O Samorządzie - SP nr 1 w Rykach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mariana Osińskiego w Rykach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Przejdź do treści
Przydatne linki:

O Samorządzie

Samorząd Uczniowski
Zarząd Samorządu:
1. Martyna Wieczorek kl. VIIc - Przewodnicząca
2. Alicja Filipek kl. VIb - Wiceprzewodnicząca
3. Zuzanna Sągała kl. VIb - sekretarz
4. Kacper Kopik kl. VIIc - skarbnik
5. Klara Graczyk  kl. VIIa - członek

Nauczyciele opiekunowie Samorządu:
1. Bożena Wojdat - klasy IV-VIII
2. Katarzyna Tarka - klasy IV-VIII
3. Edyta Niewadzi -- klasy I-III

Nauczyciel Rzecznik Praw Ucznia:
Małgorzata Franczak
Postanowienia Samorządu:
- Samorząd to organizacja uczniów, która współpracuje z dorosłymi,
- odpowiada za jak najlepsze wykorzystanie pomysłów i możliwości uczniów,
- reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców,
- informuje uczniów o swojej bieżącej działalności,
- nawiązuje współpracę z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole i poza nią,
- inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich potencjał twórczy, umiejętności i talenty.

Co tworzy dobrą atmosferę w grupie:
- umiejętność kompromisu – przyjmowanie rozwiązań uwzględniających różne punkty widzenia,
- angażowanie osób nieaktywnych, zachęcanie ich do wyrażenia własnego zdania,
- akceptowanie propozycji innych osób, udzielanie pochwał,
- rezygnacja z własnych pomysłów w imię wspólnych interesów grupy,
- rozładowanie napięć poprzez żart,
- kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji.
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: Tomasz Bany tomasz.bany@zso1ryki.pl
Wróć do spisu treści