Aktualności - PSP nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Świetlica
Świetlica szkolną przestrzenią czasu wolnego

Świetlica szkolna czynna
w godz. 7.00 - 16.15

Świetlica to ważne ogniwo w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem. 
Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach tj. w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki oraz w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych.
Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
  • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,
  • udzielanie uczniom słabszym pomocy nauce,
  • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
  • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,
  • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego
  • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnych form zajęć w tym zakresie,
  • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
  • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas 1-3,
     wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, aktywności społecznej i samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
  • rozwijanie samorządności i aktywności społecznej uczniów.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego