udziału w zajęciach , konkursach oraz zaangażowania się na rzecz świetlicy i akcji ogólnopolskich. W konkursie na „WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA” biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.
W roku szkolnym 2016/2017 za wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu świetlicy szkolnej tytuł „WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA„ otrzymują:
Natalia Jeżewska kl. 1a, Willy Jaszczyk kl. 1a, Barbara Łukomska kl. 1a, Zosia Kępka kl. 2a, Aleksandra Cygan kl. 2a, Nikola Popis kl. 2a, Julia Kępka kl. 2b, Klaudia Krzywiec kl. 2b, Alicja Filipek kl. 2b, Rozalia Kamińska kl. 2b, Zuzanna Wolniarczyk kl. 2b, Lena Płachta kl. 2c, Julia Świtaj kl. 2c, Maja Marciniak kl. 2c, Klara Graczyk kl. 3a, Emilia Kulik kl. 3a, Zuzanna Wojtal kl. 3a Julia Lasek kl. 3a, Wiktoria Walasek kl.3a, Maja Piotrowska kl. 3b, Matylda Chmielewska- Rytel kl. 3b, Martyna Wieczorek kl. 3c, Joanna Białecka kl. 3d, Julia Czelej kl. 3d, Alicja Prządka kl. 3d, Martyna Madoń kl. 3d, Julia Polak kl.3d, Katarzyna Rzeźnik kl. 3d.
GRATULUJEMY!
Nagrody dla wszystkich uczniów zostały zakupione z Rady Rodziców przy ZSO nr 1 w Rykach.
Małgorzata Kałaska
KONKURS!!!
Biblioteka i świetlica szkolna w ramach programu „Zaczytana Szkoła"
zorganizowała dla uczniów :
- klas 1 i 2 SP konkurs plastyczny pt.: „By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą"
- klas 3 SP konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki lub opowiadania pt.: „Moje zakończenie...".
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 2 czerwca 2017 r. podczas „Nocy Bibliotek" w naszej szkole.
Cel konkursu:
• rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Organizatorzy: Małgorzata Kałaska - nauczyciel świetlicy, Anna Żaczek - nauczyciel biblioteki
Wyniki konkursów
Konkurs plastyczny pt.: „By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą"
Wpłynęło 28 prac plastycznych.
Komisja konkursowa po wnikliwych naradach i biorąc pod uwagę kryteria oceniania prac wytypowała laureatów:
I miejsce – Barbara Łukomska kl. 1a, Julia Miłosz kl. 2a, Nikola Jahns kl. 2a, Kacper Dubianowski kl. 2c
II miejsce – Mateusz Pawłowicz kl. 1a, , Nikola Popis kl. 2a, Maria Pośpiech kl. 2b, Alicja Grzegrzółka kl. 2c
III miejsce – Willy Jaszczyk kl. 1a, Aleksandra Cygan kl. 2a, Joanna Miłosz kl. 2b, Szymon Cybula kl. 2c
Wyróżnienia: Milan Warda kl. 2a i Lena Płachta kl. 2c
Komisja konkursowa: p. Grzegorz Walasek, p. Anna Żaczek, p. Małgorzata Kałaska.

Konkurs literacki dla klas 3 SP pt.: „Moje zakończenie...".
Wpłynęło 6 prac literackich.
Komisja konkursowa po wnikliwych naradach i biorąc pod uwagę kryteria oceniania prac wytypowała laureatów:
I miejsce – Maja Piotrowska kl. 3b
„ Zwierzęta Oli. Nie jesteś już sam, niedźwiadku!” M. Doinet, M. Allag
II miejsce – Sebastian Czopek kl. 3a
„ Noc na Tytaniku” M.Pope Osborne
III miejsce – Alicja Prządka kl. 3d
„ Córka bajarza” M. Radzikowska
Komisja konkursowa: p. Ewa Kociołek, p. Beata Kornas, p. Małgorzata Kałaska, p. Anna Żaczek
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody i dyplomy ufundowane z Rady Rodziców przy ZSO nr 1 w Rykach.
Gratulujemy!!!                 M. Kałaska
Szkolny Konkurs Czytelniczy „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”
Dnia 4 kwietnia 2017r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rykach w ramach programu „ Zaczytana Szkoła” został rozstrzygnięty konkurs „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” dla uczniów klas 2-3 SP.
• Celem konkursu było: wyłonienie Mistrza Pięknego Czytania; propagowanie kultury czytelniczej; podniesienie poziomu czytelnictwa ; popularyzacja książek dla dzieci znajdujących się w zbiorach biblioteki; doskonalenie umiejętności pięknego czytania; wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach.
• Pierwszy etap odbył się 14.03.2017 w świetlicy szkolnej w ZSO nr1 w Rykach, gdzie komisja konkursowa w składzie: p. M. Biłos(bibliotekarz), p. K. Maraszek(pedagog) i p. E. Kociołek(nauczyciel) wyłoniła spośród 33 uczestników 22 osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu.
• Drugi etap konkursu odbył się 04.04.2017r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rykach - Oddział dla Dzieci.
Uczestnicy czytali losowo wybrane fragmenty książki:
- klasa 2 „ Oto jest Kasia”
- klasa 3 „Dzieci z Bullerbyn”
Powołana komisja w składzie: p. Izabela Kępka(dyrektor MGBP w Rykach), p. Marzena Biłos(bibliotekarz) i p. Małgorzata Kałaska(nauczyciel świetlicy) przy ocenie czytania brała pod uwagę: poprawność, intonację oddającą sens i klimat czytanego tekstu, płynność, tempo i wyrazistość.
Laureatami konkursu zostali:
MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA Karolina Pośpiech kl. 3d
II miejsce – Joanna Miłosz kl. 2b
III miejsce – Mikołaj Krzemiński kl. 3d
IV miejsce - Oliwier Lasek kl. 2c
Wyróżnienia:
Martyna Zielińska kl. 2b
Tobiasz Głodek kl. 3a
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSO nr 1 w Rykach i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rykach.
Gratulujemy!!!
Organizator: p. Małgorzata Kałaska we współpracy z p. M. Biłos z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach - Oddział dla Dzieci.

                        Świetlicowy turniej „Mistrz gry w warcaby”
W miesiącu styczniu 2017r. w świetlicy odbyła się kolejna edycja turnieju o tytuł mistrza gry w warcaby.
Dlaczego warcaby? To gra towarzyska o walorach edukacyjnych , która rozwija inteligencję, zdolności twórcze, logiczne myślenie, wycisza, mobilizuje dzieci do koncentracji uwagi. Współzawodnictwo uczy dzieci nabywania umiejętności taktycznego przewidywania następstw, tworzenia strategii oraz radzenia sobie z porażką.
Organizacją i nad przebiegiem turnieju zajmowała się pani Małgorzata Kałaska – nauczyciel świetlicy. Konkurs miał na celu przede wszystkim wyłonienie mistrza gry w warcaby, ale także popularyzację zabawowej formy spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę oraz rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad i radzenia sobie z wygraną i porażką.
Konkurs, skierowany był do wszystkich chętnych uczniów uczęszczających do świetlicy. Został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: młodszej (uczniowie klas 1) oraz starszej (uczniowie klas 2 i 3). Przed przystąpieniem do gry zawodnicy zostali zapoznani z regułami konkursu oraz tabelą rozgrywek warcabowych w systemie pucharowym. Zostało przeprowadzone losowanie w obecności komisji uczniowskiej , które miało na celu wyłonienie par walczących ze sobą w poszczególnych etapach konkursu. Zawodnik, który wygrał mecz, przechodził do następnego etapu, natomiast przegrany odpadał z turnieju. Pomimo naturalnego współzawodnictwa i emocjom, które niewątpliwie towarzyszyły zawodnikom, rozgrywki warcabowe przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Grupa młodsza:
I miejsce – Szymon Tarka z klasy 1a
II miejsce – Maksymilian Tarka z klasy 1a
III miejsce – Cezary Lange z klasy 1a
Grupa starsza:
I miejsce – Lucas Łukjan z kl.3a
II miejsce – Bartosz Jaworski kl. 3d
III miejsce – Patryk Hejduk kl. 3c
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane z Rady Rodziców przy ZSO nr 1 w Rykach.
Gratulujemy!!!

Nauczyciel świetlicy – Małgorzata Kałaska

       Konkurs „ WZOROWY ŚWIETLICZAK”
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele świetlicy motywują uczniów do pracy ogłaszając konkurs  „WZOROWY ŚWIETLICZAK”.
Konkurs dotyczy:
• aktywnego udziału w zajęciach i konkursach
• wywiązywania się z obowiązków
• poprawnego zachowania, także w stosunku do innych dzieci
• zaangażowania na rzecz świetlicy i akcji ogólnopolskich
Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego.
W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 za wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu świetlicy szkolnej tytuł 
„WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA „
otrzymali:
Natalia Jeżewska kl. 1a, Willy Jaszczyk kl. 1a, Maksymilian Tarka kl. 1a, Nikola Popis z kl. 2a, Zosia Kępka z kl. 2a, Julia Kępka z kl. 2b, Alicja Filipek z kl. 2b, Rozalia Kamińska kl. 2b, Klaudia Krzywiec kl. 2b, Lena Płachta z kl. 2c, Julia Świtaj z kl. 2c, Klara Graczyk kl. 3a, Emilia Kulik z kl. 3a, Wiktoria Walasek z kl. 3a, Julia Lasek z kl. 3a, Zuzanna Wojtal kl. 3a, Maja Piotrowska z kl. 3b, Martyna Wieczorek z kl. 3c, Andżelika Kołakowska kl. 3c, Jan Wyczółkowski z kl. 3c, Martyna Madoń z kl. 3d, Alicja Prządka z kl. 3d, Katarzyna Rzeźnik z kl. 3d, Joanna Białecka kl. 3d, Karolina Pośpiech kl. 3d, Julia Polak kl. 3d.
Uczniowie otrzymali słodki upominek. GRATULUJEMY!!!
Nauczyciel świetlicy – Małgorzata Kałaska
TAK POMAGAM!!!
Jeden grosz znaczy niewiele, ale
Góra Grosza jest największa na świecie.
GÓRA GROSZA – NAS NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ
Jak co roku przyłączyliśmy się do akcji charytatywnej „ Góra Grosza” organizowanej w naszej szkole.
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Uczniowie w świetlicy zbierali drobne monety i wrzucali do skarbonki własnoręcznie wykonanej. Zebrane pieniążki zostały wysłane na adres fundacji
„ Towarzystwo Nasz Dom” przez pana Patryka Nowaka.
ŁĄCZNIE ZEBRALIŚMY 1213 MONET, o łącznej kwocie 30,26 zł.
Wszystkim dziękujemy i mamy nadzieję, że w następnym roku zbierzemy więcej monet!!!
M. Kałaska
                  KONKURS pt. „Mali konstruktorzy!!!
W lutym został ogłoszony konkurs pt.„ „Mali konstruktorzy”!!! Każdy miał możliwość zbudowania i skonstruowania czegoś wspaniałego oraz oryginalnego. W konkursie wzięło udział 26 uczniów. Technika prac była różnorodna i bardzo pomysłowa. Wszystkie prace zostały ocenione. Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Kałaska. Po długich naradach i dyskusjach wytypowano zwycięzców:
I miejsce otrzymali: Karolina Pośpiech z kl. 3d, Maciej Jóźwik z kl. 2b, Bartosz Fusiasz z kl.3c
II miejsce otrzymali: Cezary Lange z kl.1a, Szymon Cybula z kl. 2c, Alicja Filipek z kl. 2b
III miejsce otrzymali: Mateusz Mączyński z kl. 2c, Maciej Drzazga z kl. 1a.
Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody, które zostały zakupione z Rady Rodziców przy ZSO Nr 1 w Rykach oraz od sponsora. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy pomysłów.
             GRATULUJEMY !!!
                                   M. Kałaska


  „ Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny Miś”.

H. Bechlerowa

Światowy Dzień Pluszowego Misia w świetlicy
Światowy Dzień Pluszowego Misia był okazją do wesołej zabawy uczniów w świetlicy szkolnej.
Podczas misiowego spotkania, przygotowanego przez panią Małgorzatę Kałaskę dzieci poznały historię tego święta i dowiedziały się o życiu i zwyczajach niedźwiedzi. Uczniowie układali puzzle na czas, brali udział we wspólnych zabawach przy muzyce, w konkursie pt. „ Rysuję misia” oraz w konkurencjach sprawnościowych tj. „Przenoszenie wykałaczek kuchenną rękawicą” czy „Skoki tygryska”. Uczniowie podczas konkursów musieli wykazać się zręcznością, pomysłowością, szybkością, no i oczywiście wiedzą. Doping był ogromny. Spotkanie sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości i dostarczyło miłych wrażeń. Na koniec dzieci dostały „ Małe co nieco”?.
M. Kałaska
Dzień Życzliwości w Szkole
Z okazji Dnia Życzliwości 21 listopada uczniowie przyozdobili ubrania plakietkami z wizerunkami uśmiechniętych słoneczek, by wywołać życzliwy uśmiech u innych. Przygotowano dla uczniów plakaty pt. „Oderwij i podaruj” . Każdy mógł oderwać fiszkę z pozytywną myślą i wręczyć ją wybranej przez siebie osobie: koleżance, koledze, wychowawcy, nauczycielowi lub pracownikowi szkoły.
„Dziękuję, że jesteś...”, „Wszystkiego najlepszego...” czy „Miłego dnia!” - niby proste, znane wszystkim słowa, a wywoływały radość oraz niezapomniany uśmiech na twarzy obdarowanego. Podczas apelu została przedstawiona krótka inscenizacja pod kierunkiem pani Małgorzaty Kałaski nt. „ Dnia Życzliwości i Pozdrowień” oraz zostały rozstrzygnięty konkurs: „ Król/ Królowa Życzliwości” oraz konkurs literacki pt. „ Rymowanka o życzliwości”.
Organizatorzy: M. Kałaska, A. Jaworska
Wyniki konkursów:

Konkurs na „ Rymowankę o życzliwości”
Zadaniem konkursu było wymyślenie i napisanie rymowanki o życzliwości , na którą składał się minimum 4 -ro wersowy rymowany wiersz własnego autorstwa, dotyczący właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy na temat kulturalnego zachowania się oraz kształtowanie umiejętności i pozytywnych postaw w tym zakresie.

Laureaci:
I miejsce - Matylda Chmielewska- Rytel kl. 3b
II miejsce - Maria Szaruga kl. 3b i Aleksander Rafał kl. 2a
III miejsce - Klaudia Krzywiec kl. 2b, Agata Szafasz kl. 2c
Wyróżnienie: Julianna Kępka kl. 3b, Hanna Wasilewska kl. 2c, Klara Graczyk kl. 3a

Gratulujemy!

                      Prace literackie uczniów:
„ Dziękuję za pomoc” - I miejsce
Proszę Cię o pomoc i dobre serce,
w podzięce daję Ci moje ręce.
Być życzliwym nic nie kosztuje,
a każde serce zaraz się raduje.
Maluje dla Ciebie dobre serce na niebie,
a życzliwość przyjdzie do Ciebie.
Podaruję dla Ciebie pieska na niebie,
chętnie pomogę w każdej potrzebie.
                       Matylda Chmielewska – Rytel kl. 3b
„ Życzliwość” – II miejsce
Życzliwość, życzliwość: proszę i dziękuję,
to ważne zwroty, które wykorzystuję.
Zachowuj się grzecznie, mów ważne słowa,
bo one Ci dają szczęście jak podkowa.
Pomagać drugiemu to super sprawa,
może być z tego świetna zabawa.
                         Maria Szaruga kl. 3b
„Dzień Życzliwości” – II miejsce
Od lat w każdym roku dzień taki wypada.
Mam na myśli dzień niezwykły – 21 listopada.
Dzień, w którym wiele radości i życzliwości,
uczynności, uprzejmości i wyrozumiałości.
                       Aleksander Rafał kl. 2a
"Koleżanko i Kolego!" – III miejsce
Dziś mamy Dzień Życzliwości,
dzień uśmiechu i radości.
Szczerze się więc uśmiechajmy
i nikomu przykrości nie sprawiajmy.
Bądź życzliwy dla każdego,
bo życzliwość się opłaca
I w dobroci do nas wraca.
                      Klaudia Krzywiec kl. 2b
III miejsce
Na podwórku, w domu, w szkole,
w sklepie, na ulicy i pod każdym parasolem,
na każdej buzi uśmiech gości,
bo dziś jest dzień życzliwości.
                    Agata Szafasz kl. 2c

KRÓLEM I KRÓLOWĄ ŻYCZLIWOŚCI ZOSTALI UCZNIOWIE, KTÓRZY:
- Traktują wszystkich z życzliwością, są uprzejmi i uczynni
- Pomagają Koleżankom i Kolegom, są koleżeński
- Szanują pracę innych ludzi,
- Otaczają opieką „słabszych” ,
- Rozmawiają życzliwie z uśmiechem,
- Nigdy nie zdobywają niczego szturmem, za pomocą łokci, kosztem innych,
- Nigdy nie naruszają cudzej prywatności,
- Starają się nie okazywać złego humoru, zdenerwowania, nie mówić podniesionym głosem w towarzystwie innych osób,
- Zawsze stosuje zasadę fair play – jasnej i uczciwej gry,
- W rozmowie z innymi dbają o kulturę słowa, nie używają ordynarnych słów
- W rozmowie czy zabawie są zawsze grzeczni, spokojni i przyjemni,
- Stosują zasady savoir – vivre, co oznacza znajomość norm towarzyskich, dobrych manier na co dzień.
• Klasa 1a – Mateusz Pawłowicz
• Klasa 2a – Julia Miłosz
• Klasa 2b – Julia Kępka
• Klasa 2c – Maja Marciniak
• Klasa 3a – Wiktoria Walasek
• Klasa 3b – Maja Piotrowska
• Klasa 3c – Jan Wyczółkowski
• Klasa 3d – Julia Polak
BĄDŹMY ŻYCZLIWI NIE TYLKO W TEN WYJĄTKOWY DZIEŃ
– 21 LISTOPADA – ALE PRZEZ CAŁY ROK!
Pamiętajmy - Życzliwość sprawia, że życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego