ZSO nr 1 w Rykach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Numer konta Rady Rodziców: 08 8724 0005 2001 0000 2394 0001  (BS w Rykach)
Życzymy naszym uczniom tylko słonecznych, pogodnych dni i bezpiecznego wypoczynku. Niech będzie to czas ciekawych podróży i niezwykłych spotkań z interesującymi ludźmi.  Czekamy na Was 1. września.
Dyrekcja i nauczyciele.
Szanowni Rodzice ! 
Trwają się wakacje letnie. Dla dzieci i młodzieży szkolnej to czas wypoczynku i zabawy. W dużej mierze od nas – dorosłych zależy, aby ten czas był spędzony zdrowo i bezpiecznie. Dlatego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie zwraca się do Państwa z prośbą by wysyłając swoje dzieci na wakacje pamiętać o następujących zasadach:
1. Przy wyborze formy wypoczynku dla swojego dziecka (czy to wyjazdowa, czy w miejscu zamieszkania), należy mieć na względzie stan jego zdrowia, predyspozycje i stopień samodzielności.
2. Należy zapoznać się dokładnie z ofertą proponowaną przez organizatora wypoczynku, tj. z programem pobytu oraz warunkami w jakich będzie przebywać dziecko, w tym: zakwaterowania, wyżywienia, sportu i rekreacji, a także czy została zapewniona opieka medyczna (i w jakiej formie).
3. Zadbać o to, żeby otrzymać od organizatora:
 • dokładny adres miejsca, w którym będzie przebywać dziecko, oraz czas trwania obozu czy kolonii,
 • listę rzeczy (zgodnie ze specyfiką obozu/kolonii), które dziecko powinno zabrać ze sobą,
 • termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka,
 • informacje dotyczące tego kim są kierownik wypoczynku oraz inni opiekunowie,
 • dane kontaktowe do kierownika wypoczynku oraz do ośrodka wypoczynku (w razie niemożności skontaktowania się z kierownikiem).
4. Podczas wyboru organizatora wypoczynku kierować się jego wiarygodnością.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
01 IX 2016 - rozpoczęcie roku szkolnego
W sprawdzeniu tej wiarygodności pomoże rodzicom i opiekunom publiczna baza danych o wypoczynku, która znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl/ pod zakładką: Baza wypoczynku. Tutaj każdy rodzic powinien sprawdzić, czy dany turnus został zgłoszony do kuratorium oświaty, ponieważ takie zgłoszenie jest obowiązkowe dla organizatorów wypoczynku!Weryfikacji takiej należy dokonać również w sytuacji, kiedy organizator będzie zapewniał, iż dokonał zgłoszenia w Kuratorium, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi zwrotnej. Na niniejszej stronie internetowej na bieżąco publikowane są: informacje potwierdzające przyjęcie zgłoszenia turnusu przez Kuratorium Oświaty, dane organizatorów, a także dane o liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Umożliwia to także wniesienie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom w sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych.
5. Po wybraniu organizatora wypoczynku wypełnić kartę kwalifikacyjną, wpisując: swoje dane (z numerem telefonu i informacją, gdzie Państwo będziecie podczas pobytu dziecka na koloniach/ obozie) oraz pełne informacje na temat zdrowia dziecka. W szczególności: czy przyjmuje leki (jakie i w jakich dawkach), czy jest na coś uczulone, czy ma ograniczenia zdrowotne, które wykluczają udział w niektórych zajęciach. W karcie powinna się też znaleźć informacja od pielęgniarki szkolnej o kalendarzu szczepień dziecka. Niekiedy potrzebna jest opinia lekarza (wymagana, gdy dziecko uczestniczy w sportowych obozach specjalistycznych), a także opinia wychowawcy klasy o zainteresowaniach dziecka i jego przynależności do organizacji szkolnych. Wypełnioną kartę dostarczyć organizatorowi wyjazdu.
6. Ustalić z organizatorem wypoczynku następujące kwestie:
 • zasady posiadania i korzystania w trakcie wypoczynku przez dziecko z telefonu komórkowego,
 • zasady korzystania z kieszonkowego, możliwości przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów,
 • ewentualne terminy odwiedzin u dziecka,
 • poinformować organizatora o wszelkich nietypowych zachowaniach dziecka (moczenie w nocy, lunatykowanie, uczulenia żywieniowe itp.), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort dziecka lub innych uczestników,
 • czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od nieszczęśliwego wypadku i poznać warunki tego ubezpieczenia.
7. Zadbać o odpowiednie wyposażenie bagażu w zależności od formy i miejsca wypoczynku, m. in. w:
 • ubranie: nieprzemakalną kurtkę, nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe, pantofle, bieliznę na każdy dzień, ubranie na ciepłą i zimną pogodę, nakrycie głowy, strój kąpielowy (a najlepiej również dodatkowy strój zapasowy),
 • kosmetyki i środki higieny osobistej: pastę i szczoteczkę do zębów, mydło, szampon (najlepiej w saszetkach), duży ręcznik plażowy i dwa zwykłe ręczniki, grzebień, chusteczki higieniczne, krem z filtrem UV,
 • legitymację szkolną,
 • kartkę z adresem wypoczynku i telefonami kontaktowymi do rodziców i innych bliskich osób (wskazany więcej niż jeden kontakt), najważniejsze telefony alarmowe,
 • notes, długopis.
8. Uświadomić swoje dziecko na temat bezpiecznych i higienicznych zachowań, żeby wtrosce o swoje zdrowie:
 • dokładnie myło ręce pod bieżącą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,
 • dbało o higienę osobistą, nie używało wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniało się i nie pożyczało ubrań,
 • nie piło napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku,
 • dokładnie myło surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętało o właściwym przechowywaniu żywności, unikało zakupów wątpliwej jakości żywności,
 • w razie niepokojących objawów samopoczucia i zdrowia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosiło się do opiekuna lub wychowawcy.
Przebywając nad wodą, aby:
 • zachowywało się ostrożnie i nie utrudniało kąpieli innym,
 • nie skakało do wody w miejscach nierozpoznanych oraz przestrzegało regulaminu kąpieliska,
 • słuchało poleceń ratownika i wychowawcy,
Podczas opalania, aby:
 • odsłonięte części ciała chroniło kremem zawierającym filtr oraz korzystało z cienia w godzinach największego działania słońca,
 • chroniło głowę i oczy przed słońcem oraz regularnie piło duże ilości wody.
Uczestnicząc w wycieczkach do lasu, aby:
 • z uwagi na kleszcze: nosiło w lesie odpowiednią odzież, zakrywało jak najwięcej części ciała, po wizycie w lesie obejrzało całe ciało oraz odzież, a w razie zlokalizowania owada zgłosiło się jak najszybciej do opiekuna (wychowawcy),
 • ostrzec także przed zbieraniem i jedzeniem jakichkolwiek leśnych owoców oraz grzybów, które mogą okazać się trujące.
Ponadto warto wyjaśnić dziecku oraz uwrażliwić, aby starało się przestrzegać kilku istotnych zasad własnego bezpieczeństwa, i tak:
 • nie zbliżało się do obcych zwierząt(psa, kota oraz zwierząt w lesie) nawet jeśli robi wrażenie łagodnego,
 • do zabawy wybierało miejsca bezpieczneoraz mówiło zawsze opiekunom dokąd wychodzi oraz informowało ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. o obcych, zaczepiających je ludziach, zakupach z nieznanego źródła itp.),
 • pamiętało, że jego podstawowym opiekunem będzie wychowawcai to na niego może liczyć, jeśli potrzebuje pomocy, rady lub wsparcia albo jest chore. Należy także podkreślić, że bez wiedzy wychowawcy nie można wychodzić poza teren kolonii nawet bardzo blisko,
 • pilnowało swoich pieniędzyi nie nosiło ich wszystkich przy sobie lub powierzyło część opiekunowi,
 • nie przyjmowało od nieznanych osób jedzenia i napojów,
 • zawsze odmawiało, gdyby ktokolwiek proponował mu alkohol, narkotyki czy psychoaktywne środki zastępcze (dopalacze)i o takiej sytuacji bezzwłocznie poinformowało wychowawcę.
Więcej informacji na temat bezpiecznych wakacji 2016, znajdą Państwo na stronach internetowych:
Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl/
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w szkole podstawowej
W tym roku do szkoły podstawowej uczęszczało 358 uczniów. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało 299 uczniów klas 1-5, w tym promocję z wyróżnieniem w klasach 4 i 5 – 48 uczniów. 51 uczniów klas 6 ukończyło szkołę podstawową (w tym z wyróżnieniem 17). Średnia ocen w klasach  4 – 6 szkoły podstawowej wynosi 4,4 i najwyższa  4,7 jest w klasach 4a, 4b i 5a.
73 uczniów z klas 4-6 ma wzorowe zachowanie, a 41  można uznać za prymusów, ponieważ osiągnęli średnią 5,0 i więcej przy wzorowym zachowaniu. Wszyscy prymusi otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy ZSO nr 1 w Rykach. Gratulujemy uczniom sukcesów, a rodzicom zdolnych i utalentowanych dzieci. 
Do najważniejszych osiągnięć uczniów szkoły podstawowej należy zaliczyć:
·   I  miejsce Marii Markiewicz  w  XXIII Przeglądzie Piosenki Ekologicznej w Kurowie oraz I miejsce w eliminacjach powiatowych i nominacja do udziału w kolejnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik”, z uczennicą pracuje p. K. Piątek
·   wyróżnienie Aleksandry Nastalskiej oraz nagroda specjalna dla Julii Berezińskiej w XXIII Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej w Kurowie, Aleksandra Nastalska
zdobyła także nagrodę w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik” , z uczennicami pracuje p. G. Walasek
·   I miejsce na etapie powiatowym konkursu plastycznego W trosce o nasze bezpieczeństwo zajęła Kamila Krzywiec, a wyróżnienia otrzymali Weronika Antolak i Oskar Nurzyński, z uczniami pracowała p. H. Celej.
Na pozytywny wizerunek szkoły od lat pracuje DZTL „Ryki”. Obecnie liczy ponad 160 członków. W tym roku szkolnym zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru “Emerald Island” w Grecji, otrzymał wyróżnienie na XXX Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego “Taneczny Krąg” w Przeworsku, uświetniał koncertami lokalne uroczystości i imprezy, obecnie koncertuje w Lido di Jesolo we Włoszech. Na osiągnięcia zespołu pracują uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczający na zajęcia oraz nauczyciele: M. Franczak, K. Piątek, G. Walasek, S. Franczak, a także członkowie kapeli. W wielu działaniach zespołu aktywnie uczestniczą rodzice zrzeszeni w Towarzystwie „Tradycja” oraz zaangażowani nauczyciele: Małgorzata Głowienka, Małgorzata Kałaska, Anna Piskorska, Jolanta Bieńczak, Ewa Domarecka. Sukcesy nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia organu prowadzącego. Dziękujemy Burmistrzowi Ryk za wspierania działalności i dofinansowanie wyjazdów zespołu.
Uczniowie szkoły podstawowej wzięli   udział w 7 imprezach sportowych oraz turniejach, zajmując w nich czołowe lokaty.
·  II i III miejsce w gminie w mini piłce siatkowej i mini piłce nożnej, z uczniami pracowali p. Anna Jaworska, p. Anna Ośko, p. A Opieka
·  II miejsce w gminie w Turnieju: Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, uczniów przygotowała p. W. Kalisz
·  IV miejsce w powiecie chłopców w sztafetowych biegach przełajowych, opiekun p. Anna Ośko
·  II miejsce w powiecie dziewcząt i chłopców w pływaniu  (sztafeta), opiekun p. A. Ośko
Uczniowie szkoły podstawowej trenują w UKS Aqua Ryki i na wielu zawodach pływackich osiągają wysokie lokaty. Do zawodników wyróżniających się należą: Aleksandra Kapusta, Alicja Pryjomska, Jan Jankowski, Nikola Szymańska,  Magdalena Niedźwiadek, Maja Oumedjebeur, Szymon Pryjomski, Krzysztof  Falkowski, Marek Falkowski , Oskar Nurzyński.
Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w konkursach wiedzy, plastycznych, recytatorskich, wokalnych oraz w zawodach sportowych odbywających się na terenie szkoły. Organizowali je nauczyciele pracujący ze uczniami zdolnymi, m.in. p. B.Pacek, p.  M. Stępniak, a także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Niektóre działania uczniów wpisywały się w akcje ogólnopolskie. Wielu z nich odniosło sukcesy, serdecznie im gratulujemy, otrzymają dzisiaj nagrody i dyplomy.
Przedstawiając osiągnięcia, mówiąc o sukcesach, nie można zapomnieć o tych, którzy pomagają szkole w jej funkcjonowaniu. Szczególne podziękowania należą się rodzicom naszych uczniów. Dziękujemy tym z Państwa, którzy chętnie pomagali nauczycielom w organizowaniu imprez szkolnych, akcji charytatywnych, wycieczek, aktywnie pracowali w Radzie Rodziców czy Towarzystwie "Tradycja". Dziękujemy tym wszystkim bez wsparcia i hojności,  których wiele imprez, wyjazdów i przedsięwzięć na pewno by się nie odbyło.
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w gimnazjum
Do gimnazjum uczęszczało w tym roku szkolnym 235 uczniów. 158 uczniów klas I i II otrzymało promocję do klasy programowo wyższej (w tym promocję z wyróżnieniem  29 uczniów). 77 uczniów klas III ukończyło gimnazjum ( w tym 14 z  wyróżnieniem).
Średnia ocen  w klasach I – III gimnazjum wynosi 3,82. Najwyższą średnią osiągnęła klasa III d  - 4,4.
73  uczniów uzyskało wzorową ocenę z zachowania, a 26  można uznać za prymusów, ponieważ osiągnęli średnią 5,0 i więcej przy najwyższej ocenie z zachowania. Wszyscy prymusi otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy ZSO nr 1 w Rykach. Gratulujemy uczniom sukcesów, a rodzicom zdolnych i utalentowanych dzieci.
Tradycją w naszej szkole stało się przyznawanie tytułu Optimus Optimorum, czyli Najlepszy z Najlepszych. Tytuł ten otrzymuje uczeń, który wyróżnia się wzorowym zachowaniem, osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce, a ponadto aktywnie działa na rzecz środowiska, promuje, szkołę, miasto, gminę. Jest odpowiedzialny, rzetelny, kreatywny o wyjątkowej osobowości. 
Decyzją Kapituły tytuł Optimus Optimorum w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała Dorota Walasek z kl. III d. Uczennica  otrzymuje nagrodę pieniężną ufundowaną przez Wiceburmistrza Ryk Magdalenę Woźniak, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rykach Dorotę Wesołek, Księdza Proboszcza Krzysztofa Czyrkę, Pana Tadeusza Polańskiego, Prezesa Towarzystwa "Tradycja" Marka Pajdowskiego oraz Dyrektora ZSO nr 1 Tomasza Banego.           
Uczniowie gimnazjum brali udział w licznych konkursach, turniejach, zawodach sportowych. Oto najważniejsze osiągnięcia:
·  Zespół wokalny "ECHO" zajął II miejsce  w  XXI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd  w Puławach, a także  II miejsce w XII Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej w Kurowie Członkowie zespołu to: Kinga Kucała, Alicja Chmielewska, Amelia Nowak, Karolina Wardal, Karolina Zając, Kaja Galińska oraz Emilia i Dorota Walasek, z uczniami pracował p. K. Piątek
·  Dorota Walasek zdobyła wyróżnienie  w wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną „Patron zobowiązuje!” - z uczennicą pracowała p. A. Żaczek
·  Karolina Wardal i Kinga Kucała zdobyły nagrodę na etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik”, z uczennicami pracował p. K. Piątek
·  Iga Bieńczak zajęła I miejsce  w I Powiatowej Olimpiadzie Czytelniczej Lektur Szkolnych, uczennicę przygotowała p. B. Wojdat
·  Julia Markiewicz oraz Dorota i Emilia Walasek otrzymały wyróżnienie na etapie powiatowym w Jesiennym Konkursie Recytatorskim, uczennice przygotowały p. K. Flis i p. B. Wojdat
·  Szkolne Koło Teatralne otrzymało wyróżnienie na etapie powiatowym w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, koło prowadzi P. K. Flis
·  Kornelia Dębek otrzymała wyróżnienie w powiatowym Konkursie  na najciekawszą recenzję książki, z uczennicą pracowała p. E. Piątek
· uczennice kl. IIa - Kamila Gos, Julia Grabek, Natalia Jankowska, Kamila Szczygielska, Katarzyna Szymańska, Klaudia Wojdat zdobyły dla szkoły odznakę "Szkoła dobrze zaprojektowana". Projekt edukacyjny "Na straży pamięci" wziął udział w ogólnopolskim konkursie "Projekt z klasą", grupa pracowała pod kierunkiem p. E. Piątek
Na pozytywny wizerunek szkoły od lat pracuje DZTL „Ryki”. Obecnie liczy ponad 160 członków.  W tym roku szkolnym zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru “Emerald Island” w Grecji, otrzymał wyróżnienie na XXX Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego “Taneczny Krąg” w Przeworsku, uświetniał koncertami lokalne uroczystości i imprezy, obecnie koncertuje w Lido di Jesolo we Włoszech. Na osiągnięcia zespołu pracują uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczający na zajęcia oraz nauczyciele: M. Franczak, K. Piątek, G. Walasek, S. Franczak, a także członkowie kapeli. W wielu działaniach zespołu aktywnie uczestniczą rodzice zrzeszeni w Towarzystwie „Tradycja” oraz zaangażowani nauczyciele: Małgorzata Głowienka, Małgorzata Kałaska, Anna Piskorska, Jolanta Bieńczak, Ewa Domarecka. Sukcesy nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia organu prowadzącego. Dziękujemy Burmistrzowi Ryk za wspierania działalności i dofinansowanie wyjazdów zespołu.
Uczniowie gimnazjum wzięli   udział w 19 imprezach sportowych oraz turniejach, zajmując w nich czołowe lokaty.
·  IV miejsce w rejonie w drużynowym tenisie stołowym zajęli: Jakub Łukasiak, Szymon Filipek, Wojciech Jendrys , opiekun p. A. Ośko
·  VI miejsce w rejonie zajęła Paulina Wesołek , opiekun p. U. Miłosz
·  I i II miejsce na etapie powiatowym zdobyli uczniowie w pływaniu (sztafeta), opiekun p. A. Ośko
Uczniowie gimnazjum trenują w UKS Aqua Ryki i na wielu zawodach pływackich osiągają wysokie lokaty. Do zawodników wyróżniających się należą: Natalia Jankowska, Wiktoria Nurzyńska, Anna Kapusta, Karolina Kalbarczyk i Julia Wardal.
·  II i III miejsce w gminie w piłce siatkowej i mini piłce siatkowej, z uczniami pracowali p. U. Miłosz, p. A. Opieka, p. A. Jaworska, p. A. Ośko
·  II i III miejsce w gminie w piłce nożnej, opiekunowie p. A. Jaworska, p. P. Nowak
·  II i III miejsce w gminie w piłce ręcznej, opiekun p. M. Jońska
·  III miejsce w gminie w turnieju: Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, uczniów przygotowała p. W. Kalisz
Nasi uczniowie brali udział w ogólnopolskich konkursach wiedzy,  m. in. z matematyki, informatyki, języków angielskiego i niemieckiego, osiągali w nich dobre wyniki. Takie konkursy w szkole organizowali nauczyciele: p. K. Bany, p. M. Stępniak, p. A. Janiszek. Odbywały się także turnieje wewnątrzszkolne: językowe, recytatorskie, przyrodnicze, wokalne, sportowe.  Wielu uczniów odniosło w nich sukcesy, serdecznie im gratulujemy, będą uhonorowani nagrodami i podziękowaniami.
Przedstawiając osiągnięcia, mówiąc o sukcesach, nie można zapomnieć o tych, którzy pomagają szkole w jej funkcjonowaniu. Szczególne podziękowania należą się rodzicom naszych uczniów. Dziękujemy tym z Państwa, którzy chętnie pomagali nauczycielom w organizowaniu imprez szkolnych, akcji charytatywnych, wycieczek, aktywnie pracowali w Radzie Rodziców czy Towarzystwie "Tradycja". Dziękujemy tym wszystkim bez wsparcia i hojności,  których wiele imprez, wyjazdów i przedsięwzięć na pewno by się nie odbyło.
Szkoła Sportowych Talentów
Nasza szkoła bierze udział w konkursie "Szkoła Sportowych Talentów". Zaprezentowany poniżej film to jedno z zadań, wykonane w ramach konkursu.
Bezpośredni link do YouTube: https://youtu.be/aX-ocGoTDBo

Nasza placówka zdobyła odznakę:
„Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”.
Grupa uczniów z klasy II a gimnazjum pod opieką p.Ewy Piątek wzięła udział w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny "Projekt z klasą". Uczniowie zgłosili do konkursu projekt "Na straży pamięci", jego rezultatem będzie film paradokumentalny o tajnym nauczaniu. Członkowie grupy projektowej to: Kamila Gos, Julia Grabek, Natalia Jankowska, Kamila Szczygielska, Katarzyna Szymańska, Klaudia Wojdat. Nauczyciel wspierajacy projekt: p. Hanna Cieślik.
Ta odznaka oznacza, że szkoła:
 • podchodzi do edukacji sposób nowoczesny,
 • jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
 • tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów,
 • poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),
 • jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego