Szkoła Podstawowa nr 1 w Rykach - SP nr 1 w Rykach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mariana Osińskiego w Rykach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Przejdź do treści
Przydatne linki:
INFORMACJA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach informuje, że ograniczona zostaje
bezpośrednia obsługa interesantów.
Prosimy o załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną:
e-mail: zso1ryki@home.pl.                 telefon do szkoły: 81 8651565.
Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty (E8)
w 2021 r. w PSP nr1 w Rykach na podstawie Wytycznych CKE, MEiN i GIS
dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
D z w o n k i
Lekcja
Czas
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:35 - 12:20
6
12:40 - 13:25
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
9
15:25 - 16:10
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
01.09.2020 - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021,
10-11.09.2020 -spotkanie stacjonarne z wychowawcami,
14.10.2020 - Dzień Edukacji Narodowej,
15.10.2020 godz. 16:30 - spotkanie online rodziców uczniów klas I-VII z wychowawcami,
15.10.2020 godz. 16:30 - spotkanie stacjonarne rodziców uczniów klas VIII z wychowawcami,
01.11.2020 - Wszystkich Świętych,
11.11.2020 - Narodowe Święto Niepodległości,
07-08.12.2020 - egzaminy próbne klas ósmych (online),
15.12.2020 - spotkanie online rodziców uczniów z wychowawcami klas I-IV godz. 16:00,
15.12.2020 - spotkanie online rodziców uczniów z wychowawcami klas V-VIII godz. 17:15,
21-22.12.2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych,
23-31.12.2020 - zimowa przerwa świąteczna,
01.01.2021 - Nowy Rok,
06.01.2021 - Trzech Króli,
04-17.01.2021 - ferie zimowe,
22.01.2021 - koniec I półrocza,
23.02.2021 - spotkania rodziców uczniów z wychowawcami,
1-6.04.2021 - wiosenna przerwa świąteczna,
13.04.2021 godz. 16:00 - spotkania rodziców uczniów klas I-IV z wychowawcami i nauczycielami,
13.04.2021 godz. 17:15 - spotkania rodziców uczniów klas V-VIII z wychowawcami i nauczycielami,
01.05.2021 - Święto Pracy,
02.05.2021 - Dzień Flagi RP,
03.05.2021 - Narodowe Święto 3 Maja,
25-27.05.2021 - egzamin ósmoklasisty,
25.05.2021 godz. 16:00 - spotkania rodziców uczniów klas I-IV z wychowawcami i nauczycielami,
25.05.2021 godz. 17:15 - spotkania rodziców uczniów klas V-VIII z wychowawcami i nauczycielami,
25-27.05.2021 - egzamin ósmoklasisty,
02.06.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
03.06.2021 - Boże Ciało,
04.06.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
24.06.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
25.06.2021 - zakończenie zajęć w szkołach,
26.06.-31.08.2021 - ferie letnie,
01.09.2021 - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.
Międzynarodowy konkurs językowo-plastyczny "MY TOWN".
Nie od dziś wiadomo, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach odnoszą liczne sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Tym razem jedna z naszych uczennic, Julia Miłosz z klasy 6A, zdobyła w swojej kategorii wiekowej I nagrodę w V Międzynarodowym Konkursie Językowo – Plastycznym „My Town”. Jego celem było plastyczne zaprezentowanie walorów swojego miasta i opisanie ich w języku angielskim. Na konkurs wpłynęło 121 prac uczniów z różnych krajów europejskich, co pokazuje, jak liczną konkurencję miała uczennica Jedynki. Julia, pomimo sytuacji epidemii i zdalnego nauczania, bardzo zaangażowała się w wykonanie swojej pracy, pokazując, że talent plus praca przynosi satysfakcjonujące efekty. Uczennica rozwija swoje zdolności w szkole pod kierunkiem nauczycielek: plastyki, pani H.Celej, i języka angielskiego, pani M.Stępniak.
Serdecznie gratulujemy Julii i życzymy kolejnych sukcesów.
Zakończenie I etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego „0”.
Dyrektor PSP nr 1 w Rykach informuje o zakończeniu  I etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w naszej szkole.
Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej:
Komisja postanowiła o przyjęciu wszystkich kandydatów rekrutujących się w terminie głównym.
Rodziców prosimy o złożenie oświadczenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego „0”. Termin składania oświadczeń 15 - 23 marca 2021 r.
Druk można pobrać ze strony szkoły z zakładki rekrutacja lub bezpośrednio tutaj.
Zakończenie I etapu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych.
Dyrektor PSP nr 1 w Rykach informuje o zakończeniu  I etapu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych.
Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej:
Komisja postanowiła o przyjęciu wszystkich kandydatów rekrutujących się w terminie głównym.
Rodziców prosimy o złożenie oświadczenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Termin składania oświadczeń 10 - 16 marca 2021 r.
Druk można pobrać ze strony szkoły z zakładki rekrutacja lub bezpośrednio tutaj.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022
Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. (czytaj więcej...)
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest przedłużony do 30 września 2021 roku.


Konkurs NSP test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych przygotowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie.
Uczniu rozwiąż test umieszczony na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/1duoFSiHxPtdCvCe7
Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 10 maja 2021 r.
Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:
Miejsca od 1 do 5  - smartwatch
Miejsca 6-10 – głośnik bluetooth
Regulamin konkursu dostępny na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie:
Zbiórka żywności.
Drodzy Rodzice!
Szkolne Koło Caritas działające w naszej szkole od 15.03. 2021r. rozpoczyna zbiórkę żywności. Czas akcji 15.03-26.03.2021r.
Produkty żywnościowe można przynieść do szkoły z dołączoną informacją (dane ucznia, klasa). Przy wejściu do szkoły umieszczone jest pudełko do którego można składać przyniesione dary. Liczy się każdy, nawet najmniejszy dar!
Niestety, ze względu na zagrożenie epidemiczne, nie możemy prowadzić tej akcji w tradycyjnej formie, z udziałem naszych wolontariuszy .
Z serca dziękujemy za Waszą osobistą wrażliwość i za rozbudzanie jej w Waszych dzieciach!
Z pozdrowieniem i wyrazami szacunku
opiekun Szkolnego Koła Caritas - Anna Piskorska
 
DZIEŃ (tydzień) JĘZYKA OJCZYSTEGO!
Baba bada baobaby.
Baba dba o oba baobaby.
Bezczeszczenie cietrzewia
cieszy moje czcze trzewia.
Takie i jeszcze trudniejsze zdania można było czytać od 21 lutego na kolorowych kartkach umieszczonych na szkolnym korytarzu w naszej szkole. W tym dniu bowiem obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące oraz stanowi doskonałą okazję do pogłębiania wiedzy o języku ojczystym. Ten dzień to również powód do tego, aby przypomnieć sobie zasady obwiązujące w komunikacji językowej oraz zwrócić uwagę na konieczność dbania o piękno i poprawność naszej mowy. Także w naszej szkole uczniowie ze świetlicy uczestniczyli w szeregu przedsięwzięć związanych z obchodami tego święta. Na korytarzu szkolnym pojawiły się gazetki promujące Dzień Języka Ojczystego. Przeprowadzone zostały  zajęcia z wykorzystaniem zabawnych łamańców językowych i wierszyków doskonalących dykcję. Dzieci zmierzyły się z wypowiadaniem ciężkich, trudnych do wypowiedzenia zdań. Zorganizowane zostały zajęcia  w bibliotece szkolnej na temat słowników języka polskiego. Uczniowie mieli okazję nauczyć się w jaki sposób wyszukuje się wyrazy ortograficzne w słowniku. Chętnie rozwiązywali test o pięknych polskich przysłowiach pt. „Czy znasz te przysłowia…?”. Bawiąc się i rywalizując ze sobą w różnych konkurencjach, utrwalały swoją wiedzę o języku polskim oraz przyswajały nowe wiadomości. Na koniec naszych tygodniowych przedsięwzięć przyszedł czas na małe dyktando ortograficzne. Został zorganizowany konkurs „MISTRZ ORTOGRAFII”, którego celem było sprawdzenie wiedzy dzieci na temat zasad polskiej ortografii. Niestety niewielu uczniów wykonało to zadanie poprawne. Będziemy musieli więcej ćwiczy i utrwalać zasady ortograficzne. Okazało się , że język polski jest bardzo trudnym językiem.
A tak wyglądają wyniki naszego konkursu: MISTRZ ORTOGRAFII:
Klasa 1 – Mistrz ortografii Julia Gajewska kl. 1b (dyktando bezbłędne – GRATULACJE!).
Klasa 2 – Mistrz ortografii – Nikola Olszak kl.2a, Zuzanna Gorzkowska kl. 2a
Klasa 3 – Mistrz ortografii – Szymon Kurek kl. 3b
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione przez sponsora (Fotogaleria)
DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY! – Dyrekcja i nauczyciele!
Organizator: Małgorzata Kałaska – nauczyciel świetlicy.
,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” – akcja ekologiczna.

W lutym br. nasza szkoła brała udział w zbiórce elektrośmieci zorganizowanej przez Green Office Ecologic Sp. z o. o. Łącznie udało się zebrać 1239 kg zużytego sprzętu elektronicznego, za co otrzymaliśmy 186 zł, za które zakupiliśmy potrzebne materiały biurowe. (Fotogaleria)
Dziękujemy za czynny udział.
Akcja „Dzień-tydzień NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO”.
Od dnia 26 lutego do 5 marca uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w szkolnej akcji z okazji Dnia Niedźwiedzia Polarnego. Święto to obchodzimy, aby przypomnieć o tym, że zmiany klimatu zależą od nas wszystkich i że los niedźwiedzia polarnego i jego sąsiadów leży w naszych rękach. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zalicza niedźwiedzie polarne do zwierząt zagrożonych wyginięciem z powodu globalnego ocieplenia. Jak szacują specjaliści, jeśli liczba dni, podczas których wody w Arktyce nie są pokryte lodem wzrośnie z obecnych 150-160 rocznie do 170, populacja niedźwiedzi polarnych może zmniejszyć się nawet o 40%. Na wstępie akcji, każde dziecko otrzymało liścik z wiadomością, którą miało zabrać do domu:
Środowisko niedźwiedzia polarnego znika! Eksperci twierdzą, że jeśli nic nie zrobimy, niedźwiedzie polarne mogą zniknąć z Arktyki w przeciągu następnych 100 lat. Działaj teraz i stań w obronie ich domu. Dlatego zachęcamy do tego, by 27 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Niedźwiedzia Polarnego przykręcić ogrzewanie w domu, szkole czy pracy, rozwiesić równo pranie, tak aby ograniczyć prasowanie, zamiast pomarańczy zjeść jabłko, pozamiatać zamiast odkurzać, zagrać w grę planszową albo w badmintona zamiast w grę na komputerze lub konsoli i tym samym zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Dziękujemy za udział w akcji!.
Od poniedziałku na uczniów czekały liczne zadania do wykonania!  - wyklejanie białymi karteczkami, bibułą, plasteliną, wacikami lub watą  niedźwiedzia polarnego narysowanego na szarym papierze ( przyklejonego na ścianie). Następnie od środy do piątku brały udział w konkursie „W poszukiwaniu łapy niedźwiedzia”.  Zadaniem uczniów było odnalezienie ukrytych na szkolnym korytarzu łap niedźwiedzia.  Uczeń, który odnalazł łapę niedźwiedzia musiał rozwiązać zadanie przypisane do danej łapy. Za poprawne udzielenie odpowiedzi lub wykonanie zadania uczniowie otrzymywali  nagrody, ufundowane przez sponsorów. Dzieci, także uważnie wysłuchały informacji o naszym  bohaterze, a także dowiedziały się kilku ciekawostek z życia niedźwiedzi polarnych. Chętnie chodziły śladami łap niedźwiedzia (rzeczywistych rozmiarów), które pojawiły się w naszej szkole. Niedźwiedzie polarne mogą być, w niedalekiej przyszłości,  pierwszymi ofiarami globalnego ocieplenia, dlatego mamy nadzieję, że ta akcja uświadomiła nam, jak ważne jest dbanie o nasze wspólne środowisko. Zacznijmy od małym zmian, aby następne pokolenia nie obchodziły już tylko Dnia Wspomnienia o Niedźwiedziu Polarnym!   (Fotogaleria)
Organizatorzy akcji:
pani Małgorzata Kałaska, pani Edyta Niewadzi
Dokarmialiśmy zwierzęta zimą!!!
Uczniowie klasy Va postanowili pokazać, jak dbają o zwierzęta zimą i pomagają przetrwać ten trudny, mroźny czas. Zaprezentowali różne formy pomocy uchwycone obiektywem aparatu fotograficznego. Dodatkowo trzeba było swoją fotografię właściwie zatytułować. Jury w składzie p. dyrektor Wioletta Kaczorek, p. Danuta Krzemińska i p. Wioletta Kalisz nagrodziło I miejscem następujące osoby:
Bielecki Michał, Chrzanowska Julia, Czerski Jakub, Hejduk Bartłomiej, Kopik Wojciech, Mazurek Mateusz, Nosowski Grzegorz, Pawłowicz Mateusz, Sarnecki Błażej, Szlendak Patryk, Tarka Maksymilian, Tarka Szymon.        (Fotogaleria)
Gratulujemy  wszystkim.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Zachęcamy do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który w tym roku będziemy obchodzili już po raz dziesiąty. 1 marca w całej Polsce będą organizowane liczne wydarzenia upamiętniające bohaterów podziemia niepodległościowego. Ze względu na sytuację epidemiczną wiele z nich zmieniło swoją formułę i będzie dostępna online. Bez wychodzenia z domu można skorzystać z materiałów edukacyjnych, wysłuchać audycji radiowych czy obejrzeć koncerty.
W naszej szkole, z racji pandemii, w tym roku  podczas zdalnych lekcji historii przypomniano kim byli i o co walczyli „Żołnierze Wyklęci”. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne oraz gazetkę o partyzantach polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski.
1 marca jest datą symboliczną, która historycznie nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.
Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są żołnierze tworzący powojenną konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność.
Rozstrzygnęcie konkursu pt.: ,,Najładniejsza kartka walentynkowa” (więcej).
Konkurs walentynkowy „Valentine’s Card” rozstrzygnięty!!!
W związku z organizowanym happeningiem walentynkowym z naszej szkole został ogłoszony konkurs angielsko – plastyczny  „Valentine’s Card”. Udział wzięło 38 uczniów. Zadaniem  konkursu było wykonanie dowolną techniką kartki walentynkowej i napisanie  wiersza lub jak najwięcej słówek kojarzących się z dniem zakochanych, przyjaźnią, dobrocią czy  miłością.
Komisja konkursowa w składzie p. Elżbieta Cieślak, p. Anna Kępka, p. Blanka Gajewska – Nawrot i p. Małgorzata Kałaska biorąc pod uwagę w szczególności samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, oryginalność, staranność i poprawność językową przyznała w trzech grupach wiekowych następujące miejsca:
KLASY 1
I miejsce – Lena Gajek z kl.1a, Bianka Poterek z kl.1a
II miejsce – Maja Jabłońska z kl.1a, Hanna Wieczorek z kl.1a
III miejsce – Joanna Kania z kl. 1a, Julia Gajewska z kl. 1b
Wyróżnienia – Maria Graczyk z kl. 1b, Daniel Mnich z kl.1b, Amelia Sarnecka z kl. 1b
KLASY 2
I miejsce  - Blanka Pajdowska z kl. 2a, Szymon Łukasiak z kl. 2a
II miejsce – Bartłomiej Brodowski z kl. 2a, Maja Kowalczyk z kl. 2c, Jakub Jabłoński z kl. 2c
III miejsce – Władysław Baca z kl. 2b, Gabriela Kawka z kl. 2c
Wyróżnienia - Oliwia Kościelska z kl. 2b, Antoni Skwarek z kl. 2b, Wiktoria Szlendak z kl. 2b
KLASY 3
I miejsce – Oksana Przybysz z kl.3a
II miejsce – Lena Sowa z kl. 2b
III miejsce – Filip Gorzkowski z kl. 3a, Magdalena Korda z kl. 3b
Wyróżnienia – Nadia Czerska z kl. 3a
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione z funduszy Rady Rodziców działającej przy PSP nr 1 w Rykach.  
GRATULUJEMY!!! - Dyrekcja i Nauczyciele!!! (Fotogaleria)
Organizatorzy : p. Edyta Niewadzi, p. Małgorzata Kałaska
Podsumowanie happeningu walentynkowego!
Walentynki to doskonały czas, który przypomina nam o potrzebie wyrażania  uczuć względem drugiego człowieka. Zdarza się, że w codziennym życiu zapominamy powiedzieć drugiej osobie jak bardzo jest dla nas ważna. Dzień Świętego Walentego to najlepszy moment, aby przekazać naszym bliskim oraz kolegom, koleżankom i przyjaciołom ile dla nas znaczą i za co ich cenimy. Przy okazji tego święta mamy doskonałą okazję, aby przypomnieć dzieciom co oznacza być dobrym przyjacielem, jak dzielić się dobrem i wzajemnie się wspierać.
Wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły, w dniach 11 i 12 lutego obchodziliśmy happening pod hasłem dobrych życzeń, pozdrowień i miłych słów… .
Zorganizowana została poczta walentynkowa. Była to dobra okazja by powiedzieć komuś, że się go lubi, szanuje, a nawet darzy wyjątkową sympatią. Dlatego też, uczniowie klas 0-3 wraz ze swoimi nauczycielami, mogli wrzucić kartki  do skrzynki walentynkowej.  Adresatami walentynkowych wyznań i podziękowań oprócz uczniów byli również nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.  Do poczty walentynkowej dotarły kartki wykonane własnoręcznie oraz zakupione. Wszystkie w kolorach miłości i serdeczności. Uczniowie brali udział, także w zajęciach i zabawach przy muzyce pamiętając o zasadach i wytycznych reżimu sanitarnego. Na koniec akcji zostały rozdane walentynki, które spowodowały niejeden uśmiech na twarzy naszych wspaniałych Uczniów i Nauczycieli. (Fotogaleria)
Dziękujemy za miłą zabawę i zapraszamy za rok!
Organizatorzy : p. Edyta Niewadzi, p. Małgorzata Kałaska
Pasowanie na czytelnika
Zgodnie z tradycją naszej szkoły w dniach 10 i 11 lutego 2021 r. uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania. Po wprowadzeniu w magiczny świat książek, przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani Dyrektor Wioletta Kaczorek pasowała każdego ucznia piórem. Na pamiątkę uroczystości dzieci otrzymały książki „Pierwsze abecadło” – Wyprawka Czytelnicza dla pierwszaka od Instytutu Książki, które będą przypominać im o złożonych obietnicach, a każda klasa pamiątkowy dyplom. Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy ciekawych przygód w świecie książek.
Fotogaleria:    Klas Ia    Klasa Ib
Hanna Cieślik
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)
DBI to największa doroczna akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. W tym roku DBI wypada we wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały luty i marzec. Każdy może uczestniczyć w niezwykłej konferencji online oraz serii kilkunastu darmowych webinarów.
Konferencja DBI 2021 odbędzie się 9 lutego br. w godzinach 17:00-20:30. Transmisja dostępna będzie na stronie dbi.pl oraz kanałach YouTube. Pełny program konferencji dostępny jest TUTAJ.
W tym roku zapraszamy również na spotkania webinarowe, skierowane do osób pracujących z dziećmi oraz rodziców, które odbywać się będą od początku lutego do połowy marca, w każdy wtorek i czwartek w godzinach 17:00-18:00. Na webinary prowadzona jest rejestracja. Opis tematów spotkań oraz formularze zapisów znajdują się TUTAJ. Pierwszy webinar już 2 lutego!
Dla poszukujących ciekawych materiałów edukacyjnych i promocyjnych do przeprowadzenia zajęć o bezpieczeństwie w sieci przygotowana została zakładka www.dbi.pl/pakietyedu. Znajdą tam Państwo przekrój narzędzi idealnych do nauczania zdalnego, jak i łączących pracę offline z online.
Konkurs kolęd i pastorałek rozstrzygnięty.
Miejsko-Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka i Proboszcza Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach ks. Stanisława Chodźki rozstrzygnięty.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
W konkursie wzięli udział również nasi uczniowie.
BRAWO WY!!!
Opiekun SKC - Anna Piskorska
Wyniki szkolnego konkursu plastycznego.
Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniku szkolnego konkursu plastycznego pt:. ”Moja świąteczna choinka”, w ramach akcji „Magia Świąt Bożonarodzeniowych”.
W grudniu został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny dla klas 0 - 3 pt:. „Moja świąteczna choinka”.
Celem konkursu było:
 • ukazanie piękna i propagowanie tradycji bożonarodzeniowych;
 • promowanie talentów plastycznych i aktywności twórczej dzieci;
 • rozbudzanie ekspresji plastycznej dzieci inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia.
Wszystkie prace zostały ocenione i nagrodzone. Technika wykonanych prac była  różnorodna i bardzo pomysłowa. Po długich dyskusjach  i naradach komisja konkursowa w składzie:. p. Hanna Cieślik, p. Anna Kępka, p. Weronika Falenta–Brodowska i p. Edyta Niewadzi zdecydowała o przyznaniu I, II, III miejsc oraz wyróżnień. Jury oceniało prace pod kątem samodzielnego wykonania, pomysłowości, doboru materiałów i estetyki kolorystycznej. Podkreślano duże zaangażowanie uczestników i wyjątkową dbałość o szczegóły.

Wyniki konkursu:
GRATULUJEMY!!!
Wszyscy uczniowie  otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy PSP nr 1 w Rykach i sponsorów. Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich zdolności – Dyrekcja i Nauczyciele.
Organizator:
M. Kałaska-n-l świetlicy

Oddział przedszkolny
I miejsce – Błażej Buczek
II miejsce – Julia Banach, Iga Kryczka
III  miejsce – Marcelina Cybula
Wyróżnienie: Aleksander Bichta
Klasy 1
I miejsce – Maja Jabłońska  kl. 1a
II miejsce – Bianka Poterek  kl. 1a
III  miejsce – Weronika Bany  kl. 1b

Klasy 2
I miejsce – Antoni Stoń  kl. 2c
II miejsce –Bartosz Jancz  kl. 2c, Aleksander Walasek  kl. 2c
III miejsce – Jakub Jabłoński  kl. 2c, Hubert Wójcicki  kl. 2a
Wyróżnienie: Lena Szymańska  kl. 2a, Filip Szlendak  kl. 2c
Klasy 3
I miejsce –Bartosz Ziętara kl. 3a
II miejsce – Oksana Przybysz kl. 3a
III miejsce – Emilia Kryczka kl. 3b
Wyróżnienie: Jacek Nosowski kl. 3b
Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Każde dziecko wie, że 25 listopada swoje święto ma Miś 🧸. Dzieci z zerówki „Mróweczki” też uczciły święto najsłynniejszego pluszaka na świecie. Każde z nich własnoręcznie wykonało opaskę na głowę z uszami misia i dumnie nosiło ją przez cały dzień. Następnie wraz z pluszakami dzieci odbyły ćwiczenia ruchowe w ramach scenariusza akcji „Zdrowo i sportowo”.
Po zajęciach sportowych przyszedł czas na zabawę w kodowanie, w którym wszyscy odkryli portret bohatera tego dnia - 🧸. Święto Misia zakończyliśmy wspólnym kolorowaniem jego portretu w rozmiarze XXL 🧸.
To był wyjątkowo „misiowy” dzień 🧸. (fotorelacja)
Karma oddana !!!
W szkole przeprowadzona została zbiórka karmy i innych produktów niezbędnych do utrzymania zwierząt w schronisku. Szkolne dary, "pojechały" do ośrodka dla zwierząt w Puławach. W akcję włączyli się uczniowie całej szkoły. Duże zaangażowanie w zbiórkę włożyli najmłodsi uczniowie pod opieka pani Małgorzaty Kałaski. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym. (fotogaleria)
Samorząd Uczniowski.
Konkurs „Weekend z wierszem…” rozstrzygnięty!!!   (Fotogaleria)
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły od dawna czynią starania, aby wprowadzić modę na życzliwość i kulturę osobistą. Doskonałą okazją do rozpowszechniania idei ludzkiej serdeczności stał się Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tego względu w miesiącu listopadzie został ogłoszony szkolny konkurs literacki dla klas 1-3 pt.: „Weekend z wierszem…” w ramach tej akcji, który przypada na 21 listopada. Konkurs polegał na  napisaniu wiersza - rymowanki, na którą składał się minimum 6-cio wersowy rymowany wiersz własnego autorstwa, na temat: życzliwości, tolerancji, kultury czy niesieniu pomocy.
Celem konkursu było:
 • podkreślenie jak ważna dla każdego człowieka jest potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów;
 • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej i czytelniczej;
 • stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnej twórczości literackiej.
Komisja konkursowa w składzie: p. Hanna Cieślik - nauczyciel biblioteki, p. Anna Żaczek - nauczyciel biblioteki i p. Katarzyna Flis - nauczyciel jęz. polskiego uznała, że wszystkie wiersze napisane przez dzieci są zgodne z tematem. Utwory zawierają wiele słów i nawiązują do życzliwości i odpowiedniego zachowania się. Młodzi autorzy poradzili sobie dobrze ze stylistyką i rytmiką wiersza. Z nadesłanych prac powstało „Drzewko Życzliwości” prezentujące literackie talenty uczniów.
Jury przyznało następujące miejsca:
I miejsce - Filip Szlendak  z klasy 2c
II miejsce - Zosia Łukasiak z klasy 2c
III miejsce - Hubert Wójcicki z klasy 2a
Wyróżnienie - Nikola Szczepaniec z klasy 2c
Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy PSP nr 1 w Rykach. Gratulujemy!!!
Życzliwość bez wątpienia odgrywa doniosą rolę w codziennym życiu każdego człowieka. Przychylne nastawienie do świata, uśmiech, miłe słowo, uprzejmy gest, potrafią wprowadzić w dobry nastrój oraz sprawić, że ludziom żyje się lepiej.
,,JEŚLI USUWA SIĘ Z ŻYCIA MIŁOŚĆ I ŻYCZLIWOŚĆ, TO USUWA SIĘ WSZELKĄ PRZYJEMNOŚĆ” - Cyceron
M. Kałaska
Najmłodsi uczą się już literek.
Najmłodsi uczniowie w szkole uczą się już literek. Jak wskazuje nazwa naszej grupy, pracują jak Mróweczki! W trakcie nauki bardzo dbamy o to, aby poznawane przez nas literki miały piękny kształt. Pomagają nam w tym zakupione przez naszych Rodziców tace, na których znajduje się kasza manna. Wodząc paluszkami po drobnych ziarenkach trenujemy prawidłowy sposób kreślenia literek oraz dostarczamy naszym rączkom sensoryczne doznania. (Fotogaleria)
Bardzo dziękujemy Rodzicom naszych Mróweczki za zakup tac!
I międzynarodowa edycja akcji PRZERWA NA CZYTANIE
Wydarzenie odbywało się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gorzowie Wielkopolskim. Inicjatywa włączenia się do akcji Przerwa na czytanie wypłynęła od nauczycieli biblioteki, do których dołączyli inni sympatycy czytania, między innymi nauczyciele języka angielskiego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy oraz dyrekcja szkoły. Do bicia rekordu w czytaniu zaproszono również dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach.
W bibliotece szkolnej dzień wcześniej została przygotowana wystawka książek z literatury pięknej oraz popularnonaukowej uwzględniająca różnorodne zainteresowania  naszych czytelników. 30 października, dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych czytano na głos książki wybrane przez dorosłych.
Dzieci z klas drugich i trzecich wypożyczyły publikacje bezpośrednio z wystawy zgodnie ze swoimi preferencjami i po odnalezieniu dla siebie własnego zacisznego kącika czytały samodzielnie. W klasach pojawiły się również strefy czytania bajeczek i wierszyków w języku angielskim. Wyzwaniem było czytanie podczas przerw online. Temu zadaniu sprostała młodzież z klasy 8a, 8b i 7c.
W zaprzyjaźnionym przedszkolu SP nr 5  im. Ewy Szelburg-Zarembiny podobnie, jak w naszej szkole,  pomiędzy zaplanowanymi ramowymi zajęciami, nauczyciele czytali maluchom bajki oraz wydawnictwa z literatury dziecięcej.
Przerwy z książką okazały się dosyć ciekawym doświadczeniem dla uczniów, jak i dla dorosłych, szczególnie w sytuacji, kiedy co drugą przerwę uczniowie spędzają w swojej klasie. Chcieliśmy pokazać uczniom, że po książkę można sięgnąć w każdej sytuacji, bez jakichkolwiek nakładów, a wystarczą tylko własne chęci i to się sprawdziło.
Ogólnie w wydarzeniu wzięło udział 160 osób z naszej szkoły oraz około 80 z Samorządowego Przedszkola nr 5, w tym dzieci z oddziału przedszkolnego, klasy 1-3, zainteresowani uczniowie z kl. 8 i 7 oraz dzieci uczestniczące w świetlicy, nauczyciele.
Wyniki akcji zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej  WOM w Gorzowie Wielkopolskim oraz profilu Biblioteki na Facebooku 9 grudnia 2020 r.
Koordynator akcji w szkole:  Anna Żaczek
Koordynator akcji w przedszkolu i współpraca z nauczycielami:  Edyta Niewadzi
XXI Przedszkolny Konkurs Recytatorski
28 października odbył się XXI Przedszkolny Konkurs Recytatorski organizowany przez MGCK w Rykach.Nie mogło zabraknąć występu naszej  zerówki Trzy dziewczynki z grupy „Mróweczki” recytowały poezję dziecięcą na scenie kina „Renesans”.
Julia Banach powiedziała wiersz Doroty Gellner pt. „Jesienny pociąg”, Antosia Jabłońska zaprezentowała utwór pt. „Dobra wróżka” Urszuli Kozłowskiej, a Iga Kryczka wcieliła się w rolę Czerwonego Kapturka w wierszu Teresy Jagiełło pt. „Przygoda Kapturka”.
Nasze recytatorki zostały nagrodzone dyplomami - Antosia i Iga otrzymały „Złote Dyplomy”, a Julia „Srebrny Dyplom”. (Zobacz fotorelację).
Gratulujemy
Światowy Dzień Mycia Rąk.
Światowy Dzień Mycia Rąk został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2008 roku, by propagować regularne i prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych i zachęcać wszystkich ludzi – a zwłaszcza dzieci – do regularnego mycia rąk jako kluczowego elementu profilaktyki. Światowy Dzień Mycia Rąk, obchodzony jest co roku 15 października i co roku organizowany w naszej szkole. W związku z tym uczniowie ze świetlicy przygotowali dekoracje, hasła promujące akcję,  zadania konkursowe  i kolorowanki dotyczące tematyki prawidłowego mycia rąk. Na przerwach uczniowie skandowali hasła „ Kulturalnych ludzi mycie rąk nie trudzi”, „Kto ręce myje, ten zdrowo żyje”, „ Czyste ręce, ratują życie” i rozdawali karty pracy do wykonania w domu.
Dzieci obejrzały prezentację multimedialną o charakterze informacyjno – edukacyjnym, mówiącą o tym, kiedy koniecznie należy myć ręce. Akcja pozwoliła dzieciom utrwalić wiedzę na temat właściwej higieny rąk i jej wpływu na zdrowie. Światowy Dzień Mycia Rąk, dostarczył wielu wrażeń  oraz pokazał, że pewne nawyki i umiejętności należy kształtować od najmłodszych lat. (Galeria)
„O zdrowie dbam, jak to robię powiem wam,
wcieram mydło w obie ręce,
między palce, młynek kręcę,
tak bakterie z nich spłukuję
i dlatego mniej choruję.”
Zachęcamy do obejrzenia filmików z eksperymentami i spotkaniami z ekspertami, pokazującymi jak prawidłowo myć dłonie:
Organizator: nauczyciel świetlicy - Małgorzata Kałaska
Noc Bibliotek 2020 – klimat na czytanie.
VI edycja Nocy Bibliotek pod hasłem KLIMAT NA CZYTANIE odbyła się w naszej szkole nietypowo. Akcję rozłożyliśmy na kilka dni, co sprawiło, że w nasze przedsięwzięcia  zaangażowało się więcej czytelników.
Dzieci brały udział w kilku aktywnościach, wspomagali nas wychowawcy i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, języka angielskiego, informatyki  oraz rodzice. Staraliśmy się stworzyć klimat na czytanie zarówno w bibliotece, jak i w przestrzeni klasowej oraz zachęcaliśmy do czytania w domu. Poniżej prezentujemy obszary, w jakich odbyły się działania:
1. Czytamy w języku polskim:
 • Zorganizowano spotkanie autorskie z autorką Przewodnika turystycznego dla dzieci „Z Rykusiem po Rykach” (projekt realizowany w ramach Programu dotacyjnego Niepodległa). Uczestnikami były dzieci z oddziału przedszkolnego „Mróweczki’ oraz uczniowie klasy 1a i 1b.
 • Uczniowie z klasy 3 i 1 obejrzeli film „Jakub, Mimmi i gadające psy”.
 • W bibliotece oraz w holu szkolnym przygotowano wystawę książek popularnonaukowych nawiązujących do klimatu, ekologii  oraz książek z  literatury pięknej, gdzie pojawiają się wątki o ochronie przyrody oraz o przyjaźni ze światem zwierząt. Tytuł ekspozycji: Klimat na czytanie - Co możecie wypożyczyć?. W zajęciach wzięły udział kl. 1 - 4 i 7. Książki z wystawy zostały wypożyczone do domu.
 • Młodsi czytelnicy, na podstawie wypożyczonych publikacji, przygotowali krótkie informacje tekstowo-ilustracyjne. Twórcze prace dzieci zostały zaprezentowane na wystawkach w klasach.
 • W grze literackiej online „Klimat na czytanie” certyfikaty zdobyło indywidualnie 25 uczniów (z kl. 6, 7, 8), cała klasa 2c oraz biblioteka szkolna.
 • Podczas zajęć w klasach oraz na zajęciach Koła ekologicznego wykorzystywano we fragmentach  prezentację na portalu Genial.ly Jak dbać o ochronę klimatu i środowiska?” (E. Tarapata).
2. Czytamy w języku angielskim:
 • Dla najmłodszych klas (oddział przedszkolny klasy 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b)  odbyło się głośne czytanie pod hasłem  „Klimat na czytanie książek w języku angielskim”.
 • Zorganizowano kącik książek z propozycjami literatury anglojęzycznej dla najmłodszych (współpraca nauczyciela języka angielskiego z biblioteką).
 • W klasach 6. zainicjowano pracę z czasopismem dwujęzycznym (Odkrywca) pod hasłem: „Czytamy po angielsku i recenzujemy artykuły z  »National  Geographic«”.
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za duże zaangażowanie i zapraszamy do systematycznego korzystania z naszych zbiorów. Dziękujemy również rodzicom oraz nauczycielom, którzy współtworzyli klimat do czytania: B. Gajewska-Nawrot, M. Bany, J. Miłosz, B. Kornas, B. Rafeld, B. Pacek, A. Kępka, M. Głowienka, M. Lange-Mateńka, Edyta Niewadzi, M. Kałaska, K. Piątek, T. Bany, p. P. Nowak, K. Flis, M. Stępniak.
Nauczyciele biblioteki: Anna Żaczek, Hanna Cieślik
Jesteśmy na mapie Nocy Bibliotek 2020:
Spotkanie z książką, czyli literacki spacer „Z Rykusiem po Rykach”.
6 października 2020 r. oddział przedszkolny „Mróweczki” oraz klasy: 1a i 1b wzięły udział w niecodziennym spacerze literackim szlakiem miejsc historycznych naszego miasta.
Publikacja „Z Rykusiem po Rykach", napisana specjalnie dla dzieci, zawiera wiele faktów z przeszłości Ryk. Autorem oraz ilustratorem jest Pani Agata Karpińska, która poprowadziła dzisiejsze spotkanie i przybliżyła w ciekawy sposób miejsca, które każdy mieszkaniec naszego miasteczka powinien poznać.
Spotkaniu towarzyszył Rykuś - postać z herbu naszego miasta, a jednocześnie tytułowy bohater książki o Rykach. Wzbudził wiele emocji, gdy  nagle pojawił się wśród dzieci.
Chwile z książką, przerywane wspólnym śpiewaniem piosenki „Wraz z Rykusiem poprzez Ryki idą sobie dziarskie smyki" szybko minęły. Na zakończenie, każdy uczestnik spotkania otrzymał na pamiątkę przewodnik, kolorowankę i naklejkę. Mamy nadzieję, że ta kolorowa książka oddana w ręce naszych przedszkolaków i pierwszoklasistów zaowocuje miłością do czytania oraz miejsc, w których wzrastają dzieci.
Przewodnik powstał w ramach projektu „Wolność jest w nas”, realizowanego przez MGCK w Rykach. Dziękujemy Dyrekcji MGCK w Rykach za możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu budującym naszą lokalną tożsamość.                                                                            (Zobacz fotorelację)
[spotkanie zrealizowane w ramach akcji czytelniczej Noc Bibliotek
„Biblioteka z klimatem” PSP nr 1 Ryki]
Mróweczki na wycieczce w Cukierni Alpak.
5 października najmłodsi z naszej szkoły - grupa zerówkowa Mróweczki wybrała się na wycieczkę. Odwiedziliśmy powstałą niedawno Cukiernię Alpak. Ale nie jedliśmy słodyczy! Nazwa miejsca, które odwiedziliśmy nawiązuje do imion tamtejszych mieszkańców. Szarlotka, Beza, Oreo, Brownie, Krakers to alpaki, które mieszkają w Rykach na ulicy Żytniej 60a. Już od samego początku byliśmy "eskortowani" na miejsce przed dwie alpaki. Zaproszeni przez przemiłą właścicielkę zajęliśmy miejsce na wygodnych i kolorowych leżaczkach. Dowiedzieliśmy się skąd pochodzą, co jedzą i jakie alpaki mają zwyczaje. A potem głaskaliśmy je i karmiliśmy marchewkami. Alpaki od razu miło nas przyjęły, a tym bardziej wystraszonym z naszej grupy, dały czas na oswojenie się z nową sytuacją. Ostatecznie wszystkie Mróweczki miały kontakt z tymi zwierzętami.
Na koniec wizyty pożegnaliśmy się z opiekunką alpak i odprowadzeni przed zwierzaki do bramy wyruszyliśmy do szkoły. W drodze powrotnej, chociaż brzuszki niespodziewanie prosiły już o podwieczorek, wybraliśmy się jeszcze na spacer, żeby pozbierać dary jesieni - kasztany i żołędzie.
To był dzień pełen przyjemnych emocji!
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Cukierni Alpak, a naszym Rodzicom dziękujemy za zorganizowanie nam tej wyjątkowej wizyty!
Sprzątanie świata- Polska 2020.
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. Dzieci z klas 1-3 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w tej akcji w różnych formach. Było to sprzątanie terenu wokół szkoły, gry terenowe, rozmowy podczas zajęć. Celem akcji było zachęcenie do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych oraz do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe.
Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Numer konta Rady Rodziców:
08 8724 0005 2001 0000 2394 0001 (BS w Rykach)
Dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży.
Drodzy rodzice,
Ze względu na utrudnione warunki spowodowane pandemią zdecydowaliśmy się na udostępnienie Państwu możliwości zawarcia ubezpieczenia poprzez stronę internetową naszej szkoły.
W celu wykupienia polisy szkolnej proszę o skopiowanie linku strony TU Compensa https://szkola.compensa.pl/ następnie wpisanie unikalnego dla naszej placówki kodu 178845.
System przekieruje Państwa do oferty. Pojawią się dwa warianty ubezpieczenia. Wariant pierwszy został ustalony z radą rodziców drugi jest propozycją TU w przypadku gdybyście chcieli Państwo ubezpieczyć dziecko na wyższą sumę.
UWAGA WAŻNE - w wariancie drugim pomimo sumy ubezpieczenia 60 tys zł (600 zł za 1%) kontuzje, które będą orzeczone do 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu będą wypłacane 400 zł za każdy procent - przykładowo uraz palca = 1% SU wypłata będzie w wysokości 400 zł.
Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 01.09.2020 do 31.08.2021
Możliwość zawarcia ubezpieczenia do 15 października.
Dane płatnika - wpisujemy dane rodzica.
Dane ubezpieczonego - wpisujemy dane dziecka.
Inspektor Ochrony Danych
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Elżbieta Ostrzyżek.   
Podstawa prawna: art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
ul. Słowackiego 2
08-500 Ryki
tel.: 818651565
e-mail: ela.os@op.pl
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonał: Tomasz Bany tomasz.bany@zso1ryki.pl
Wróć do spisu treści