Wydarzenia 2017/2018 - SP nr 1 w Rykach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mariana Osińskiego w Rykach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Przejdź do treści
Przydatne linki:

Wydarzenia 2017/2018

Świetlica
PODZIĘKOWANIE
Kolejny rok szkolny za nami. Podsumowując, w naszej codziennej pracy dokładamy wszelkich starań , by świetlica była miejscem przyjaznym dla uczniów, bezpiecznym , a zarazem atrakcyjnym. Staramy się jak najlepiej wypełniać czas spędzony przez dzieci w świetlicy zapewniając im pomoc oraz organizując wiele ciekawych zajęć mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia. Serdecznie dziękujemy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom, Opiekunom za życzliwość, współpracę i akceptację naszych działań.
Wszystkim życzymy miłego wypoczynku oraz bezpiecznych
i radosnych wakacji.
Nauczyciele świetlicy
KONKURS „ WZOROWY ŚWIETLICZAK”
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele świetlicy motywują uczniów do pracy ogłaszając konkurs „ WZOROWY ŚWIETLICZAK”.
Konkurs o tytuł „Wzorowego Świetliczaka” jest najdłuższym konkursem w świetlicy, bowiem trwa caaaały rok szkolny. Celem konkursu jest kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w świetlicy szkolnej i w szkole, aktywnego udziału w zajęciach i konkursach oraz zaangażowania się na rzecz świetlicy i akcji ogólnopolskich. W konkursie na „WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA” biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.
W roku szkolnym 2017/2018 za wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu świetlicy szkolnej tytuł „ WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA„ otrzymują:
Paulina Warowna kl.1a, Aleksandra Zowczak kl.1a, Julia Babiuch kl.1b, Bartosz Olek kl.1b, Dorota Pośpiech kl.1b, Aneta Wieczorek kl.1b, Bartosz Kępka kl.1c, Natalia Jeżewska kl.2a, Willy Jaszczyk kl.2a, Nikola Wolniarczyk kl.2a, Gabriel Bieńczyk kl.2a, Mateusz Pawłowicz kl.2a, Aleksandra Cygan kl. 3a, Zofia Kępka kl. 3a, Nikola Popis kl. 3a, Julia Miłosz kl. 3a, Alicja Filipek kl. 3b, Nikola Jeżewska kl. 3b, Rozalia Kamińska kl. 3b, Julia Kępka kl. 3b, Zuzanna Wolniarczyk kl. 3b, Klaudia Krzywiec kl. 3b, Maja Marciniak kl. 3c, Lena Płachta kl.3c, Julia Świtaj kl. 3c i Ludwik Grudka kl. 3c
GRATULUJEMY!
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy PSP nr 1 w Rykach i sponsora.
Organizator n- l świetlicy Małgorzata Kałaska
Pierwsza pomoc przedmedyczna - spotkanie z pielęgniarką szkolną
15 czerwca 2018r. uczniowie ze świetlicy uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką szkolną, panią Teresą Szczygielską, którego celem było zapoznanie dzieci z podstawami udzielania pierwszej pomocy.
Zasadniczą częścią warsztatów był pokaz bandażowania, zakładania opatrunków, usztywniania złamanych kończyn.
Na zakończenie spotkania pani pielęgniarka przypomniała uczniom, jak należy się zachować, gdy jesteśmy świadkami wypadku oraz numery alarmowe , pod które należy dzwonić w razie niebezpieczeństwa, a także zasady bezpiecznych wakacji.
Serdecznie dziękujemy pani Teresie za wszystkie przekazane wskazówki z zakresu udzielania pierwszej pomocy i za całoroczną opiekę pielęgniarską.
Organizator M. Kałaska
KONKURS „SYLWETKA I TWÓRCZOŚĆ JANUSZA KORCZAKA”
W związku z uroczystym nadaniem im. Janusza Korczaka Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu w Rykach uczniowie ze świetlicy pod kierunkiem p. M. Kałaska przystąpili do konkursu pt. „ Sylwetka i twórczość Janusza Korczaka”. Celem konkursu było upamiętnienie postaci i dzieł J. Korczaka, popularyzacja Jego twórczości i idei, pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników. Wszystkie prace zostały przekazana do organizatora konkursu, a uczniowie za wkład i wykonanie pięknych prac plastycznych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane od sponsora.
Uczniowie nagrodzeni:
Zofia Kępka kl. 3a, Aleksandra Cygan kl. 3a, Nikola Popis kl. 3a, Alicja Filipek kl. 3b, Joanna Miłosz kl. 3b, Nikola Jeżewska kl. 3b, Rozalia Kamińska kl. 3b, Maria Pośpiech kl. 3b
Gratulujemy!!!
Organizator M. Kałaska
KONKURS POWIATOWY „ PSZCZOŁY I MY”
W związku z ogłoszonym konkursem dla szkół przez Koło Pszczelarzy w Rykach, Koło Pszczelarzy w Dęblinie pod patronatem Urzędu Miasta Ryki i przy współpracy Naczelnika Oświaty Urzędu Miasta Ryki, świetlica ogłosiła konkurs dla uczniów kl. 1-3 pt.: „ Pszczoły i My”.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Praca miała dotyczyć życia pszczół w środowisku i piękna przyrody.
Głównym celem konkursu było:
• Popularyzacja wiedzy na temat piękna przyrody i znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego;
• Zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikające z masowego ginięcia pszczół ;
• Zapoznanie ze zdrowotnymi i smakowymi walorami produktów pszczelich;
• Rola pszczelarstwa we współczesnym świecie
Prace konkursowe zostały wysłane do organizatora – SP nr 3 w Dęblinie, gdzie z nadesłanych materiałów będzie wykonana wystawa na „ I Powiatowym Pikniku Pszczelarskim” dnia 16.09.2018r.
Chcąc nagrodzić uczniów, którzy wzięli udział w konkursie i wykonali piękne prace postanowiono przyznać także nagrody i dyplomy w naszej szkole.
Komisja konkursowa w składzie: H. Cieślik, J. Miłosz i M. Kałaska przyznała następująca miejsca :
I miejsce – Hania Baca z kl.1a, Aneta Wieczorek z kl. 1b, Antoni Puławski z kl. 1b, Zofia Kępka z kl. 3a, Julia Świtaj z kl. 3c
II miejsce – Maciej Jaworski z kl. 1a, Szymon Rzeszotek z kl. 1a, Aleksandra Michalczyk z kl. 1b, Dorota Pośpiech z kl. 1b, Maja Beczek z kl. 1c
III miejsce – Izabela Nastalska z kl. 1c, Maria Pośpiech z kl. 3b, Lena Płachta z kl. 3c, Maja Marciniak z kl. 3c
Gratulujemy!
Uczniowie otrzymali dyplomu i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora.
Organizator M. Kałaska
Szkolny Konkurs Czytelniczy „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”
Organizatorzy konkursu: p. Hanna Cieślik – nauczyciel biblioteki, p. Małgorzata Kałaska - nauczyciel świetlicy
Dnia 16 kwietnia w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs
„MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” dla uczniów klas 1-3 .
Do konkursu przystąpiło 36 uczniów:
• z klasy 1 - 18 uczniów
• z klasy 2-3 - 18 uczniów
Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.
Przebieg konkursu był dwuetapowy:
I. etap – eliminacje klasowe: uczniowie wytypowani zostali przez wychowawcę w wyniku eliminacji klasowych,
II. etap – konkurs odbył się w szkolnej świetlicy
Uczestnicy konkursu zobowiązani byli do przygotowania się, następnie przeczytania wybranego fragmentu książki, losowo wybranego przez ucznia.
• klasy 1 – książka „Jacek, Wacek i Pankracek” (roz. od „Jacek” do „Kasztanowe ludziki” - włącznie)
• klasy 2-3 – książka „ Ronja, córka zbójnika” (roz. od 1 do 3 - włącznie)
Powołana komisja konkursowa przy ocenie czytania brała pod uwagę: bezbłędność czytania, intonację oddającą sens i klimat czytanego tekstu, tempo, płynność i wyrazistość.
Uczniów z klasy 1a, 1b, 1c oceniała komisja w składzie:
p. K.Flis – n-l j. polskiego, p. A. Jaworska – pedagog, p. H. Cieślik – n-l biblioteki
Uczniów z klasy 2a, 3a, 3b,3c oceniała komisja w składzie:
p. J.Miłosz – n-l edukacji wczesnoszkolnej, p. K.Maraszek – pedagog, p. H.Cieślik – n-l biblioteki.
Laureatami konkursu zostali:
MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA klasa 1 Aleksandra Czelej z kl. 1a
II miejsce – Julia Jahns kl. 1b
III miejsce – Paulina Warowna kl.1a
IV miejsce - Dawid Janiszek kl. 1c
MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA klasa 2-3 Joanna Miłosz z kl. 3b
II miejsce – Julia Miłoszkl 3a
III miejsce – Aleksandra Cygan kl.3a
IV miejsce - Filip Ściślak kl. 3a
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i słodycze. Laureaci nagrody książkowe.
Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy PSP nr 1 w Rykach.
Gratulujemy!!!
WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ”PISANKA WIELKANOCNA”
W miesiącu marcu został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny pt.„Pisanka wielkanocna”. Wpłynęło 48 prac. Technika wykonanych prac była różnorodna i bardzo pomysłowa.
Wszystkie prace zostały ocenione i nagrodzone. Po długich dyskusjach i naradach komisja konkursowa w składzie:. p. M. Franczak, p. K. Maraszek, p. M. Kałaska zdecydowała o przyznaniu I , II i III miejsc, biorąc pod uwagę w szczególności: estetykę wykonanej pracy, pomysłowość i oryginalność oraz wkład ucznia w wykonaniu pracy plastycznej.
• Cele konkursu:
- podtrzymywanie tradycji wielkanocnych;
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz kreatywności;
- doskonalenie umiejętności łączenia różnorodnych technik plastycznych.
Nagrody i dyplomy za zajęcie I miejsca otrzymali:
Julia Jahns kl. 1b, Wojciech Kopik kl. 2a, Emilia Łukasik kl. 3a, Julia Miłosz kl. 3a, Nikola Popis kl. 3a, Borys Gliwka kl. 3b, Jan Dębek kl. 3c, Maria Dąbrowska kl. 3c.
Nagrody i dyplomy za zajęcie II miejsca otrzymali:
Aleksandra Zowczak kl. 1a, Paulina Warowna kl. 1a, Gabriela Popis kl. 1a, Gabriela Kłusek kl. 1a, Gabriel Nawrot kl. 1a, Dorota Pośpiech kl. 1b, Aneta Wieczorek kl. 1b, Aleksandra Michalczyk kl. 1b, Antoni Puławski kl. 1b, Maja Kalińska kl. 1b, Bartosz Kępka kl. 1c, Willy Jaszczyk kl. 2a, Gabriel Bieńczyk kl. 2a, Krystian Szlendak kl. 2a, Błażej Sarnecki kl. 2a, Zuzanna Piątek kl. 2a, Aleksandra Cygan kl. 3a, Milan Warda kl. 3a, Maciej Miszczak kl. 3b, Weronika Dębek kl. 3b, Julia Kępka kl. 3b.
Nagrody i dyplomy za zajęcie III miejsca otrzymali
Kacper Madoń kl. 1a, Emilia Prządka kl. 1a, Maciej Jaworski kl1a, Aleksander Bany kl. 1b, Dominik Kamola kl. 1b, Izabella Nastalska kl. 1c, Amelia Kachel kl. 1c, Maja Beczek kl. 1c, Mateusz Mazurek kl. 2a, Patryk Szlendak kl. 2a, Vladyslaw Synytskyi kl.2a, Zofia Kępka kl. 3a, Zofia Majchrzak kl. 3a, Aleksandra Kupiec kl. 3a, Alicja Filipek kl. 3b, Rozalia Kamińska kl. 3b, Nikola Wachnicka kl. 3b, Zuzanna Sągała kl. 3b, Julia Kowalczyk kl. 3c.
GRATULUJEMY!!!
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Nagrody, zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SP
Z okazji WALENTYNEK został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny
pt.„ NAJŁADNIEJSZA WALENTYNKA” dla klas 1-3 SP .
Technika wykonania karty walentynkowej była dowolna, z tego względu prace konkursowe były różnorodne i bardzo pomysłowe.
Po długich dyskusjach i naradach jury przyznało I, II, III miejsca.
Każdy uczeń za udział w konkursie otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową.
Nagrody zostały zakupione z Rady Rodziców przy PSP nr 1 im. M. Osińskiego w Rykach.
I miejsce otrzymali:
• Gabriela Kłusek z kl. 1a, Wojciech Kopik z kl. 2a, Aleksandra Cygan z kl. 3a, Julia Miłosz z kl. 3a
II miejsce otrzymali:
• Aleksandra Czelej z kl. 1a, Kacper Madoń z kl. 1a, Julia Babiuch z kl. 1b, Dorota Pośpiech z kl. 1b, Maja Beczek z kl. 1c, Joanna Miłosz z kl. 3b.
III miejsce otrzymali:
• Aleksandra Michalczyk z kl. 1b, Mikołaj Michalak z kl. 1b, Paulina Konopka z kl. 3c i Julia Czelej.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!!!
M.Kałaska
Świetlicowy turniej „Mistrz gry w warcaby”
Po raz koleiny, w świetlicy szkolnej został przeprowadzony turniej „ Mistrz gry w warcaby”. Jego organizacją zajęła się p. M. Kałaska – nauczyciel świetlicy. Konkurs miał na celu przede wszystkim wyłonienie mistrza gry w warcaby, ale także popularyzację zabawowej formy spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę oraz rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad oraz radzenia sobie z wygraną i porażką.
Konkurs, skierowany był do wszystkich chętnych uczniów z klas 1-3 SP. Został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: młodszej (uczniowie klas 1) oraz starszej (uczniowie klas 2-3). Przed przystąpieniem do gry zawodnicy zostali zapoznani z regułami konkursu oraz tabelą rozgrywek warcabowych. Zostało przeprowadzone również losowanie, które miało na celu wyłonienie par walczących ze sobą w poszczególnych etapach konkursu. Zawodnik, który wygrał mecz, przechodził do następnego etapu, natomiast przegrany odpadał z turnieju. Pomimo naturalnego współzawodnictwa i emocjom, które niewątpliwie towarzyszyły zawodnikom, rozgrywki warcabowe przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Grupa klas 1
I miejsce – Igor Wojdat z kl. 1c
II miejsce – Amelia Kuźmiak z kl. 1c
III miejsce – Filip Przybysz z kl. 1c
IV miejsce – Aneta Wieczorek z kl. 1b
Grupa klas 2-3
I miejsce – Aleksandra Cygan z kl. 3a
II miejsce – Szymon Tarka z kl. 2a
III miejsce – Stanisław Kwas z kl. 2a
IV miejsce – Maciej Jóźwik z kl. 3b
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane
z funduszy Rady Rodziców .
GRATULUJEMY!!!
Konkurs „ WZOROWY ŚWIETLICZAK”
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele świetlicy motywują uczniów do pracy ogłaszając
konkurs „ WZOROWY ŚWIETLICZAK” .
Konkurs dotyczy:
• aktywnego udziału w zajęciach i konkursach
• wywiązywania się z obowiązków ucznia
• kulturalnego zachowania
• zaangażowania na rzecz świetlicy i akcji ogólnopolskich
W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 za wzorowe zachowanie
i aktywny udział w życiu świetlicy tytuł „WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA„
otrzymali:
Gabriela Kłusek kl. 1a, Aleksandra Zowczak kl. 1a, Paulina Warowna kl. 1a, Aleksandra Czelej kl. 1a, Julia Babiuch kl. 1b, Nikola Cudzewicz kl. 1b, Julia Jahns kl. 1b, Bartosz Olek kl. 1b, Dorota Pośpiech kl. 1b, Aneta Wieczorek kl. 1b, Bartosz Kępka kl. 1c, Majek Paulina kl. 1c, Amelia Kuźmiak kl. 1c, Igor Wojdat kl. 1c, Natalia Jeżewska kl. 2a, Willy Jaszczyk kl. 2a, Zuzanna Piątek kl. 2a, Barbara Łukomska kl. 2a, Nikola Popis z kl. 3a, Zosia Kępka z kl. 3a,
Aleksandra Cygan kl. 3a, Rozalia Kamińska kl. 3b, Klaudia Krzywiec kl. 3b,
Alicja Filipek kl. 3b, Zuzanna Wolniarczyk kl. 3b, Julia Kępka kl. 3b,
Lena Płachta z kl. 3c, Julia Świtaj z kl. 3c.
Uczniowie otrzymali słodki upominek.
GRATULUJEMY!!!
Zwycięzcy konkursu „ Wzorowy Świetliczak”
otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego.
Nauczyciel świetlicy – Małgorzata Kałaska
MIKOŁAJKI W ŚWIETLICY
Od lat Mikołajki kojarzą się z wielką przyjemnością i tajemniczością.
Co roku każde dziecko z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzi ich św. Mikołaj i przyniesie jakiś upominek.
Z tego względu, jak co roku w ramach akcji mikołajkowej w świetlicy zorganizowany został konkurs pt. „ Czapeczki św. Mikołaja”, który trwał od 06.12.2017 do 21.12.2017r. Dzieci otrzymywały za znalezione czapeczki ukryte w sali świetlicowej prezenty rzeczowe.
Światowy Dzień Pluszowego Misia w świetlicy i bibliotece
„ Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny Miś”.
H. Bechlerowa
Światowy Dzień Pluszowego Misia był okazją do wesołej zabawy uczniów w świetlicy szkolnej.
Podczas misiowego spotkania, przygotowanego przez panią Małgorzatę Kałaskę uczniowie układali puzzle na czas, brali udział w konkursie pt.„Rysuję misia”, bawili się wspólnie przy muzyce oraz aktywnie brali udział w konkurencjach sprawnościowych tj. „Przenoszenie wykałaczek kuchenną rękawicą” czy „Skoki Tygryska”. Uczniowie podczas konkursów musieli wykazać się zręcznością, pomysłowością, szybkością, no i oczywiście wiedzą. Doping był ogromny. Spotkanie sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości i dostarczyło miłych wrażeń.
Następnie na zaproszenie p. Marzeny Biłos z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach, dzieci uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych, gdzie poznały historię tego święta i dowiedziały się o „misiowych bohaterach” występujących w literaturze dziecięcej. Na koniec spotkania dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „ Mój Miś”.
                                                                     M. Kałaska
„Tydzień Tolerancji i Życzliwości”
Głównym celem akcji jest propagowanie mody na życzliwość i tolerancję, by stała się wciąż aktualnym trendem wśród szkolnej społeczności.
Był to tydzień wyjątkowy; pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji. Obfitował w różne atrakcje.
W naszej szkole dominował kolor żółty – kolor optymizmu i radości. Szkoła została udekorowana – informacjami na temat życzliwości i tolerancji, żółtymi balonami z wesołymi minkami oraz transparentami z napisami, np. dobro, miłość, szczerość, szacunek, przyjaźń. Został także opracowany na zajęciach świetlicowych Kodeks Kulturalnego Ucznia .
Dla odróżnienia i podkreślenia ważności tego dnia czyli 21 listopada wszyscy uczniowie i nauczyciele mieli żółte akcenty ubioru.
Zorganizowano także kilka konkursów:
konkurs plastyczno - literacki – polegający na wykonaniu serca z kolorowego papieru technicznego i dopisanie w nim wybranej przez siebie myśli:
- Tolerancja to… ,
- Życzliwość to … .
Z prac uczniów powstała Aleja Tolerancji i Życzliwości, a najładniejsze prace zostały nagrodzone. Zwycięzcy: Aleksandra Zowczak kl. 1a, Julia Jahns kl. 1b, Dominik i Łukasz Kamola kl. 1b, Maciej Ośko kl. 1b, Dorota Pośpiech kl. 1b, Mateusz Pawłowicz kl. 2a, Nikola Popis kl. 3a, Aleksandra Cygan kl. 3a, Julia Miłosz kl. 3a, Szymon Gębal kl. 3c.
• konkurs międzyklasowy – na najliczniej ubraną na żółto klasę w szkole. Zwyciężyła klasa 1b – pani Bożeny Rafeld.
Klasa otrzymała kosz pełen cukierków, z którymi chętnie podzieliła się ze wszystkimi uczniami z klas 1-3 i paniami.
• konkurs Król/królowa Życzliwości - odbył się w klasach, gdzie uczniowie wytypowali najbardziej życzliwe osoby z klasy.
Laureaci konkursu Król/królowa Życzliwości
1a – Paulina Warowna, Aleksandra Zowczak
1b – Julia Jahns, Bartosz Olek(nieobecny na zdjęciu)
1c – Igor Wojdat (nieobecny na zdjęciu)
2a – Zuzanna Wojtal
3a – Nikola Popis, Filip Ściślak
3b – Rozalia Kamińska
3c – Julia Świtaj, Lena Płachta
Uczniowie otrzymali dyplomy i upominek. Gratulujemy!!!
Działała także „Poczta życzliwości”. Każdy mógł przekazać życzliwe, ciepłe słowa do wybranych osób.
Tę akcję zaczęliśmy od jednego tygodnia, a będziemy ją przedłużać na kilkadziesiąt następnych. Niech to będą miesiące życzliwości.
Dnia 3 listopada 2017 roku dzieci ze świetlicy brały udział w spotkaniu z przedstawicielkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku – p. Jadwigą Buksińską i p. Kazimierą Rodak.
Podczas zajęć artystycznych, uczniowie mieli okazję poznać różne metody haftu, podstawy szydełkowania i robienia na drutach, umiejętności, które są raczej obce dzisiejszym dzieciom.
Na pamiątkę spotkania uczniowie własnoręcznie wykonali portfeliki z materiału i guzików. Zajęcia były bardzo interesujące i ciekawe. To nie tylko sposób na nudę, ale i doskonałe ćwiczenie mózgu.
Chcemy zainteresować dzieci robótkami ręcznymi, przekonać ich do tego zajęcia, które może być nie tylko alternatywnym sposobem spędzenia wolnego czasu. Pobudzić w uczniach kreatywność, ciekawość i wrażliwość na sztukę. Bo to jest sztuka.
M. Kałaska
Happening z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk
Już po raz kolejny obchodzono Światowy Dzień Mycia Rąk w naszej szkole. Akcję przygotowała pani Małgorzata Kałaska wraz z uczniami uczęszczającymi do świetlicy szkolnej.
Celem akcji jest uświadamianie i kreowanie nawyków mycia rąk u najmłodszych, podkreślenie ogromnego znaczenia mycia rąk wodą i mydłem, a tym samym zapobieganie chorobom związanym z nieprzestrzeganiem prawidłowej higieny.
W zorganizowanym happeningu udział wzięli uczniowie z klas 1-3 SP. Na korytarzu szkolnym został zorganizowany Kącik Czystych Rąk. Uczniowie uczestniczyli w loterii, układali puzzle z hasłami promującymi mycie rąk i rozwiązywali zagadki. Za poprawne wykonanie zadania dzieci otrzymywały nagrody.
Został rozstrzygnięty także konkurs literacki pt.: „Weekend z wierszem … ?”.
Zadaniem konkursu było wymyślenie i napisanie wierszyka - rymowanki, na którą składał się minimum 6-cio wersowy rymowany wiersz własnego autorstwa, na temat higieny rąk: np.(czystości, mycia przed posiłkiem itp. ).
Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy, na temat jak duże znaczenie dla zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Julia Miłosz kl. 3a, Gabriel Nawrot kl. 1a, Dorota Pośpiech kl. 1b, Maria Dąbrowska kl. 3c, Mateusz Pawłowicz kl. 2a, Maja Marciniak kl. 3c
II miejsce – Lena Płachta kl. 3c, Paulina Konopka kl. 3c, Maciej Jaworski kl. 1a
III miejsce – Maksymilian Tarka kl. 2a, Dominik Kamola kl. 1b, Julia Babiuch kl. 1b.
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Gratulujemy !!!
Ważnym momentem było złożenie uroczystego ślubowania przez dzieci, a jego treść brzmiała: „Uroczyście ślubuję zawsze myć ręce wodą i mydłem przed jedzeniem i po wizycie w toalecie". Na zakończenie uczniowie wykonali prace plastyczną dotyczącą „Instrukcji mycia rąk”.
Akcja pozwoliła dzieciom utrwalić wiedzę na temat właściwej higieny rąk i jej wpływu na zdrowie.
PAMIĘTAJ!
Najprostszą i najtańszą metodą ograniczenia liczby zachorowań jest mycie rąk za pomocą mydła.
Nauczyciel świetlicy – Małgorzata Kałaska
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: Tomasz Bany tomasz.bany@zso1ryki.pl
Wróć do spisu treści