Zasady wyborów - SP nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasady wyborów

Samorząd Uczniowski
Zasady przeprowadzania wyborów do Rady SU 2017r.
Uczniowie zgłaszają swoją kandydaturę do Szkolnej Komisji Wyborczej do 22 IX 2017r do godz. 12.00
Skład Szkolnej Komisji Wyborczej:
Jan Wyczółkowski, Aleksandra Russa, Wiktoria Żaczek, Maria Rafeld, Oskar Nurzyński, Olga Gągała – opiekun p. K. Tarka
 
Z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 im. Mariana Osińskiego w Rykach:
§ 16.2. Kandydata do Rady SU powinny cechować: śmiałość, otwartość, poczucie humoru, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i negocjowania, chęć pomagania innym, pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie, co najmniej bardzo dobra ocena zachowania, bardzo dobre oceny w nauce (średnia  na koniec poprzedniego roku szkolnego co najmniej 4,00), bezinteresowność, życzliwość, optymizm.

22 IX 2017r od godziny 12.00 do 28 IX 2017r do godziny 12.00 trwa kampania wyborcza, która jest prowadzona na terenie szkoły.

Z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 im. Mariana Osińskiego w Rykach:
§ 16.3. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą na terenie szkoły. Kampania odbywa się według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą na tydzień przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Komisja Wyborcza dokładnie określa czas kampanii i wprowadza ciszę wyborczą. Kampanii wyborczej nie wolno prowadzić poza szkołą i w Internecie. Kandydata, który nie stosuje się do tych ustaleń Szkolna Komisja Wyborcza skreśla z listy kandydatów.

Od godz. 12.00 28 IX 2017r trwa cisza wyborcza i wszystkie plakaty i inne „ślady” kampanii muszą zostać usunięte przez kandydatów.
Wybory do Rady SU odbędą się 29 IX od godz. 11.00 na terenie PSP nr 1 im. M. Osińskiego w Rykach.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego