ZSO nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Numer konta Rady Rodziców: 08 8724 0005 2001 0000 2394 0001  (BS w Rykach)
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w ZSO nr 1 w Rykach
Rada Rodziców wybrała ubezpieczyciela i wariant dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w ZSO nr 1 w Rykach w roku szkolnym 2016/2017.

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Składka od ucznia: 61 zł (dla 2-go i kolejnych dzieci w rodzinie uczących się w naszej szkole zniżka składki o 50%)
Termin dokonywania wpłat: do 21.10.2016r. (w sekretariacie szkoły).

Więcej informacji w plikach poniżej (format: pdf).
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w szkole podstawowej
W tym roku do szkoły podstawowej uczęszczało 358 uczniów. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało 299 uczniów klas 1-5, w tym promocję z wyróżnieniem w klasach 4 i 5 – 48 uczniów. 51 uczniów klas 6 ukończyło szkołę podstawową (w tym z wyróżnieniem 17). Średnia ocen w klasach  4 – 6 szkoły podstawowej wynosi 4,4 i najwyższa  4,7 jest w klasach 4a, 4b i 5a.
73 uczniów z klas 4-6 ma wzorowe zachowanie, a 41  można uznać za prymusów, ponieważ osiągnęli średnią 5,0 i więcej przy wzorowym zachowaniu. Wszyscy prymusi otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy ZSO nr 1 w Rykach. Gratulujemy uczniom sukcesów, a rodzicom zdolnych i utalentowanych dzieci. 
Do najważniejszych osiągnięć uczniów szkoły podstawowej należy zaliczyć:
·   I  miejsce Marii Markiewicz  w  XXIII Przeglądzie Piosenki Ekologicznej w Kurowie oraz I miejsce w eliminacjach powiatowych i nominacja do udziału w kolejnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik”, z uczennicą pracuje p. K. Piątek
·   wyróżnienie Aleksandry Nastalskiej oraz nagroda specjalna dla Julii Berezińskiej w XXIII Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej w Kurowie. Aleksandra Nastalska zdobyła także nagrodę w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik” , z uczennicami pracuje p. G. Walasek
·   I miejsce na etapie powiatowym konkursu plastycznego W trosce o nasze bezpieczeństwo zajęła Kamila Krzywiec, a wyróżnienia otrzymali Weronika Antolak i Oskar Nurzyński, z uczniami pracowała p. H. Celej.
Na pozytywny wizerunek szkoły od lat pracuje DZTL „Ryki”. Obecnie liczy ponad 160 członków. W tym roku szkolnym zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru “Emerald Island” w Grecji, otrzymał wyróżnienie na XXX Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego “Taneczny Krąg” w Przeworsku,
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
01 IX 2016 - rozpoczęcie roku szkolnego.
20 IX 2016 - zebrania z rodzicami.
14 X 2016 - Dzień Edukacji Narodowej.
01 XI 2016 - Wszystkich Świętych.
11 XI 2016 - Święto Odzyskania Niepodległości.
23-30 XII 2016 - zimowa przerwa świąteczna.
06 I 2017 - Święto Trzech Króli.
13 I 2017 - koniec I semestru.
16-27 I 2017 - ferie zimowe.
13-18 IV 2017 - wiosenna przerwa świąteczna.
19-21 IV 2017 - egzamin gimnazjalny.
01 V 2017 - Święto Pracy.
02 V 2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
03 V 2017 - 223 rocznica Konstytucji 3 maja
15 VI 2017 - Boże Ciało.
16 VI 2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
22 VI 2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
23 VI 2017 - zakończenie zajęć,
26 VI - 31 VIII 2017 - wakacje.
31 VIII 2017 - koniec roku szkolnego.
uświetniał koncertami lokalne uroczystości i imprezy, obecnie koncertuje w Lido di Jesolo we Włoszech. Na osiągnięcia zespołu pracują uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczający na zajęcia oraz nauczyciele: M. Franczak, K. Piątek, G. Walasek, S. Franczak, a także członkowie kapeli. W wielu działaniach zespołu aktywnie uczestniczą rodzice zrzeszeni w Towarzystwie „Tradycja” oraz zaangażowani nauczyciele: Małgorzata Głowienka, Małgorzata Kałaska, Anna Piskorska, Jolanta Bieńczak, Ewa Domarecka. Sukcesy nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia organu prowadzącego. Dziękujemy Burmistrzowi Ryk za wspierania działalności i dofinansowanie wyjazdów zespołu.
Uczniowie szkoły podstawowej wzięli   udział w 7 imprezach sportowych oraz turniejach, zajmując w nich czołowe lokaty.
·  II i III miejsce w gminie w mini piłce siatkowej i mini piłce nożnej, z uczniami pracowali p. Anna Jaworska, p. Anna Ośko, p. A Opieka
·  II miejsce w gminie w Turnieju: Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, uczniów przygotowała p. W. Kalisz
·  IV miejsce w powiecie chłopców w sztafetowych biegach przełajowych, opiekun p. Anna Ośko
·  II miejsce w powiecie dziewcząt i chłopców w pływaniu  (sztafeta), opiekun p. A. Ośko
Uczniowie szkoły podstawowej trenują w UKS Aqua Ryki i na wielu zawodach pływackich osiągają wysokie lokaty. Do zawodników wyróżniających się należą: Aleksandra Kapusta, Alicja Pryjomska, Jan Jankowski, Nikola Szymańska,  Magdalena Niedźwiadek, Maja Oumedjebeur, Szymon Pryjomski, Krzysztof  Falkowski, Marek Falkowski , Oskar Nurzyński.
Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w konkursach wiedzy, plastycznych, recytatorskich, wokalnych oraz w zawodach sportowych odbywających się na terenie szkoły. Organizowali je nauczyciele pracujący ze uczniami zdolnymi, m.in. p. B.Pacek, p.  M. Stępniak, a także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Niektóre działania uczniów wpisywały się w akcje ogólnopolskie. Wielu z nich odniosło sukcesy, serdecznie im gratulujemy, otrzymają dzisiaj nagrody i dyplomy.
Przedstawiając osiągnięcia, mówiąc o sukcesach, nie można zapomnieć o tych, którzy pomagają szkole w jej funkcjonowaniu. Szczególne podziękowania należą się rodzicom naszych uczniów. Dziękujemy tym z Państwa, którzy chętnie pomagali nauczycielom w organizowaniu imprez szkolnych, akcji charytatywnych, wycieczek, aktywnie pracowali w Radzie Rodziców czy Towarzystwie "Tradycja". Dziękujemy tym wszystkim bez wsparcia i hojności,  których wiele imprez, wyjazdów i przedsięwzięć na pewno by się nie odbyło.
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w gimnazjum
Do gimnazjum uczęszczało w tym roku szkolnym 235 uczniów. 158 uczniów klas I i II otrzymało promocję do klasy programowo wyższej (w tym promocję z wyróżnieniem  29 uczniów). 77 uczniów klas III ukończyło gimnazjum ( w tym 14 z  wyróżnieniem).
Średnia ocen  w klasach I – III gimnazjum wynosi 3,82. Najwyższą średnią osiągnęła klasa III d  - 4,4.
73  uczniów uzyskało wzorową ocenę z zachowania, a 26  można uznać za prymusów, ponieważ osiągnęli średnią 5,0 i więcej przy najwyższej ocenie z zachowania. Wszyscy prymusi otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy ZSO nr 1 w Rykach. Gratulujemy uczniom sukcesów, a rodzicom zdolnych i utalentowanych dzieci.
Tradycją w naszej szkole stało się przyznawanie tytułu Optimus Optimorum, czyli Najlepszy z Najlepszych. Tytuł ten otrzymuje uczeń, który wyróżnia się wzorowym zachowaniem, osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce, a ponadto aktywnie działa na rzecz środowiska, promuje, szkołę, miasto, gminę. Jest odpowiedzialny, rzetelny, kreatywny o wyjątkowej osobowości. 
Decyzją Kapituły tytuł Optimus Optimorum w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała Dorota Walasek z kl. III d. Uczennica  otrzymuje nagrodę pieniężną ufundowaną przez Wiceburmistrza Ryk Magdalenę Woźniak, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rykach Dorotę Wesołek, Księdza Proboszcza Krzysztofa Czyrkę, Pana Tadeusza Polańskiego, Prezesa Towarzystwa "Tradycja" Marka Pajdowskiego oraz Dyrektora ZSO nr 1 Tomasza Banego.           
Uczniowie gimnazjum brali udział w licznych konkursach, turniejach, zawodach sportowych. Oto najważniejsze osiągnięcia:
·  Zespół wokalny "ECHO" zajął II miejsce  w  XXI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd  w Puławach, a także  II miejsce w XII Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej w Kurowie Członkowie zespołu to: Kinga Kucała, Alicja Chmielewska, Amelia Nowak, Karolina Wardal, Karolina Zając, Kaja Galińska oraz Emilia i Dorota Walasek, z uczniami pracował p. K. Piątek
·  Dorota Walasek zdobyła wyróżnienie  w wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną „Patron zobowiązuje!” - z uczennicą pracowała p. A. Żaczek
·  Karolina Wardal i Kinga Kucała zdobyły nagrodę na etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik”, z uczennicami pracował p. K. Piątek
·  Iga Bieńczak zajęła I miejsce  w I Powiatowej Olimpiadzie Czytelniczej Lektur Szkolnych, uczennicę przygotowała p. B. Wojdat
·  Julia Markiewicz oraz Dorota i Emilia Walasek otrzymały wyróżnienie na etapie powiatowym w Jesiennym Konkursie Recytatorskim, uczennice przygotowały p. K. Flis i p. B. Wojdat
·  Szkolne Koło Teatralne otrzymało wyróżnienie na etapie powiatowym w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, koło prowadzi P. K. Flis
·  Kornelia Dębek otrzymała wyróżnienie w powiatowym Konkursie  na najciekawszą recenzję książki, z uczennicą pracowała p. E. Piątek
· uczennice kl. IIa - Kamila Gos, Julia Grabek, Natalia Jankowska, Kamila Szczygielska, Katarzyna Szymańska, Klaudia Wojdat zdobyły dla szkoły odznakę "Szkoła dobrze zaprojektowana". Projekt edukacyjny "Na straży pamięci" wziął udział w ogólnopolskim konkursie "Projekt z klasą", grupa pracowała pod kierunkiem p. E. Piątek
Na pozytywny wizerunek szkoły od lat pracuje DZTL „Ryki”. Obecnie liczy ponad 160 członków.  W tym roku szkolnym zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru “Emerald Island” w Grecji, otrzymał wyróżnienie na XXX Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego “Taneczny Krąg” w Przeworsku, uświetniał koncertami lokalne uroczystości i imprezy, obecnie koncertuje w Lido di Jesolo we Włoszech. Na osiągnięcia zespołu pracują uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczający na zajęcia oraz nauczyciele: M. Franczak, K. Piątek, G. Walasek, S. Franczak, a także członkowie kapeli. W wielu działaniach zespołu aktywnie uczestniczą rodzice zrzeszeni w Towarzystwie „Tradycja” oraz zaangażowani nauczyciele: Małgorzata Głowienka, Małgorzata Kałaska, Anna Piskorska, Jolanta Bieńczak, Ewa Domarecka. Sukcesy nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia organu prowadzącego. Dziękujemy Burmistrzowi Ryk za wspierania działalności i dofinansowanie wyjazdów zespołu.
Uczniowie gimnazjum wzięli   udział w 19 imprezach sportowych oraz turniejach, zajmując w nich czołowe lokaty.
·  IV miejsce w rejonie w drużynowym tenisie stołowym zajęli: Jakub Łukasiak, Szymon Filipek, Wojciech Jendrys , opiekun p. A. Ośko
·  VI miejsce w rejonie zajęła Paulina Wesołek , opiekun p. U. Miłosz
·  I i II miejsce na etapie powiatowym zdobyli uczniowie w pływaniu (sztafeta), opiekun p. A. Ośko
Uczniowie gimnazjum trenują w UKS Aqua Ryki i na wielu zawodach pływackich osiągają wysokie lokaty. Do zawodników wyróżniających się należą: Natalia Jankowska, Wiktoria Nurzyńska, Anna Kapusta, Karolina Kalbarczyk i Julia Wardal.
·  II i III miejsce w gminie w piłce siatkowej i mini piłce siatkowej, z uczniami pracowali p. U. Miłosz, p. A. Opieka, p. A. Jaworska, p. A. Ośko
·  II i III miejsce w gminie w piłce nożnej, opiekunowie p. A. Jaworska, p. P. Nowak
·  II i III miejsce w gminie w piłce ręcznej, opiekun p. M. Jońska
·  III miejsce w gminie w turnieju: Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, uczniów przygotowała p. W. Kalisz
Nasi uczniowie brali udział w ogólnopolskich konkursach wiedzy,  m. in. z matematyki, informatyki, języków angielskiego i niemieckiego, osiągali w nich dobre wyniki. Takie konkursy w szkole organizowali nauczyciele: p. K. Bany, p. M. Stępniak, p. A. Janiszek. Odbywały się także turnieje wewnątrzszkolne: językowe, recytatorskie, przyrodnicze, wokalne, sportowe.  Wielu uczniów odniosło w nich sukcesy, serdecznie im gratulujemy, będą uhonorowani nagrodami i podziękowaniami.
Przedstawiając osiągnięcia, mówiąc o sukcesach, nie można zapomnieć o tych, którzy pomagają szkole w jej funkcjonowaniu. Szczególne podziękowania należą się rodzicom naszych uczniów. Dziękujemy tym z Państwa, którzy chętnie pomagali nauczycielom w organizowaniu imprez szkolnych, akcji charytatywnych, wycieczek, aktywnie pracowali w Radzie Rodziców czy Towarzystwie "Tradycja". Dziękujemy tym wszystkim bez wsparcia i hojności,  których wiele imprez, wyjazdów i przedsięwzięć na pewno by się nie odbyło.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego