2018/2019 - SP nr 1 w Rykach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mariana Osińskiego w Rykach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Przejdź do treści
Przydatne linki:

2018/2019

Ważniejsze wydarzenia

Nowe książki  dla biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!
Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Do wydania w 2019 roku mamy 15.000 zł (w tym dotacja własna 3000zł) na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.
Do koniecznych warunków realizacji programu należą:
 1. zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
 2. podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych     zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
 3. zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;
 4. uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 5. zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 6. dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników);
 7. uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
  W ramach pozyskanych środków możemy kupić:
  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.
W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:
 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.
Po zakończeniu konsultacji odnośnie zakupu nowych publikacji prowadzonych z uczniami (ankieta online), nauczycielami, rodzicami oraz biblioteką publiczną zostanie utworzona lista książek, którą zaopiniuje Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
Nauczyciele biblioteki: Anna Żaczek, Hanna Cieślik
Dzień Języków Obcych.
26 września to dzień kiedy Europejczycy organizują różne eventy promujące naukę języków obcych, tak też było po raz kolejny w naszej szkole. Uczniowie rozwiązywali różne quizy oraz posługiwali się zaawansowaną technologią komunikacyjną aby odpowiedzieć na zaszyfrowane w pomysłowo przygotowanych przez lingwistki zadaniach pytania. (Fotorelacja).
Opracowanie: M. Stępniak
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej pod hasłem „I LOVE POEMS”
Nasi uczniowie uwielbiają uczyć się języków obcych, pogłębiają oni swoją wiedzę i umiejętności w zakresie czytania, pisania i słuchania.
Nauczyciele stwarzają im możliwości wszechstronnego rozwoju pracując z uczniami w sposób zindywidualizowany oraz na zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole. Efektem powyższych oddziaływań są sukcesy naszych uczniów nie tylko w konkursach szkolnych, międzyszkolnych lecz również powiatowych.
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej pod hasłem „I LOVE POEMS”.
Konkurs skierowany był do uczniów klas VII, VIII SP i III Gimnazjum ze szkół z terenu powiatu ryckiego. Jury po wysłuchaniu 19 recytatorów przyznało nagrody i wyróżnienia.
Miejsca na podium zajęli nasi uczniowie w osobach: I miejsce  Małgorzata Wasilewska, klasa 8b, Kornel Wojtal, klasa IIIc, IIImiejsce Kornelia Pawlak, klasa IIIa.
Wszyscy laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Gratulujemy uczniom zaangażowania i otwartości na nowe wyzwania.
Opiekunowie uczniów: M. Stępniak, M. Pośpiech.
Przegląd Piosenki Angielskiej
Uczniowie naszej szkoły posiadają wiele talentów toteż chętnie biorą udział we wszelakiego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na terenie naszego powiatu. Tym razem uczennice klas VIII i VII wzięły udział w Przeglądzie Piosenki Angielskiej w Rososzy a wyniki jak zwykle były imponujące. Niżej wymienione uczennice zaśpiewały solo i w duecie sięgając po nowoczesny repertuar jak również odwołując się do klasyki co zagwarantowało im wyróżnienia i nagrody od sponsorów konkursu.
III miejsce: NIkola Szymańska, 8a,
Wyróżnienia: Patrycja Zduniak 7a, Julia Berezyńska 7a.
Opiekun uczennic: M. Stępniak
Konkurs został opracowany przez Klub Naszej Ziemi w ramach programu „Być jak Ignacy”. Zostań Bohaterem Nauki, do którego przystąpił nasz Klub.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych oraz popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań.
Uczestnicy konkursu zapoznawali się z dokonaniami czterech  naukowców: Jana Szczepanika, Kazimierza Funka, Mariana Rejewskiego, Henryka Magnuskiego i wypełniali testy.
W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas czwartych i szóstych.
Zwycięzcami konkursu zostali:
1. Zofia Majchrzak kl. 4a
2. Joanna Miłosz kl. 4b
3. Julia Miłosz kl. 4a
4. Zofia Kępka kl. 4a
5. Krzysztof Sadura kl. 4a
6. Maja Grudka kl. 6a
7. Aleksandra Kapusta kl. 6a
8. Jakub Mączyński kl. 6a
Gratulacje dla wszystkich uczestników!!!
Dziękujemy za udział w konkursie- Członkowie Klubu Naszej Ziemi i opiekun Barbara Pacek
III edycja programu „Być jak Ignacy” – Zostań Bohaterem Nauki.
Klub Naszej Ziemi przystąpił do III edycji programu „Być jak Ignacy” – Zostań Bohaterem Nauki.
W ramach tego programu odbywał się konkurs, który miał na celu promowanie zdobywania wiedzy poprzez aktywne doświadczanie, obserwowanie, tworzenie sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy oraz popularyzację wiedzy na temat polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań.
W ramach programu poznawaliśmy sylwetki i dokonania polskich naukowców: Jana Szczepanika, Kazimierza Funka, Mariana Rejewskiego i Henryka Magnuskiego. Zajęcia  prowadzone były w oparciu o materiały przygotowane przez Organizatora czyli Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.
Jeżeli chcesz bliżej poznać polskich naukowców wejdź na stronę programu Być jak Ignacy.
Zagraj też w grę POLSCY WYNALAZCY
Członkowie Klubu Naszej Ziemi i opiekun Barbara Pacek
Zakodowany Dzień Ziemi
Tegoroczny Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem „Ochrona gatunków zagrożonych”.
Zorganizowaliśmy go wykorzystując zdobyte wiadomości i umiejętności na temat polskich naukowców.
Tłem spotkania z młodszymi kolegami były plakaty dotyczące J. Szczepanika, H. Magnuskiego, K. Funka i M. Rejewskiego.
Zorganizowaliśmy dwa stoiska. Każde dziecko mogło wybrać zajęcia, w których chciało uczestniczyć.
Stoisko pierwsze poświęcone było K. Funkowi. Tu przygotowaliśmy stolik do przeprowadzenia doświadczenia „Zobaczyć witaminę” oraz umieściliśmy tablicę poświęconą temu naukowcowi. Lena opowiadała o odkrywcy witamin oraz  wyjaśniała uczestnikom, jak można zobaczyć działanie witaminy C. Po tym wstępie chętne osoby mogły same sprawdzić obecność witaminy C w owocach.
Stoisko drugie poświęcone było M. Rejewskiemu. Tu chętni musieli zmierzyć się z kodami.
Na tablicy umieściliśmy ilustracje zwierząt zagrożonych gatunków w Polsce, ich opis i zakodowane nazwy. Zespoły uczniów przekazując informacje za pomocą krótkofalówki i posługując się różnymi kodami miały za zadanie wypełnić otrzymane karty dotyczące zagrożonych gatunków zwierząt.
W ramach programu poznawaliśmy sylwetki i dokonania polskich naukowców: Jana Szczepanika, Kazimierza Funka, Mariana Rejewskiego i Henryka Magnuskiego. Zajęcia  prowadzone były w oparciu o materiały przygotowane przez Organizatora czyli Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.
Jeżeli chcesz bliżej poznać polskich naukowców wejdź na stronę programu Być jak Ignacy.
Zagraj też w grę POLSCY WYNALAZCY
Członkowie Klubu Naszej Ziemi i opiekun Barbara Pacek
Mamy certyfikat!
Rok szkolny 2018/2019 kładzie nacisk na obchody 100-lecia niepodległości naszej Ojczyzny, a co za tym idzie rozwój patriotyzmu wśród uczniów. Od września do końca grudnia nasza szkoła brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Uczniowie pod opieką nauczycieli dzielnie realizowali założenia projektowe, zgłębiając jednocześnie wiedzę na temat kraju, jego historii oraz przejawów walki o niepodległość na naszej ryckiej ziemi.  Uczniowie wraz z nauczycielami wykazywali się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem. Odbyło się wiele konkursów, zatańczono poloneza na szkolnym korytarzu, braliśmy udział w licznych apelach tematycznych, zasadzono "Drzewo Pamięci" na terenie szkoły i wiele innych!
Dziękuję uczniom i nauczycielom zaangażowanym w projekt!
Koordynator: Weronika Falenta - Brodowska
Szkolny Dzień Zdrowia
W naszej szkole obchodziliśmy Szkolny Dzień Zdrowia. Celem tej imprezy było propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, a także wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku.  Uczniowie klas 1-3 zostali zapoznani z zasadami zdrowego stylu życia, a także wzięli udział w ciekawych i wesołych konkurencjach sportowych.
Klasy 1 rywalizowały między sobą.
Klasa 1a zajęła I miejsce
Klasa 1b zajęła II miejsce
Klasy 2 i 3 rywalizowały między sobą.
Klasa 2c zajęła I miejsce.
Klasa 2a zajęła II miejsce.
Klasa 3a zajęła III miejsce.
Klasa 2b zajęła IV miejsce.
Uczestnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor Anety Jeżewskiej dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców i sponsorów.
Oprócz konkurencji sportowych został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „ Koszulka sportowa – zdrowa i kolorowa”, którego celem było zaprojektowanie i wykonanie koszulki sportowej oraz  wymyślenie hasła promującego zdrowy styl życia. Każda klasa otrzymała nagrody rzeczowe.
Wyniki konkursu plastycznego:
I miejsce – klasa 1b
II miejsce – klasa2b
III miejsce  - klasa 2a
Wyróżnienia: klasa 1a, klasa 2c, klasa 3a
Dodatkową atrakcją na zakończenie Dnia Zdrowia było  losowanie przez każdego ucznia karteczki- losu z zadaniem, które miał do wykonania w domu związane ze sportem i zdrową żywnością oraz  otrzymali jabłko.
Organizatorami Dnia Zdrowia były panie: p. Anna Jaworska - pedagog, p. Katarzyna Maraszek - pedagog, p. Joanna Dras – psycholog, p. Małgorzata Kałaska – nauczyciel świetlicy, p. Anna Ośko – nauczyciel wychowania fizycznego przy współpracy z uczniami: klasa 3a – Michał Jendrys, Klasa 3c – Andżelika Pilzak, Jan Pośpiech, Krzysztof Majchrzak, klasa 8b – Piotr Żaczek, Kacper Nowakowicz, Wojciech Kępka, Rafał Buczek.
Co  daje dzieciom sport?
Dzieci regularnie uprawiające sport są nie tylko zdrowsze, ale także bardziej pewne siebie, pogodne i optymistyczne niż ich rówieśnicy oraz łatwiej nawiązują kontakty. Zdobywają także inne umiejętności, które  mogą okazać się pomocne w przyszłym życiu zawodowym – systematyczność, wytrwałość w dążeniu do celu, samodyscyplina, praca w zespole i rozwiązywanie konfliktów.
Jakie korzyści przynosi sport dziecku?
 • korekta wad postawy;
 • zwiększenie odporności organizmu;
 • wytrwałość w dążeniu do celu;
 • poczucie własnej wartości;
 • większa odpowiedzialność;
 • poprawa koncentracji;
 • umiejętność znoszenia porażek i przyjmowania krytyki;
 • umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu;
 • umiejętność pracy zespołowej;
Pamiętajmy!
Zachęcając dziecko do aktywności fizycznej pamiętajmy o tym, że najważniejsza jest zabawa i przyjemność, a nie presja na wynik.
Anna Ośko, Małgorzata Kałaska
IV zawody pływackie o Puchar Dyrektora Szkoły PSP nr 1 w Rykach.
W dniu 9.03.2019 r. w Pływalni Powiatowej w Rykach odbyły się IV zawody pływackie o Puchar Dyrektora PSP nr 1 w Rykach. Celem imprezy jest popularyzacja pływania u dzieci i młodzieży, spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany oraz rozwijanie nawyku aktywnego wypoczynku.
Organizatorzy rozgrywek:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Osińskiego nr 1 w Rykach,
- Uczniowski Klub Sportowy AQUA Ryki.
W zawodach brali udział uczniowie klas 1-8  SP i III klas gimnazjum wraz z rodzinami w kategorii sztafeta rodzinna.
Uczniowie ustanowili swoje nowe rekordy życiowe. Wszyscy otrzymali medale, puchary i dyplomy. Nagrody wręczyła Dyrektor PSP nr 1 w Rykach - p. Wioletta Kaczorek.
Nad przebiegiem imprezy czuwali: Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego AQUA Ryki - p. Robert Kapusta, trener UKS AQUA Ryki - p. Szymon Piątkowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego: p. Ewa Maj, p. Małgorzata Jońska, p. Anna Ośko, p. Patryk Nowak.
Anna Ośko
Dzień Nowych Technologii w Edukacji.
21 marca świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Tego dnia uczyliśmy się różnych przedmiotów z wykorzystaniem tablic interaktywnych, komputerów, tabletów, smartfonów. Było dużo nauki i dużo zabawy.
IV Powiatowa Olimpiada Czytelnicza LEKTURY? OK!
20.03.2019r. po raz 4. odbyła się w naszej szkole Powiatowa Olimpiada Czytelnicza LEKTURY? OK!
Do I etapu online przystąpiło 126 uczniów z III klas gimnazjum oraz 8 klas szkoły podstawowej, z 12 szkół powiatu ryckiego. W II etapie wzięło udział 31 uczestników z 10 szkół.
Laureatami zostali:
1. Bartosz Górniewski - Gimnazjum w ZSO w Sobieszynie (przygotowanie - p. Luzia Grudka),
2. Aleksandra Bomba - Szkoła Podstawowa nr 5 w Dęblinie (przygotowanie - p. Monika Busz),
3. Justyna Miciul - Gimnazjum w ZSO w Dęblinie (przygotowanie – p. Monika Busz).
Patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Rycki, Burmistrz Ryk oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez wyżej wymienione instytucje. Wręczyli je laureatom wicestarosta p. Dariusz Cenkiel, dyrektor PBP w Rykach p. Wojciech Niedziółka oraz dyrektor PSP nr 1 w Rykach p. Wioletta Kaczorek. Dodatkowo, każda szkoła uczestnicząca w II etapie otrzymała pamiątkowe statuetki z rąk p. W. Niedziółki.
Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom olimpiady oraz gratulujemy im ogromnej wiedzy czytelniczej, nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów oraz promowanie wartości edukacji i czytelnictwa, sponsorom za popieranie naszej idei oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród.
Organizatorzy olimpiady: Anna Żaczek – nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele języka polskiego z PSP nr 1 – Ewa Piątek, Katarzyna Flis oraz dyrektor Wioletta Kaczorek, która wspierała przedsięwzięcie.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. (Zobacz nasze prace).
Śpiewamy dla Niepodległej
Pod takim hasłem 9 listopada 2018 odbył się w naszej szkole Szkolny Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Do konkursu przystąpiło 14 klas, każda zaprezentowała jedną pieśń lub piosenkę. Jury miało trudne zadanie, wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe, a zaangażowani - wszyscy uczniowie.
Najbardziej podobał się występ klasy 7a i piosenka "Piechota". Klasa zdobyła główną nagrodę, czyli bilety do kina.
II miejsce zajęła klasa 6a z piosenką "Przybyli ułani".
III miejsce zdobyła klasa 8 b utworem "My, Pierwsza Brygada".
Wyróżnienie przyznano klasom: 4b - "Pałacyk Michla" oraz 7b - "Rota".
Serdecznie gratulujemy sukcesu zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za wzięcie udziału w koncercie.
Radzie Rodziców wyrażamy wdzięczność za ufundowanie nagród, a zaangażowanym uczniom, mamom z klasy 4b oraz paniom z biblioteki za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Ewa Piątek, Katarzyna Flis

Po lewej występ klasy 7a


Śpiewamy dla Niepodległej - klasa 7a w SP nr 1 w Rykach
Poniżej Tydzień dla Niepodległej w oczach uczniów.
Polsko!
Z okazji Twojego święta chciałabym podziękować Ci za Twoje istnienie, bo bez Ciebie nie byłoby nas.
W naszej szkole Twoje stulecie obchodziliśmy, tańcząc poloneza i śpiewając piosenki oraz pieśni patriotyczne. Postawa, którą przybraliśmy, śpiewając hymn narodowy, była wyrazem naszej miłości do Ciebie, Ojczyzno. Gdy śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, wyrażaliśmy to, że jesteśmy Polakami z krwi i kości.
Stulecie obchodzi się tylko raz, następne sto lat będzie świętowane jeszcze bardziej hucznie, ale już bez nas...
Uczennica klasy III ”c” gimnazjum
Patriotyczny tydzień w naszej szkole
W dniach od 7 do 15 listopada trwał w naszej szkole tydzień, w którym obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji zostały zorganizowane liczne imprezy, konkursy i koncert.
7 listopada rozwiązano konkurs na plakat pod tytułem Patriotyzm XXI wieku. Najciekawsze prace ozdobiły szkolny korytarz, stanowiły barwną dekorację.
W czwartek 8 listopada został zorganizowany konkurs na najładniejszy strój patriotyczny. Zadaniem uczniów było ubranie się w nasze narodowe barwy i uwiecznienie tego faktu na zdjęciu. Uczniów, którzy wzięli udział w konkursie obowiązywała zasada: „Kto przebrany, niepytany”. Następnie na przerwie o godzinie 12:00 odbył się pokaz poloneza, do wspólnego tańca mógł się przyłączyć każdy, kto tylko chciał spróbować swoich sił, od nauczyciela po ucznia. Na kolejnej przerwie nasi rówieśnicy wraz z nauczycielką czytali  fragmenty książki “Biegnij, chłopcze, biegnij”.
W piątek 9 listopada o godzinie 11:00 wszystkie klasy wraz z nauczycielami spotkały się w szkolnej sali gimnastycznej na koncercie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie rozpoczął hymn narodowy odśpiewany przez całą szkołę. Następnie został zorganizowany konkurs na najlepsze wykonanie dowolnej piosenki lub pieśni patriotycznej. W koncercie uczestniczyły klasy, które wcześniej zgłosiły się do konkursu. Udział wzięło 9 klas od 4 po 8 i III gimnazjum. Po zakończeniu konkursu występowały solistki. Całe wydarzenie zakończyło rozstrzygnięcie konkursu. Klasy które zajęły drugie i trzecie miejsca, otrzymały nagrody pocieszenia. Zwycięska klasa 7a nie tylko najlepiej zaśpiewała utwór, ale także dołączyła oryginalny strój i  gadżety. Została nagrodzona biletami do kina na dowolny film.
11.11. świętowaliśmy wspólnie ze wszystkimi mieszkańcami Ryk. Nasza szkoła była licznie reprezentowana podczas uroczystości.
13.11. można było wziąć udział w quizach i konkursach o Polsce i naszym ojczystym języku. Wielu z nas próbowało swoich sił.
14. i 15.11. odbyły się Spacery Niepodległości. Wzięły w nich udział klasy 4, 5 i 6, ale miejsca pamięci w naszej miejscowości chętnie odwiedzali także starsi uczniowie.
Przez cały tydzień wielu z nas uczestniczyło w zajęciach na temat polskiej współczesności, pisaliśmy listy, życzenia, gratulacje.
Moim zdaniem cały tydzień był wspaniałym upamiętnieniem tak ważnego wydarzenia, jakim jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Możliwość wspólnego tańca, a także wystąpienie w konkursie pieśni patriotycznych były prawdziwą atrakcją. Wszystkie wydarzenia zostały bardzo starannie przygotowane, na pewno zapadną one w pamięć całej społeczności szkolnej.
Uczeń klasy III c gimnazjum
Nasze uczennice wyróżnione w konkursie recytatorskim.

Aleksandra Kulik i Aleksandra Kwas z klasy 6b zdobyły wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Kurowie. W konkursie uczestniczyły także Julia Lasek i Wiktoria Walasek z klasy 5a. W imprezie wzięło udział ponad 50 recytatorów ze szkół podstawowych z całego województwa. Uczestnicy recytowali utwory o tematyce patriotycznej. Uczennice z naszej szkoły przygotowała pani Ewa Piątek. Serdeczne gratulacje.
XXVI OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA
Hej koleżanko! Hej kolego! Zrób dla innych coś dobrego!
Ruszamy już w sobotę 24.11.2018r.
- będziemy w marketach BIEDRONKA, INTER MARCHE, TESCO, STOKROTKA
od godz. 9:00 do godz. 14:00
Serdecznie zapraszamy
Dzień Papieski w naszej szkole
16 pażdziernika 2018r. przypadała 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dzień ten przeżywaliśmy w radosnej atmosferze związanej również z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Podczas naszej mini uroczystości każdy uczeń otrzymał symboliczną „PAPIESKĄ KREMÓWKĘ”, a na płycie przed szkołą o godzinie 11.20 wspólnie odśpiewaliśmy ulubioną pieśń „NASZEGO PAPIEŻA” Barkę.
Zobacz „Barkę”- ulubioną pieśń Jana Pawła II w wykonaniu uczniów naszej szkoły i wolontariuszy naszego koła Caritas podczas obchodów Dnia Papieskiego:
Dzień Chłopaka
W naszej szkole 30 września obchodziliśmy  Dzień Chłopaka. Gazetki okolicznościowe zawierały informacje na temat tego święta. Pojawiły się rady dla chłopaka z klasą, tłumaczenie imion męskich i ranking popularnych imion. Każdy chłopiec naszej szkoły otrzymał słodycz i drobny upominek od koleżanek z klasy oraz życzenia:
Z okazji Dnia Chłopca życzę Ci:
gwiazdki z nieba, kasy ile potrzeba, samych radości, zawsze miłości, spełnienia marzeń, niezapomnianych wrażeń.
Sprzątanie Świata- Polska 2018
21 września 2018r. Klub Naszej Ziemi był współorganizatorem akcji Sprzątanie Świata - Polska 2018, która w  tym roku odbywała się pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.
Zadaniem uczestników było podejmowanie odpadowych Wyzwań - w kolorach jak pojemniki do segregacji odpadów.
W akcji wzięły udział dzieci z klas 1-3 naszej szkoły. Razem z wychowawcami oczyściły z odpadów teren wokół szkoły. Była to dobra okazja, aby podjąć wyzwanie czarne i posegregować odpady.
(Zobacz fotorelację)
Opiekun KNZ- Barbara Pacek
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019             Fotorelacja
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: Tomasz Bany tomasz.bany@zso1ryki.pl
Wróć do spisu treści